Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille):
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköTampereen yliopistoYhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Etnomusikologia (1.8.2012 lähtien musiikintutkimus)

Oikopolkuja

opetusohjelma.png

opintooppaat.png

opiskelija_nettiopsu.png

Ainejärjestö Nefa

Etnomusikologia kollaasiEtnomusikologia

Tampereen yliopiston etnomusikologia-oppiaineessa keskitytään musisoivan ja tanssivan ihmisen toiminnan tutkimiseen monitieteisestä näkökulmasta. Useimmissa muissa suomalaisissa ja ulkomaisissa vastaavien akateemisten oppiaineiden profiilissa keskeisenä on eurooppalaista klassista musiikkia omasta näkökulmastaan tutkiva musiikkitiede tai esim. musiikkipedagogiikka, ja siksi Tampereen yliopiston musiikintutkimuksen profiili on eurooppalaisessakin mittakaavassa harvinainen. Musiikintutkimus on soveltava tieteenala, joka tarjoaa lähtökohdat musiikillisten ja laajemmin inhimilliseen luovaan toimintaan liittyvien ilmiöiden tutkimukseen (esim. merkitysvälitteisyys, kulttuuri ja talous, kulttuuri ja hyvinvointi) erikoistuvalle kulttuurintutkijalle tai kulttuurialalla työskentelyyn suuntautuvalle asiantuntijalle.

Lisätietoa etnomusikologiasta

Ajankohtaista

Uusien tutkinto-ohjelmien aloitettua syyslukukaudella 2012 etnomusikologia-oppiaineen nimi muuttui musiikintutkimukseksi. Musiikintutkimusta voi opiskella yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmassa.

Tietoa tutkinnonuudistuksesta vanhoille etnomusikologian pääaineopiskelijoille

Tietoa yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön tutkinnoista

Tietoa sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmasta

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opinto-opas

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman valintaperusteet

Aiemmin korkeakouluopintoja suorittaneet voivat hakea tutkinto-ohjelman opiskeluoikeutta erillisvalinnassa.

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman lisäksi musiikintutkimus on mukana populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutuksessa ja pohjoismaisissa tanssintutkimuksen maisteriopinnoissa. Näihin voivat hakea kandidaatintutkinnon tai vastaavan tutkinnon soveltuvilta aloilta suorittaneet. Vuonna 2012 voi hakea populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutukseen.

 
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Linna, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: yky.info@uta.fi
Muutettu: 11.1.2013 8.28 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti