Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: logopedian tutkinto-ohjelma: tutkimus:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Logopedian tutkinto-ohjelma

Kotimainen tutkimusyhteistyö

Logopediselle tutkimukselle on tärkeää verkostoitua monien eri yhteistyötahojen kanssa. Kotimaisen tutkimusyhteistyön pääteemoina ovat ihmisen elinkaaren aikaiset puheen, kielen ja vuorovaikutuksen muutokset ja viestinnän tukeminen. Tutkimusalueet-osiosta löytyy lisätietoja myös muista logopedian tutkimushankkeista ja niihin liittyvistä yhteistyökumppaneista sekä opiskelijoiden kontribuutioista tutkielmien muodossa.


Terve ja patologinen ikääntyminen

Miten kielelliset ja viestinnän taidot muuttuvat ikääntymisen myötä ja miten afasia- ja dementiapotilaiden taidot eroavat ns. normaalisti ikääntyvien ihmisten taidoista? Aineistoa tarkastellaan kielenkäytön ja muiden viestinnän piirteiden kautta soveltamalla erilaisia teoreettisia lähestymistapoja ja metodeja (esim. systeemis-funktionaalinen kieliteoria, keskustelunanalyysi).

Tutkijat: Leena Rantala, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka
Yhteistyökumppanit: Tampereen yliopisto/puheviestintä, Oulun yliopisto/suomen kielen yksikkö ja Helsingin yliopisto/logopedia


Kommunikaatiokoulu-intervention tutkimus

Intervention tarkoituksena on tukea ja opastaa afaattisia ihmisiä ja heidän läheisiään saamaan käyttönsä vuorovaikutusta ja osallistumista tukevia viestintäkeinoja. Tutkimuksissa tarkastellaan afaattisten henkilöiden omaisten taitojen sekä afaattisten henkilöiden ja heidän läheistensä merkitysneuvottelujen muuttumista intervention aikana sekä kliinisin mittarein että keskusteluanalyysin keinoin.

Tutkija: Tarja Kukkonen
Yhteistyökumppanit: Pirkanmaan aivohalvausyhdistys ja RAY

Opetustilojen akustiikka ja ääniergonomia

Käynnistymässä oleva tutkimus, jonka tavoitteena on selvittää akustiikan vaikutusta oppilaisiin ja opettajiin.

Tutkija: Leena Rantala
Yhteistyökumppanit: Turun yliopistollinen sairaala, Åbo Akademin logopedia ja Tampereen psykologian laitos

Opiskelijoiden ammatillisten viestintätaitojen kehitys

Logopedian ja puheviestinnän yhteistyönä on syksyllä 2008 käynnistynyt seurantatutkimus logopedian opiskelijoiden ammatillisten viestintätaitojen kehityksestä koulutuksen aikana. Tutkimus liittyy professori Pekka Isotaluksen hankkeeseen Vuorovaikutus professionaalisissa viestintäsuhteissa, jota rahoittaa Suomen Akatemia  http://www.isotalus.fi/

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 4.11.2014 12.25 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti