Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): historia:
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköTampereen yliopistoYhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Historia

Opintoneuvonta ja ohjaus

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi

Opetusamanuenssi Katja-Maria Miettunen, FT (Pinni B2089, puh. 03 3551 6534, ti 13-14 tai sopimuksen mukaan)

  • ensiyhteyshenkilö historian opintojen sisällöllisissä asioissa

Henkilöstöasiantuntija Sari Pasto (Pinni B2055, puh. 03 3551 6154)

  • käytännön neuvonta

Toimistosihteeri Teijo Räty, FM (Pinni B2057, puh. 03 3551 6555)

  • opintorekisteri
  • laitoskirjasto

Suunnittelija Touko Berry (Pinni B2093, puh. 03 3551 7154)

  • kansainväliset asiat, vaihto-ohjelmien koordinaattori

Lehtori Aino Katermaa, FT (Pinni B 2060, puh. 03 3551 6016 (työ), 03 2228 330 (koti klo 21-09), opetuksen yhteydessä, ke 16.00-16.45)

  • avoimen yliopiston opetus

Historian opettajat (kt. Historian henkilökuntaluettelo)

  • kokonaismerkintöjen antajat ja kirjallisuuskuulustelujen vastaanottajat, ks. tenttien vastaanottajat ja kokonaismerkinnät.
  • jokainen opettaja antaa ohjausta omien opintojaksojensa ja kurssiensa osalta. Opettajien kanssa voit keskustella kyseisten opintojen suorittamistavoista, arvioinnista jne
  • opettajilta voit saada ohjausta vastaanotoilla, opetuksen yhteydessä, sähköpostilla ja puhelimitse. Vastaanotto on ensisijainen ohjauksen tapa. Opettajille tulee paljon sähköpostia, mistä johtuen sitä kautta saatavat vastaukset saattavat viipyä; sähköposti ei myöskään sovellu kaikkeen ohjaukseen

Muuta

 
Historia, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Pinni B, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: yky.info@uta.fi
Muutettu: 18.10.2011 10.24 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti