Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: logopedian tutkinto-ohjelma: tutkimus: julkaisut ja opinnäytetyöt:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Logopedian tutkinto-ohjelma

Viimesimmät Tampereen yliopiston logopedian artikkelit (2008-2014 aakkosjärjestyksessä) / Recent articles in logopedics at the University of Tampere (2008-2013 in alphabetic order)

Alivuotila L, Hakokari J, Visnapuu V, Korpijaakko-Huuhka A-M, Aaltonen O, Happonen R-P, Peltonen S, Peltonen J. (2010). Speech Characteristics in Neurofibrimatosis Type 1. American Journal of Medical Genetics Part A 152A (1), 42-51.

Hokkanen L, Rantala L, Remes A, Härkönen B, Viramo P, Winblad I. (2008). Dance and movement therapeutic methods in management of dementia: a randomized, controlled study. Journal of the American Geriatry Society 56 (4), 771 -772.

Jonsdottir V, Rantala L. (2009). Nordic cooperation in the field of voice ergonomics.  Teoksessa Matti Lehtihalmes, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Leena Rantala (toim.) Proceedings of the First Nordic Conference of Voice Ergonomics and Treatment. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, 8-17. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 41).

Jonsdottir V, Rantala L. (2010). Voice ergonomics in Nordic Countries with special emphasis on Finland. Teoksessa F.I.C.R.S.de Jong & D. Helsper (toim.) Stemergonomie, een nieuwe kijk op stem. Leuven, 4 februari 2010, Oss, 5 februari 2010. Nijmegen: Ipskamp, 19 - 27.

Kohvakka Soile, Korpijaakko-Huuhka Anna-Maija. (2013). Multippeliskleroosia sairastavien henkilöiden verbaalisen muistin toiminta. Teoksessa Stolt Suvi, Korpijaakko-Huuhka Anna-Maija, Lehtihalmes Matti, Tarvainen Sirpa (toim.) Puhe, kieli ja aivot. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, 72-81. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 45).

Korpijaakko-Huuhka A-M. (2008). Text production of Finnish speakers with aphasia. Teoksessa Anu Klippi, Kaisa Launonen (toim.) Research in Logopedics: Speech and Language Therapy in Finland. London: Multilingual Matters, 99-124. (Communication Disorders Across Languages).

Korpijaakko-Huuhka AM. (2008). Making meaning in aphasia: realizations of semantic metafunctions of language in discourse. Teoksessa John Niemi, Stefan Werner (toim.) NorClinLing 2008. Proceedings from the 1st Nordic Conference of Clinical Linguistics. Joensuu: Joensuun yliopisto, 60-70. (Studies in languages 44).

Korpijaakko-Huuhka Anna-Maija. (2011). Kielenkäytön arvioinnin suuntaviivoja. Teoksessa Loukosa Soile, Suvanto Anne (toim.) Lapset kieltä käyttämässä : pragmaattisten taitojen kehitys ja sen häiriöt. Jyväskylä: PS-kustannus, 211-228.

Korpijaakko-Huuhka Anna-Maija. (2012). Logopedia. Teoksessa Heikkinen Vesa, Voutilainen Eero, Lauerma Petri, Tiililä Ulla, Lounela Mikko (toim.) Genreanalyysi : tekstintutkimuksen käsikirja. Helsinki: Gaudeamus, 599-603.

Korpijaakko-Huuhka A-M, Klippi A. (2008). Language and discourse skills of elderly people. Teoksessa Greg Antos, Eija Ventola, Tilo Weber (toim.) Handbook of Interpersonal Communication. Berlin: Mouton de Gruyter, 481-505. (Handbooks of Applied Linguistics 2).

Korpijaakko-Huuhka Anna-Maija, Lind Marianne. (2012). The impact of aphasia on textual coherence : evidence from two typologically different languages. Journal of Interactional Research in Communication Disorders 3 (1), 47-70.

Korpijaakko-Huuhka Anna-Maija, Rantala Leena, Karjalainen Merja. (2014). Mutta minä rompotan menemään : dementoituvan ihmisen kielellistetty identiteetti. Monitapaustutkimus. Puhe ja kieli 34 (2), 55-79.

Kukkonen T, Korpijaakko-Huuhka A-M. (2008). Puheterapiapalvelut aivovaurion jälkeen. Teoksessa Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus: fokuksessa aivoverenkiertohäiriöt ja aivovammat, Konsensuskokous 2008, 27.-29.10.2008, Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 110-127. (Konsensuslausumat).

Leipakka Nelly, Korpijaakko-Huuhka Anna-Maija. (2013). Neurogeenisen änkytyksen arvioinnin haasteita. Teoksessa Stolt Suvi, Korpijaakko-Huuhka Anna-Maija, Lehtihalmes Matti, Tarvainen Sirpa (toim.) Puhe, kieli ja aivot. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, 41-50. (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistuksen julkaisuja 45).

Makkonen, Korpijaakko-Huuhka. (2009). Following speech changes in ALS: A call for co-operation. Teoksessa Michael L. O'dell, Tommi Nieminen (toim.) Fonetiikan päivät 2008: XXV Fonetiikan päivillä Tampereen yliopistossa 11.-12.1.2008 pidetyt esitelmät. Tampere: Tampere University Press, 33-39. (Tampere studies in language, translation and culture. Series B 3).

Morris M, Korpijaakko-Huuhka AM. (2009). Kaksikielisten vanhempien kielen käyttö lapselle suunnatussa puheessa: neljä tapaustutkimusta. Puhe ja kieli 29 (1), 15-25.

Pirilä S, Rantala L, Yliherva A. (2009). Voice therapy and enhancing carryover strategies in classroom context. Teoksessa Matti Lehtihalmes, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Leena Rantala (toim.) Proceedings of the First Nordic Conference of Voice Ergonomics and Treatment. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys, 60-67. (Publications of the Finnish Association of Speech and Language Research 41).

Rantala Leena, Hakala Suvi, Holmqvist Sofia, Sala Eeva. (2012). Connections between voice ergonomic risk factors and voice symptoms, voice handicap, and respiratory tract diseases. Journal of Voice 26 (6), 819.e13-819.e20.

Rantala Leena, Hakala Suvi, Holmqvist Sofia, Sala Eeva. (2012). Connections between Voice Ergonomic Risk Factors in Classrooms and Teachers' Voice Production. Folia Phoniatrica et Logopaedica 64 (6), 278-282.

Rantala Leena M, Hakala Suvi, Holmqvist Sofia, Sala Eeva. (2014). Associations between voice ergonomic risk factors and acoustic features of the voice. Logopedics Phoniatrics Vocology.PAINOSSA

Rantala Leena, Siikanen Anna, Kankare Elina, Kukkonen Tarja. (2013). Lee Silverman -terapiatekniikan vaikuttavuus Parkinsonin tautia sairastavan henkilön äänen piirteisiin : tapaustutkimus. Puhe ja kieli 33 (2), 65-77.

Rantala Leena, Suurmäki-Lesonen Anna, Kankare Elina. (2011). Toiminnalliset ääniharjoitukset. Tapaustutkimus. Puhe ja kieli 31 (3), 111 - 128.

Rantala Leena, Yliherva Anneli, Haapalahti Raija, Veteläinen Anu, Kataja Matti, Rahko Tapani. (2009). Hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoidon vaikutus lukihäiriöisten lasten tekniseen lukutaitoon – satunnaistettu hoitokokeilu. Puhe ja kieli 29 (4), 183-194.

Rautakoski P, Korpijaakko-Huuhka A-M, Klippi A.. (2008). People with severe aphasia and their significant others as estimators of communicative skills: A client-centered evaluation. Aphasiology 22 (12), 1-25.

Stolt Suvi, Korpijaakko-Huuhka Anna-Maija, Lehtihalmes Matti. (2013). Alati ajankohtaista aivotutkimusta. Teoksessa Stolt Suvi, Korpijaakko-Huuhka Anna-Maija, Tarvainen Sirpa, Lehtihalmes Matti (toim.) Puhe, kieli ja aivot. Helsinki: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry, 4-8. (Puheen ja kielen tutkimuksen julkaisuja 45).

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 22.12.2014 12.10 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti