Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): historia: opiskelukäytännöt ja -ohjeet: historiaa opiskelevan opas: opiskelumuodot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Historiaa opiskelevan opas

Oppimispäiväkirja (Luentopäiväkirja)

Mitä se on

 • luentosarjan kirjalliselle loppukuulustelulle vaihtoehtoinen opiskelumuoto
 • luennoitsijan tapa saada selville, onko opetettu asia jättänyt jälkiä minnekään muualle kuin muistiinpanopapereihin
 • tarkoituksena on pohtia kriittisesti luennon sisältöä ja tulkintoja
 • persoonalliset näkökulmat kuuluvat asiaan ja luennoitsijan kanssa voi olla eri mieltä, mutta oma kantansa on pystyttävä perustelemaan
 • opiskelupäiväkirjasuoritukseen voi kuulua vertailu luennon ja kirjallisuuden välillä
 • laajuudesta sovitaan erikseen, ks. perusohjeet.

Laadintaohjeet

 1. lyhyitä kommentoituja esseemuotoisia huomioita luennon / oheiskirjallisuuden keskeisestä sisällöstä
 2. huomio voi olla kriittinen tai täydentävä, ja se voi sisältää niin omia kuin muista lähteistä peräisin olevia ajatuksia
 3. painota oppimiasi ajattelun apuvälineitä kuten käsitteitä, malleja ja teorioita, ja analysoi omia kokemuksiasi suhteessa niihin.
 4. vältä pintapuolisia kommentteja. Tarkoitus ei ole täyttää päiväkirjan sivuja yksityiskohtaisilla kuvauksilla omista kokemuksista.
 5. perustelut sille, miksi juuri valitut asiat saivat kunnian tulla kommentoiduiksi. Lähtökohtana voi tällöin olla esim. että
  • opiskelijan mielestä kyseessä on keskeisin (perustelut tälle) luennolla / kirjassa esitetty aihepiiriin liittyvä ajatus
  • opiskelija oppi omasta mielestään keskeisen uuden asian (perustelut keskeisyydelle)
  • opiskelijalle syntyi ajatus (mikä?) liittyen omaan keskeneräiseen tai tulevaan kirjoitelmaan, seminaarityöhön tai tutkielmaan
  • opiskelijan mielestä luennoitsijan esittämä / kirjallisuudesta luettu tulkinta oli yksipuolinen, luennosta / kirjallisuudesta puuttui jokin näkökulma
  • luennolla esitetty / kirjallisuudesta luettu asia antoi yleisemmän oivalluksen (Esim. suhteessa johonkin ajankohtaiseen aiheeseen tai yleisemmin historian käsittämiseen liittyen)
  • opiskelija huomasi ristiriidan luennolla esitetyn ja kirjallisuudesta luetun välillä
 6. huomioiden määrää ei voi täsmällisesti ilmoittaa, mutta keskimäärin jokaiselta luentokerralta tulisi olla vähintään yksi raportoitu ajatus. Mikäli oheiskirjallisuus on ilmoitettu, huomion pitäisi sivuta / siteerata myös tätä
 7. kirjallisuuteen viitataan kuten esseissä (vähintään kirjoittajan nimellä tekstissä; suorat sitaatit alaviittein, sivun tarkkuudella tarpeen vaatiessa. Muista kirjallisuusluettelo päiväkirjan loppuun!). Luennolla esitettyihin asioihin on hyvä viitata 'luennolla (päivämäärä) mainittuna' asiana, tai malliin 'luennoitsija sen-ja-sen mukaan … '.
 8. lisäksi opiskelupäiväkirjaan tulisi sisältyä noin sivun mittainen yhteenveto, jossa arvioidaan
  • luentosarjaa (ja kirjallisuutta) sekä kurssin keskeisiä teemoja kokonaisuutena
  • omaa oppimista kokonaisuutena
 9. päiväkirjaa on helpointa laatia säännöllisesti, luentosarjan ollessa käynnissä, ei jälkeenpäin

Mitä se ei ole

 • luentojen 30-sivuinen referaatti, jonka tarkoituksena on informoida luennoitsijaa siitä, mistä tämä on puhunut ja mitä opiskelija siitä on ehtinyt kirjoittaa ylös
 • puolihuolimaton ranskalaisilla viivoilla tehty kooste siitä, miten maailmaa parannetaan ja historiaa/nykypäivää/luennoitsijaa moralisoidaan
 • väärinkuultuja lauseita kopioituna suoraan luentomuistiinpanoista tai hurskaita toiveita oman opiskelun tulevasta suunnasta
 
Historia, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Pinni B, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 31.1.2012 13.27 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti