Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): historia:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Historia

Työharjoittelu

Historiatieteen ja filosofian opiskelijoiden työharjoittelupaikat vuodeksi 2012 ovat nyt haettavana. Hakuaika on 12.12.2011—31.1.2012.

Lisätietoja täältä.

Harjoittelu on tarkoitettu pääaineopiskelijoille. Harjoittelupaikkaa voi hakea jo vuoden pääaineen opintojen jälkeen. Työharjoittelun tarkoitus on parantaa opiskelijoiden yhteyksiä ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla ja siten auttaa työllistymisessä. Sen vuoksi harjoittelupaikan haussa korostuu opiskelijan oma-aloitteisuus. Oppiaineessa on vuosittain vaihteleva määrä myös omia harjoittelupaikkoja.

Työharjoittelutuki myönnetään opiskelijalle kahdeksi kuukaudeksi. Harjoittelutuen suuruus on 1100 euroa/kk eli yhteensä 2200 euroa. Tukea ei makseta opiskelijalle suoraan, vaan työnantaja laskuttaa sen yliopistolta harjoittelun päätyttyä.

Hakeminen

Hakuaika on yleensä marras-tammikuussa. Harjoittelutuen myöntämisessä etusija annetaan opiskelijalle

  • joilla on kiinnostava ja realistinen suunnitelma harjoittelupaikasta ja jotka ovat alustavasti sopineet harjoittelusta työnantajan kanssa
  • joiden työnantaja sitoutuu osallistumaan harjoitteluajan palkkakustannuksiin esim. maksamalla harjoittelutukea suuremman palkan tai yhden ylimääräisen harjoittelukuukauden
  • jotka eivät ole aineenopettajakoulutuksessa tai toimittajaharjoittelussa

Harjoittelutukea voi saada vain kerran. Tämä ei koske yrittäjäkurssin 2006 harjoittelua.

Harjoittelukiintiöön valitut opiskelijat sopivat itse harjoittelupaikastaan työnantajansa kanssa. Harjoittelupaikan opiskelija voi hankkia itse, mutta Rekrytointipalvelujen verkkosivulta löytyy myös harjoittelupaikkoja koskevaa tietoa http://www.uta.fi/rekrytointi/harjoittelupp.htm

Lisätietoja työharjoittelutukea koskien antaa amanuenssi Paula Ristimäki puh. 03 3551 7180, email: paula.ristimaki@uta.fi

Harjoittelukiintiöön valinnan jälkeen:

Harjoittelusopimus ja työsopimus

1)     Työnantaja valitsee opiskelijan harjoittelijaksi ja opiskelija ilmoittaa valinnasta oppiaineen yhdyshenkilölle.

2)     Laitos ja työpaikka solmivat harjoittelusopimuksen. Itse hankittujen paikkojen osalta oppiaineen edustajan on ennen harjoittelusopimuksen solmimista hyväksyttävä opiskelijoiden paikat sisällöltään harjoitteluun sopiviksi.

3)     Työnantaja ja harjoittelija tekevät työsopimuksen.

 

Aikataulu

Harjoittelukiintiöön valittujen lista ilmoitetaan mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen. Valituksi tulleet ovat velvollisia ilmoittamaan harjoittelupaikkatilanteestaan laitoksen yhdyshenkilölle maaliskuunloppuun mennessä. Harjoittelusopimukset on tehtävä 31.5. mennessä.

Jollei harjoittelutuen saaja pysty hankkimaan harjoittelupaikkaa tai ei ole siitä ilmoittanut harjoittelusopimuksen laatimista varten laitokselle aikataulun mukaisesti, opiskelija menettää tuen. Harjoittelutuki annetaan järjestyksessä varasijoille valituille opiskelijoille.

Harjoittelupaikan peruutus

Harjoittelupaikan voi peruuttaa. Jos opiskelija ei halua tai tarvitse saamaansa harjoittelutukea, siitä tulee ilmoittaa ensi tilassa harjoittelun yhdyshenkilölle.

Opintopisteet harjoittelusta

Historiassa ja filosofiassa harjoittelu kuuluu opintoihin vapaaehtoisena osana, joten opintopistekorvaavuuksia harjoittelusta ei automaattisesti saa. Tapauksissa, joissa harjoittelu voidaan katsoa suoraan opintojen sisältöihin liittyväksi, voidaan opintopisteitä etukäteen sovitusti antaa.

 
Historia, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Pinni B, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 12.12.2011 9.16 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti