Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): logopedia:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Logopedia

Tutkimus oppiaineessa

Logopedian tutkimus kohdistuu

  • puheen, kielen ja viestinnän sekä nielemistoimintojen kehitykseen ihmisen elinkaaren eri vaiheissa
  • edellä mainittujen häiriöiden ilmenemismuotoihin ja kuntoutukseen

Logopedinen tutkimus, kuten ihmiseen ja käyttäytymiseen kohdistuva tutkimus yleensäkin, on perustaltaan monitieteistä ja hyödyntää monien tutkimusalojen käyttämiä menetelmiä. Tutkimusyhteistyötä tehdään mm. yliopistollisten sairaaloiden foniatrien, neurologien ja psykologien sekä eri yhdistysten ja yliopistojen kanssa.

Logopedian alan väitöskirjat ja muut opinnäytetyöt nivoutuvat tutkimuksen ja opetuksen teemoihin, joita ovat

  • Terveen ja patologisen ikääntymisen tuomat kielen, puheen ja viestinnän muutokset
  • Nielemistoimintojen häiriöt ja niiden tunnistaminen
  • Kuntoutuksen menetelmät ja vaikuttavuus
  • Puhetyöläisten kuormittuvuus ja ääniergonomia
  • Puhe-elimistön rakenteellisten poikkeavuuksien aiheuttamat puheen ja nielemisen muutokset
  • Lapsen kehittyvä puhe, kieli ja vuorovaikutustaidot
  • Opiskelijoiden ammatillisten viestintätaitojen kehittyminen; opetuksen kehittämiskokeilu

Lisätietoja teemoihin sisältyvistä tutkimusaiheista ja yhteistyökumppaneista, ks. Tutkimusalueet.

Tietoja logopedian oppiaineen henkilökunnan tieteellisestä toiminnasta löytyy Tampereen yliopiston tieteellisen ja taiteellisen toiminnan tietokannasta (SoleCRIS) alla olevien linkkien kautta.

Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka 
Leena Rantala 
Tarja Kukkonen

Katso myös Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön tutkimussivut.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 21.3.2012 13.29 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti