Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): nuorisotyö ja nuorisotutkimus:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus

Nuorisotyö ja nuorisotutkimus

Nuorisotyötä ja nuorisotutkimusta voi opiskella Tampereen yliopistossa yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunnassa sekä Nuoret ja nuorisotyö-teemaopinnoissa. Nuorisotyötä ja nuorisotutkimusta voi opiskella yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman pääsisältönä (opintosuunta) tai muihin yliopiston tutkinto-ohjelmiin sisällytettävinä valinnaisina opintoina. Lisäksi tohtoriopinnoissa on mahdollista erikoistua nuorisotutkimuksen alaan.

Opintojen uudistus syksyllä 2015

Tampereen yliopiston nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opinnot uudistuvat syksyllä 2015.

Elokuun 2015 alusta lähtien opiskelijoiden on mahdollista suorittaa kandidaatin tai maisterin tutkinto nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunnasta, joka on osa yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmaa yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat opiskella opintosuunnan opintojaksoja valinnaisina opintoina. Lisäksi nuorisotyötä ja nuorisotutkimusta voi opiskella ”Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat” -opintojen kohdassa ”Nuoret ja nuorisotyö”, josta voi suorittaa 20–40 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden. Teemaopinnot on tarkoitettu sekä sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman että muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille valinnaisina opintoina. Valinnaisiksi opinnoiksi voi valita nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintojaksoja myös sekä opintosuunnasta että ”Nuoret ja nuorisotyö”-teemaopinnoista. Kokonaismerkintä annetaan vähintään 15 opintopisteen suorituksesta.

Sekä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunnan opintojen että ”Nuoret ja nuorisotyö”-teemaopintojen sisällöt ja aikataulut löytyvät sähköisestä opinto-oppaasta ja opetusohjelmasta.

Uuden opintosuunnan käynnistyminen merkitsee sitä, että syyslukukausi 2015 on vanhoille opiskelijoille siirtymäaikaa. Vanhat opiskelijat voivat suorittaa lukuvuosien 2012–15 opetussuunnitelman mukaista nuorisotyön ja -tutkimuksen opintokokonaisuutta yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön siirtymäsäännösten mukaan 31.1.2016 saakka. Täydennys- ja korvaavuusasioissa ota tarvittaessa yhteyttä opintokokonaisuuden vastuuopettajaan.

Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunta kandidaattivaiheessa (180 op)

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma on laaja-alainen kattaen perus- ja soveltavat sosiaalitieteet, joilla on vahva erityisosaaminen Tampereen yliopistossa. Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunnassa perehdytään nuorisotyön perusteisiin, rakenteisiin ja käytäntöihin sekä nuoruuteen ja nuorisoon yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja yksilöllisenä ilmiönä. Opinnoissa rakennetaan nuorisotyön asiantuntijuutta hyödyntämällä nuorisotutkimusta.

Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunta maisterivaiheessa (120 op)

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen laaja-alaiset ja erityisosaamista edellyttävät, itsenäisen ajattelun ja tutkimuksen perustan muodostavat käsitteet, menetelmät ja tiedot. Hän ymmärtää oppialalleen tyypillisen tavan tarkastella yhteiskuntaa kriittisesti sekä etsiä, analysoida ja tuottaa uutta tietoa. Maisteriopinnoissa omaksuttujen taitojen avulla hän kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä osallistumaan uutta tietoa luovaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa. Itsenäisesti vaativissa yhteiskunnallisissa asiantuntijatehtävissä hän kykenee johtamaan itseään, asioita ja muita sekä tarkastelemaan sosiaalisia ilmiöitä uutta tietoa ja uusia ratkaisuja tuottavista näkökulmista.

Nuoret ja nuorisotyö - teemaopinnot (20-40 op)

Teemaopintoja suoritettuaan opiskelija tuntee laajasti nuoruuteen liittyvää teoriaa ja tutkimusta ennen ja nyt. Lisäksi opiskelija on perehtynyt siihen, mitä nuorisotyön asiantuntijuuteen sisältyy sekä miten teoreettista, tutkimuksellista ja monitieteellistä tietoa on käytetty nuorisotyön kysymysten selvittämisessä. Teemaopintojen opintojaksot sopivat sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon. Opiskelija voi valita opintojaksot vapaasti.

Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opinnot valinnaisena aineena

Muiden tutkinto-ohjelmien ja yksikköjen opiskelijat voivat koota yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmaan sisältyvistä nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opinnoista (ks. opintojaksot ”Sosiaalitieteiden alat I ja II-”kokonaisuuksista) sekä ”Nuoret ja nuorisotyö”-teemaopinnoista mieleisensä valinnaisen nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintojen kokonaisuuden.

Nuorisotutkimuksen tohtoriopinnot

Syksyllä 2016 on ensimmäistä kertaa mahdollisuus hakea tohtoriopintoihin nuorisotutkimuksen alalla. Opinnot järjestetään Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Nuorisotutkimus on yksi yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelman tutkimusaloista yhdessä sosiologian, sosiaaliantropologian, sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian, sosiaalityön, sukupuolentutkimuksen sekä rauhan- ja konfliktintutkimuksen tutkimuksen kanssa. Seuraava haku tohtoriopintoihin avautuu 3.10.2016 ja sulkeutuu maanantaina 31.10.2016 klo 15.45.

Lisätietoja tohtoriopinnoista ja niihin hakemisesta täältä. 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 8.12.2016 17.00 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti