Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta

Oikopolut

Harjoittelupaikkoja välittäviä sivustoja: Workit.netti

Yleistietoa harjoittelusta: yliopiston harjoittelusivut ja ura- & rekrytointi -sivut

Harjoittelusta ulkomailla: CIMO, Erasmus

Työelämää koskevaa lainsäädäntöä: FINLEXin työsopimuslaki ja Valtion virkamieslaki, työ- ja elinkeinoministeriön lainsäädäntösivusto

Työharjoittelu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä harjoittelu on osassa oppiaineista pakollinen, osassa vapaaehtoinen. Harjoittelun tarkoituksena on tarjota opiskelijalle mahdollisuus oman opiskelualansa työkokemukseen ja mahdollisuuteen soveltaa opinnnoissa oppimaansa teoria- ym. osaamistaan käytäntöön. Näin ollen hyvin toteutettu harjoittelu toimii sillan rakentamisena oman opiskelualansa työmarkkinoille  että tehokkaana oppimisen muotona. Harjoittelupaikkoja voi etsiä niitä välittäviltä sivustoilta, kuten Workit.netti - ja Aarresaari -sivustoilta, mutta harjoittelupaikkahaussa kannattaa olla aktiivinen ja etsiä muitakin kuin palveluissa ilmoitettuja paikkoja.

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön oppiaineiden monipuolisuuden ja -tieteellisyyden takia harjoittelukäytännöt ja harjoittelun kesto vaihtelevat tutkinto-ohjelmittain. Useimmissa tutkinto-ohjelmissa opiskelija etsii harjoittelupaikkansa itse. Harjoittelupaikka tulee olla tutkinto-ohjelman hyväksymä, ja harjoittelupaikan ja yliopiston välille laaditaan harjoittelusopimus. Harjoittelija on harjoittelun ajan määräaikaisessa työ- tai virkasuhteessa harjoittelupaikkaansa. Häntä koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muitakin työntekijöitä. Työehdoista sovitaan harjoittelupaikan ja harjoittelijan kesken tehtävässä työsopimuksessa. 

Harjoittelun suorittamiseen yhteiskunta-ja kulttuuritieteiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille jaetaan vuosittain harjoittelutukea. Opiskelija hakee harjoittelutukea yksiköltä. Harjoittelutuen hakuaika on vuosittain joulukuussa. Harjoittelutukipäätökset tehdään tammikuun alkupuolella ja niistä ilmoitetaan tuen saajille henkilökohtaisesti sähköpostilla. Harjoittelutuki maksetaan harjoittelupaikan työnantajalle. Harjoittelutuen tarkoitus on olla nimensä mukaisesti vain osa harjoittelun kustannuksista. Työnantajan edellytetään maksavan osan harjoittelun kustannuksista. Useimmissa tutkinto-ohjelmissa harjoittelu kestää 3 kk. Vuonna 2016 harjoittelutukea myönnetään 1800 euroa/harjoittelu.

Harjoittelutukea saa vain suomalaisen työnantajan alaisuudessa tapahtuvaan harjoitteluun. Yksikön harjoittelutuki mahdollistaa harjoittelun ulkomailla toimivilla suomalaisilla työnantajilla (esimerkiksi suurlähetystöt, järjestöt ja yritykset).

Tarkista oman tutkinto-ohjelmasi käytännöt oman tutkinto-ohjelmasi työharjoittelusivuilta.

Kansainvälinen harjoittelu

Harjoittelu on mahdollista  suorittaa myös ulkomailla.

Yksikön harjoittelutuki mahdollistaa työskentelyn ulkomailla toimivilla suomalaisilla työnantajilla (esimerkiksi suurlähetystöt, järjestöt ja yritykset). Työnantaja ollessa ulkomaalainen rahoitus harjoitteluun tulee hankkia toisaalta.

EU:n korkeakoulujen vaihto-ohjelmaan, Erasmukseen, sisältyy myös kansainvälisen harjoittelun mahdollisuus. Erasmus-harjoittelu on mahdollista suorittaa EU:n maissa. Erasmus-vaihdon ehtona on, että se sisältyy yliopiston tutkinto-ohjelmaan. Erasmus-harjoitteluapurahahaku on vuosittain ja sitä hoitaa yliopiston opintotoimiston kv-yksikkö.

Myös Suomen kansainvälisen vaihdon keskuksella CIMOlla on useita apurahaohjelmia ulkomailla suoritettevaan harjoitteluun.

Katso lisää harjoittelusta ulkomailla yliopiston opiskelu-sivuilta kohdasta Kansainvälisyys opinnoissa.

Erasmus-harjoittelusta saatavat opintopisteet

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 30.11.2015 13.14 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti