Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): historia: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Historia
In English
Katajala-Peltomaa, Sari

Sari Katajala-Peltomaa

FT, Dosentti

Tutkija

Huone: Pinni B3091
Vastaanotto: ti 14-15 tai sopimuksen mukaan
Puhelin: 050 318 6112
Sähköposti: sari.katajala-peltomaa@staff.uta.fi
Erityiset tutkimus- ja opetusalat:
Keskiaika, sukupuoli, perhe ja maallikoiden eletty usko, hagiografia, paholaisen riivaus

JULKAISUJA:

Monographs:
 • Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla (Yhdessä Ville Vuolannon kanssa) Helsinki: Gaudeamus, 2013, 2015.
 • Gender, Miracles and Daily Life. The Evidence of Fourteenth-Century Canonization Processes. Turnhout: Brepols 2009.
 • Noitavaimo ja neitsytäiti. Naisten arki keskiajalta uudelle ajalle. (Yhdessä Raisa Maria Toivon kanssa) Jyväskylä: Atena Kustannus 2009.
 • Gender and Spheres of Interaction. Devotional Practices in Fourteenth-Century Canonisation Processes. Ei-painettu väitöskirja (väitöspäivä 25.11.2006,Tampereen yliopisto)
Edited Books:
 • (yhdessä Raisa Toivon kanssa) Lived Religion and the Long Reformation in Northern Europe c. 1300–1700 (Leiden: Brill, 2017)
 • (yhdessä Kirsi Salosen kanssa) Church and Belief in the Middle Ages: Popes, Saints, and Crusaders (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016)
 • (yhdessä Irma Sulkusen ja Marjaana Niemen kanssa) Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle (Helsinki: SKS, 2016)
 • (yhdessä Christian Krötzlin ja Marjo Meriluoto-Jaakkolan kanssa) Suomalaisten pyhiinvaellukset keskiajalla. Kun maailma aukeni. (Helsinki: SKS, 2014, 2015)
 • (Yhdessä Susanna Niirasen kanssa) Mental (Dis)Order in Later Medieval Europe. Leiden: Brill, 2014.
 • (Yhdessä Ville Vuolannon kanssa) Religious Participation in Ancient and Medieval Societies. Rituals, Interaction, and Identity. Acta IRF 41. Rooma: Institutum Romanum Finlandiae, 2013.
 • (Yhdessä Raisa Maria Toivon kanssa) Paholainen, noituus ja magia – kristinuskon kääntöpuoli. Pahuuden kuvasto vanhassa maailmassa. [English Summary: The Devil, Witchcraft and Magic – The Reverse Side of Christianity. Imagery of Evil in Premodern Europe] Helsinki: SKS, 2004.
 • (Yhdessä Sari Aution & Ville Vuolannon kanssa) Historioitsijan arki & tutkimuksen prosessi. Tampere: Vastapaino, 2001.
Articles in Refereed Academic Journals:
 • 'Diabolical Rage? Children, Violence, and Demonic Possession in the Late Middle Ages,' Journal of Family History 2016.
 • 'Fatherhood, Masculinity and Lived Religion in Late Medieval Sweden,' Scandinavian Journal of History 38:2 (2013), 223-244.
 • (Yhdessä Ville Vuolannon kanssa) 'Children and Agency: Religion as Socialisation in Late Antiquity and Late Medieval West,' Childhood in the Past 4 (2011), pp. 79-99.
 • 'Recent Trends in the Study of Medieval Canonizations.' History Compass 8/9 (2010): 1083-1092.
 • (Yhdessä Raisa Maria Toivon kanssa) ‘Tila ja hoivan käytänteet keskiajalla ja uuden ajan alussa.’ Haik 1/2010, pp. 15-28.
 • ’Hoiva, sukupuoli ja todistaminen 1300-luvun kanonisaatioprosesseissa.’ Naistutkimus 3/2009, pp. 35–46
 • (Yhdessä Ville Vuolannon kanssa) ’Lapsuus ja sosialisaatio myöhäisantiikissa ja sydänkeskiajalla’ /Kasvatus & aika 3/2009. [English abstract: Children and Religion: Approaching Socialization Processes in Late Antiquity and the High Middle Ages
 • ‘Bilan de l’historiographie dans l’Angleterre et dans la Scandinavie – de l’histoire des femmes á l’histoire du genre’, in Genre&Histoire, Revue de l'association Mnémosyne, no 3/2008.
 • "Revertere ad ecclesiam meam!" Näyt, unet ja pyhiinvaelluskehoitukset Nicholas Tolentinolaisen kanonisaatioprosessissa [English Summary: Dreams, visions and exhortations to undertake a pilgrimage in the canonisation process of Nicola of Tolentino] Mirator 1/2007, pp. 37–51.
 • Naiset rooliodotusten marginaalissa? Askeettiset pyhiinvaellukset votiivilahjoina. [English Summary: Liminal Gender Roles? Women’s Ascetic Pilgrimages as Votive Offerings] Teologinen aikakauskirja 1/2006, pp. 95–104.
Articles in refereed scientific edited volumes and conference proceedings:
 • 'Devotional Strategies in Everyday Life: Laity’s Interaction with Saints in the North in the Fourteenth and Fifteenth Centuries,' teoksessa Sari Katajala-Peltomaa & Raisa Maria Toivo (toim.), Lived Religion and the Long Reformation in Northern Europe c. 1300–1700 (Leiden: Brill, 2017), 21-45.
 • (yhdessä Raisa Toivon kanssa), 'Religion as Experience,' teoksessa Sari Katajala-Peltomaa & Raisa Maria Toivo (toim.), Lived Religion and the Long Reformation in Northern Europe c. 1300–1700 (Leiden: Brill, 2017), 1-19.
 • (yhdessä Kirsi Salosen ja Kurt Villads Jensenin kanssa) 'In the Name of Saints Peter and Paul. Popes, Conversion, and Sainthood in Western Christianity,' teoksessa Kirsi Salonen & Sari Katajala-Peltomaa (toim.), Church and Belief in the Middle Ages: Popes, Saints, and Crusaders (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016), s. 11-35.
 • 'Riivattu Cristina. Yksilö, yhteisö ja rituaalit keskiajan maailmankuvassa,' teoksessa Irma Sulkunen, Marjaana Niemi & Sari Katajala-Peltomaa (toim.), Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle (Helsinki: SKS, 2016), s. 35-65.
 • (yhdessä Irma Sulkusen ja Marjaana Niemen kanssa) 'Johdanto. Maailmankuvat ja identiteetit pitkällä aikavälillä,' teoksessa Irma Sulkunen, Marjaana Niemi & Sari Katajala-Peltomaa (toim.), Usko, tiede ja historiankirjoitus. Suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle (Helsinki: SKS, 2016), s. 8-31.
 • ’Learning by Doing: Pilgrimages as a Means of Socialisation in the Late Middle Ages,’ teoksessa Katariina Mustakallio & Jussi Hanska (toim.), Agents and Objects. Children in Pre-Modern Europe. Acta IRF 42 (Rome: Institutum Romanum Finlandiae, 2015), s. 133-146.
 • 'Arki, hoiva ja pyhiinvaellukset', teoksessa Sari Katajala-Peltomaa, Christian Krötzl ja Marjo Meriluoto-Jaakkola (toim.) Suomalaisten Pyhiinvaellukset keskiajalla. Kun maailma aukeni. (Helsinki: SKS, 2014), s 163-179.
 • (yhdessä Christian Krötzlin ja Marjo Meriluoto-Jaakkolan kanssa) ' Kun maailma aukeni - näkökulmia suomalaisten pyhiinvaelluksiin', teoksessa Sari Katajala-Peltomaa, Christian Krötzl ja Marjo Meriluoto-Jaakkola (toim.) Suomalaisten pyhiinvaellukset keskiajalla. Kun maailma aukeni. (Helsinki: SKS, 2014), s 7-25.
 • 'Riivaukset ja perheiden hyvinvointi', teoksessa Marko Lamberg & Kirsi Kanerva (toim.) Hyvä elämä keskiajalla (Helsinki: SKS, 2014), 113-136.
 • 'Demonic Possession as Physical and Mental Disturbance in the Later Medieval Canonization Processes', teoksessa S: Katajala-Peltomaa & S. Niiranen (toim.), Mental (Dis)Order in Later Medieval Europe. Leiden: Brill, 2014, 108-127.
 • (Yhdessä Susanna Niirasen kanssa) 'Perspectives to Mental (Dis)Order in Later Medieval Europe', teoksessa S: Katajala-Peltomaa & S. Niiranen (toim.), Mental (Dis)Order in Later Medieval Europe. Leiden: Brill, 2014, 1-20.
 • (Yhdessä Ville Vuolannon kanssa) 'Religious Practices and Social Interaction in the Ancient and Medieval World,' teoksessa S. Katajala-Peltomaa & V. Vuolanto (toim.), Religious Participation in Ancient and Medieval Societies. Rituals, Interaction, and Identity. Acta IRF 41. Rooma: Institutum Romanum Finlandiae, 2013, 11-24.
 • 'A Good Wife?: Demonic Possession and Discourses of Gender in Late Medieval Culture,' teoksessa M. Muravyeva & R. Toivo (toim.) Gender in Late Medieval and Early Modern Europe. New York: Routledge, 2013, 73-88.
 • 'Bishops Fighting with Demons in Swedish Canonization Processes,' teoksessa John S. Ott & Trpimir Vedriš (toim.), Saintly Bishops and Bishops’ Saints. Zagreb: Hagiotheca 2012, 217-233.
 • 'Constructing a Relationship with the Sacred: Measuring Rituals as Forms of Communication ,' teoksessa P. Golinelli (toim.) Agiografia e culture popolari. Hagiogprahy and popular cultures. Bologna: CLUEB, 2012, 313-328.
 • ‘Gender, Networks, and Collaboration: Pilgrimages in Fourteenth-Century Canonization Processes,’ in K. Mustakallio & C. Krötzl (eds), De Amicitia. Friendship and Social Networks in Antiquity and the Middle Ages. Acta Instituti Romani Finlandiae, vol 36. Rome: Institutum romanum Finlandiae, 2011, pp. 231-243.
 • ‘Socialization Gone Astray? Children and Demonic Possession in Later Middle Ages,’ in K. Mustakallio and C. Laes (eds), Dark Side of Childhood in Late Antiquity and the Middle Ages. Oxford: Oxbow 2011, 95-112.
 • ‘Rituals and Reputation: Immature Death in the Fourteenth-Century Canonization Processes, teoksessa C. Krözl & K. Mustakallio (toim.), On Old Age. Approaching Death in Antiquity and the Middle Ages. Turnhoult: Brepols, 2011, pp. 315-331.
 • Parental Roles in the Canonisation Processes of Saint Nicola of Tolentino and Saint Thomas Cantilupe, teoksessa K. Mustakallio, J. Hanska, H.-L. Sainio & V. Vuolanto (toim.), Hoping for Continuity. Childhood, Education and Death in Antiquity and the Middle Ages. Acta Instituti Romani Finlandiae XXXIII. Rome: Institutum romanum Finlandiae, 2005, pp. 145-155.
 • 'Canonization' teoksessa Taylor, Larissa J. et al. (toim.) Brill's Encyclopedia of Medieval Pilgrimage. Leiden: Brill 2009, pp. 81-82.
 • 'Barriers to Pilgrimages' teoksessa Taylor, Larissa J. et al. (toim.) Brill’s Encyclopedia of Medieval Pilgrimage. Leiden: Brill 2009, pp. 40-42.
 • (yhdessä Raisa Maria Toivon kanssa) Miten lähestyä pahaa? - tutkimuksen lähtökohtia [English Summary: Approaching Evil? – Points of View in Research.] Teoksessa S. Katajala-Peltomaa & R. Toivo (toim.), Paholainen, noituus ja magia – kristinuskon kääntöpuoli. Pahuuden kuvasto vanhassa maailmassa. Helsinki: SKS, 2004, 9-33.
 • Paholainen, demonit ja riivatut raukat – keskiaikaisia käsityksiä sielunvihollisesta. [English Summary: The Devil, Demons, and Demoniacs in Medieval Popular Religion] teoksessa S. Katajala-Peltomaa & R. Toivo (toim.), Paholainen, noituus ja magia – kristinuskon kääntöpuoli. Pahuuden kuvasto vanhassa maailmassa. Helsinki: SKS, 2004, 78-115.
 • (Yhdessä Ville Vuolannon kanssa) Tulkinnan kerrokset – tutkimuskohteena antiikin ja keskiajan perhe. Teoksessa S. Autio, S. Katajala-Peltomaa & V. Vuolanto (toim.), Historioitsijan arki & tutkimuksen prosessi. Tampere: Vastapaino, 2001, pp. 29-47.
Other Academic Articles:
 • "Erat miraculose illuminata" Näönpalauttamisihmeitä Thomas Cantilupen ja Nicola da Tolentinon kanonisaatioprosesseissa. In Keskiajan Rajoilla. Lamberg Marko & Niiranen Susanna (eds.) Atena Kustannus Jyväskylä, pp. 208–231.
 • Devotissime votum fecit - Naisten toiminta pyhimyskulteissa. In Ristin ja Olavin kansaa. Keskiajan usko ja kirkko Hämeessä ja Satakunnassa. Linder Marja-Liisa, Saloniemi Marjo-Riitta, Krötzl Christian (eds.). Tampereen museot, pp. 175-181.
Articles in Textbooks:
 • Näkökulmia keskiaikaan. In Maailmankulttuurin synty. Ed. Eero Kuparinen. Kirja-Aurora. An article in the book for entrance requirement for the Department of History, University of Turku 2004, pp. 155-198.
Tutkimushankkeita:
 • Paholaisen riivaus ja sukupuoli myöhäiskeskiajan Euroopassa.
  Gender and Demonic Possession in Later Medieval Europe (Suomen akatemian tutkijatohtorin projekti 2011-2014)
 • Religion and Childhood. Socialisation in Pre-Modern Europe from the Roman Empire to the Christian World
 • Medieval States of Welfare: Mental Wellbeing in European Culture, c. 1100-1450
 • Transition and Continuity. Society, Everyday Life and Religion in Northern Europe, 1450-1600
Harrastukset:
 
Historia, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Pinni B, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 6.3.2012 14.55 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti