Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Opiskelijaksi yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköön

Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä (YKY) löytyy monipuolinen opintotarjonta yhteiskuntaa ja yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä niiden historiallisia ja kulttuurillisia yhteyksiä tutkivia aloja.

Mitä YKY:ssä voi opiskella?

Syksyllä 2012 alkoi koulutus kuudessa uudessa tutkinto-ohjelmassa. Tarjolla ovat filosofian, historian, logopedian, psykologian ja sosiaalityön tutkinto-ohjelmat, sekä yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma, jossa yhdistyvät sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian, sosiaaliantropologian, sukupuolentutkimuksen sekä nuorisotyön ja -tutkimuksen oppiaineet.

Tutkinto-ohjelmissa opiskellaan niiden omien opintojen lisäksi kieli- ja viestintäopintoja, kaikille yksikön opiskelijoille yhteisiä opintoja, sekä valinnaisia opintoja. Valinnaiset opinnot voi valita lähes koko yliopiston tarjonnasta. Tutkinto-ohjelmat tarjoavat muiden ohjelmien opiskelijoille kokonaisuuksia, joiden sijoittaminen omaan tutkinto-ohjelmaan on yksinkertaista. Vapaavalintaisuuden seurauksena opiskelijan on mahdollista tutkinnon rakenteen rajoissa keskittyä itseään kiinnostaviin asioihin ja tehdä tutkinnosta oman näköisensä.

Tutustu tutkinto-ohjelmiin niiden verkkosivuilla

Miten YKY:ssä opiskellaan?

Kurssien suoritusmuotojen valikoima on laaja. Useilla kursseilla osallistutaan luennoille ja kurssin lopuksi tehdään tentti tai kirjoitetaan essee tai luentopäiväkirja. Luentojen lisäksi kursseja suoritetaan pienemmällä joukolla seminaareissa ja erilaisissa harjoitusryhmissä. Näissä opiskelijat pääsevät keskustelemaan kurssin aiheesta ja esittelemään omia töitään. Kaikkien opiskelijoiden on mahdollista suorittaa opintojen kuluessa harjoittelu, jossa opiskelija pääsee tutustumaan oman alansa tehtäviin. Logopediassa, psykologiassa ja sosiaalityössä opiskeluun kuuluu oleellisena osana myös alan ammattikäytäntöihin perehtyminen.

Kursseja on myös mahdollista suorittaa kokonaan tai osittain itsenäisesti kirjoittamalla esseitä, tenttimällä ennalta määrättyjä kirjapaketteja tai vaikka osallistumalla lukupiireihin. Itsenäiset suoritustavat antavat mahdollisuuden suorittaa opintoja silloinkin, kun varsinainen luentokurssi ei sovi aikatauluihin.

Yliopistossa opiskelijalla itsellään on päävastuu siitä, mitä hän suorittaa milloinkin ja että hän suorittaa kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot. Yksin ei asioita kuitenkaan tarvitse pohtia, vaan suunnittelussa saa apua sekä opettajilta että muulta henkilökunnalta. Jokainen opiskelija laatii tutkinto-ohjelman henkilökunnan ohjauksessa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jota päivitetään opiskelujen edetessä.

Sijoittuminen työelämään

  • 93 % YKY:n oppiaineista valmistuneista on vuoden kuluttua valmistumisestaan yliopistollista tutkintoa vastaavissa tehtävissä
  • 92 % Tampereen yliopistosta valmistuneista on tyytyväisiä yliopiston opetustarjontaan

YKY:ssä voit opiskella niin sosiaalityöntekijäksi, opettajaksi kuin tutkijaksikin. Meiltä valmistuneita työskentelee myös muun muassa toimittajina, tiedottajina, museoamanuensseina, työvoimaneuvojina, kirjastoissa ja monenlaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Onpa YKY:n oppiaineista valmistuneita toiminut mm. kansanedustajana, Euroopan parlamentissa, sosiaalijohtajana, ja viihteen monitoimijoista Alivaltiosihteereistäkin osa on YKY:n oppiaineiden kasvatteja.

Koska YKY:ssä suoritettavista tutkinnoista moni ei valmista suoraan ammattiin, opiskelijan omat valinnat esimerkiksi valinnaisten aineiden kohdalla korostuvat. YKY tarjoaa kuitenkin erinomaiset mahdollisuudet suorittaa aidosti monia tieteenaloja yhdistävä monipuolinen tutkinto, joka antaa valmiuksia monenlaisiin tehtäviin valmistumisen jälkeen.

Tarkempaa tietoa YKY:n oppiaineista valmistuneiden työllistymisestä ja ammattinimikkeistä löytyy Tampereen yliopiston Työelämäpalveluiden tekemistä uraseurannoista.

 

Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä (YKY) löytyy monipuolinen opintotarjonta yhteiskuntaa ja yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä niiden historiallisia ja kulttuurillisia yhteyksiä tutkivia aloja.

 

 

Mitä meillä voi opiskella?

 

Syksyllä 2012 aloitetaan koulutus kuudessa uudessa tutkinto-ohjelmassa, joihin aiemmat pääaineet ovat järjestäytyneet. Tarjolla ovat filosofian, historian, logopedian, psykologian ja sosiaalityön tutkinto-ohjelmat, sekä sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, jossa yhdistyvät etnomusikologian (1.8.2012 lähtien musiikintutkimus), naistutkimuksen (1.8.2012 lähtien sukupuolentutkimus), sosiaaliantropologian, sosiaalipsykologian, sosiaalipolitiikan ja sosiologian oppiaineet.

 

Tutkinto-ohjelmissa opiskellaan niiden omien opintojen lisäksi kieli- ja viestintäopintoja, kaikille yksikön opiskelijoille yhteisiä opintoja, sekä vapaavalintaisia opintoja. Vapaavalintaiset opinnot voi valita lähes koko yliopiston tarjonnasta. Tutkinto-ohjelmat tarjoavat muiden ohjelmien opiskelijoille valmiita paketteja, joiden sijoittaminen omaan tutkinto-ohjelmaan on yksinkertaista. Vapaavalintaisuuden seurauksena opiskelijan on mahdollista tutkinnon rakenteen rajoissa keskittyä itseään kiinnostaviin asioihin ja tehdä tutkinnosta oman näköisensä.

 

 

Miten YKY:ssä opiskellaan?

 

Yliopistossa opiskelijalla itsellään on päävastuu siitä, mitä hän suorittaa milloinkin ja että hän saa suoritettua kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot. Yksin ei asioita kuitenkaan tarvitse pohtia, vaan suunnittelussa saa apua sekä opettajilta että muulta henkilökunnalta.

 

Kurssien suoritusmuotojen valikoima on laaja. Useilla kursseilla istutaan kuuntelemassa luentoja ja kurssin lopuksi tehdään tentti tai kirjoitetaan essee tai luentopäiväkirja. Luentojen lisäksi kursseja suoritetaan pienemmällä joukolla seminaareissa ja erilaisissa harjoitusryhmissä. Näissä opiskelijat pääsevät keskustelemaan kurssin aiheesta ja esittelemään omia töitään. Etenkin logopediassa, psykologiassa ja sosiaalityössä opiskeluun kuuluu oleellisena osana myös alan ammattikäytäntöihin perehtyminen ja työharjoittelu.

 

Kursseja on myös mahdollista suorittaa kokonaan tai osittain itsenäisesti kirjoittamalla esseitä, tenttimällä ennalta määrättyjä kirjapaketteja tai vaikka osallistumalla lukupiireihin. Itsenäiset suoritustavat antavat mahdollisuuden suorittaa opintoja silloinkin, kun varsinainen luentokurssi ei sovi aikatauluihin.

 

Sijoittuminen työelämään

 

YKY:ssä voit opiskella niin sosiaalityöntekijäksi, opettajaksi kuin tutkijaksikin. Meiltä valmistuneita t

Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä (YKY) löytyy monipuolinen opintotarjonta yhteiskuntaa ja yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä niiden historiallisia ja kulttuurillisia yhteyksiä tutkivia aloja.

Mitä meillä voi opiskella?

Syksyllä 2012 aloitetaan koulutus kuudessa uudessa tutkinto-ohjelmassa, joihin aiemmat pääaineet ovat järjestäytyneet. Tarjolla ovat filosofian, historian, logopedian, psykologian ja sosiaalityön tutkinto-ohjelmat, sekä sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, jossa yhdistyvät etnomusikologian (1.8.2012 lähtien musiikintutkimus), naistutkimuksen (1.8.2012 lähtien sukupuolentutkimus), sosiaaliantropologian, sosiaalipsykologian, sosiaalipolitiikan ja sosiologian oppiaineet.

Tutkinto-ohjelmissa opiskellaan niiden omien opintojen lisäksi kieli- ja viestintäopintoja, kaikille yksikön opiskelijoille yhteisiä opintoja, sekä vapaavalintaisia opintoja. Vapaavalintaiset opinnot voi valita lähes koko yliopiston tarjonnasta. Tutkinto-ohjelmat tarjoavat muiden ohjelmien opiskelijoille valmiita paketteja, joiden sijoittaminen omaan tutkinto-ohjelmaan on yksinkertaista. Vapaavalintaisuuden seurauksena opiskelijan on mahdollista tutkinnon rakenteen rajoissa keskittyä itseään kiinnostaviin asioihin ja tehdä tutkinnosta oman näköisensä.

 

Miten YKY:ssä opiskellaan?

Yliopistossa opiskelijalla itsellään on päävastuu siitä, mitä hän suorittaa milloinkin ja että hän saa suoritettua kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot. Yksin ei asioita kuitenkaan tarvitse pohtia, vaan suunnittelussa saa apua sekä opettajilta että muulta henkilökunnalta.

Kurssien suoritusmuotojen valikoima on laaja. Useilla kursseilla istutaan kuuntelemassa luentoja ja kurssin lopuksi tehdään tentti tai kirjoitetaan essee tai luentopäiväkirja. Luentojen lisäksi kursseja suoritetaan pienemmällä joukolla seminaareissa ja erilaisissa harjoitusryhmissä. Näissä opiskelijat pääsevät keskustelemaan kurssin aiheesta ja esittelemään omia töitään. Etenkin logopediassa, psykologiassa ja sosiaalityössä opiskeluun kuuluu oleellisena osana myös alan ammattikäytäntöihin perehtyminen ja työharjoittelu.

Kursseja on myös mahdollista suorittaa kokonaan tai osittain itsenäisesti kirjoittamalla esseitä, tenttimällä ennalta määrättyjä kirjapaketteja tai vaikka osallistumalla lukupiireihin. Itsenäiset suoritustavat antavat mahdollisuuden suorittaa opintoja silloinkin, kun varsinainen luentokurssi ei sovi aikatauluihin.

 

Sijoittuminen työelämään

YKY:ssä voit opiskella niin sosiaalityöntekijäksi, opettajaksi kuin tutkijaksikin. Meiltä valmistuneita työskentelee myös muun muassa toimittajina, tiedottajina, museoamanuensseina, työvoimaneuvojina, kirjastoissa ja monenlaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Onpa YKY:n oppiaineista valmistunut (ketä kuuluisuuksia?).

93 % YKY:n oppiaineista valmistuneista on vuoden kuluttua valmistumisestaan yliopistollista tutkintoa vastaavissa tehtävissä

92 % Tampereen yliopistosta valmistuneista on tyytyväisiä yliopiston opetustarjontaan

 

yöskentelee myös muun muassa toimittajina, tiedottajina, museoamanuensseina, työvoimaneuvojina, kirjastoissa ja monenlaisissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Onpa YKY:n oppiaineista valmistunut (ketä kuuluisuuksia?).

 

93 % YKY:n oppiaineista valmistuneista on vuoden kuluttua valmistumisestaan yliopistollista tutkintoa vastaavissa tehtävissä

92 % Tampereen yliopistosta valmistuneista on tyytyväisiä yliopiston opetustarjontaan

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 31.8.2016 13.09 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti