Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): historia: opiskelukäytännöt ja -ohjeet: historiaa opiskelevan opas: opiskelumuodot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Historiaa opiskelevan opas

Pro gradu

Tieteellinen tutkielma on maisterin tutkinnon ns. lopputyö. Se on itsenäinen tieteellinen työ, jonka on täytettävä tieteellisen esityksen kriteerit. Toisaalta se on kuitenkin harjoitustyö, eikä pro gradulta vaadita merkittäviä tieteellisiä tuloksia. Useimmiten on tärkeämpää ja tarkoituksenmukaisempaa valmistua kohtuuajassa kuin tavoitella erityisen korkeata arvosanaa. Pro gradun laajuus on 70-120 sivua ja se perustuu alkuperäislähteisiin tai vaativaan kirjallisuuteen. Sen tekoon olisi hyvä varata työaikaa noin yksi lukukausi

Pro gradun tekemistä tuetaan henkilökohtaisella ohjauksella ja tutkielmaryhmillä. Ohjeita annetaan myös seminaarissa. Työn etenemisestä on syytä keskustella säännöllisesti ohjaajan kanssa, tai ainakin silloin kun tuntee epävarmuutta. Muotoseikoista on näillä sivuilla. Katso myös ohjeet pro gradun jättämisestä.

Pro gradu arvostellaan asteikolla approbatur-laudatur.

approbatur = työ on kysymyksenasettelultaan vaatimaton, sen aineisto on suppea tai työ on kokonaisuudessaan suppea; siinä voi olla joitakin asia- tai muotovirheitä; työ täyttää kuitenkin tieteellisen harjoitustyön kriteerit ja on asiallisesti kirjoitettu; se on hyväksyttävä akateeminen opinnäyte.

lubenter approbatur = työ on kysymyksenasettelultaan tai aineiston osalta vaatimaton tai pinnallinen; se on asiallisesti tehty, eikä sisällä vakavia puutteita, vaikka ehkä muodollisia heikkouksia.

non sine approbatur = työ on kunniallinen opinnäyte, mutta tieteellinen lähestymistapa on pinnallinen tai työ on muutoin suppeahko, laajuudeltaan tai käsittelytavaltaan; ei ota juurikaan kantaa alan tutkimukseen.

cum laude approbatur = ns. normaali opinnäytetyö, joka täyttää tieteellisen tutkielman vaatimukset, so. hyvin jäsennetty ja kirjoitettu, etenee loogisesti ja päätyy selkeisiin tuloksiin; tekijä pystyy kommentoimaan muiden tekemää tutkimusta; ei heikkouksia muotoseikoissa tai kielessä.

magna cum laude approbatur = keskimääräistä parempi, syvempi tai laajempi itsenäinen tutkielma; tutkimuskysymys on hallittu ja sidottu aikaisempaan tutkimukseen; hyvin dokumentoitu työ ja mainittavia tutkimustuloksia; hyvä opinnäyte.

eximia cum laude approbatur = aito tieteellinen tutkielma, joka laadittu suhteellisen vaikeasta aiheesta tai aineistosta; metodinen tai teoreettinen ote kypsä; itsenäisiä tieteellisiä tuloksia; erinomainen opinnäyte.

laudatur = poikkeuksellinen valmis tieteellinen työ, joka voitaisiin esim. julkaista tieteellisessä lehdessä; omaperäinen tutkimuskysymys tai metodi ja itsenäisiä tieteellisiä tuloksia.

 
Historia, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Pinni B, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 29.6.2011 14.00 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti