Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): nuorisotyö ja nuorisotutkimus: opiskelukäytännöt ja -ohjeet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus

Ohjeet luentopäiväkirjan laatimiseksi

Kirjoita pohdiskeleva kirjoitus luentosarjalla käsitellyistä keskeisistä asioista. Luentopäiväkirja ei ole referaatti luennoista, vaan tarkoitus on luoda oma suhde luennoilla esitettyihin asioihin ja laittaa luennoitsijat vuoropuheluun keskenään. Luentopäiväkirjassa voi pohtia luentosarjan sisältöjä myös kriittisesti ja esittää asioista omia tulkintoja. Syvyyttä ja elämänmakua päiväkirjaan saat, jos peilaat opittua myös oman kokemuksesi kautta ja/tai havainnollistat esitystäsi esimerkeillä elävästä elämästä.

Luontopäiväkirja voi edetä kronologisesti luentorunkoa noudattaen, mutta kiinnitä silloin erityisesti huomiota siihen, ettei kirjoituksesta tule liian referaattimainen. Mikäli käsittelet jokaista luentoa erikseen sisällytä silloin luentopäiväkirjaan vähintään sivun mittainen johdanto, jossa teet yhteenvetoa luentosarjasta ja sen keskeisistä teemoista. Toinen vaihtoehto luentopäiväkirjan kirjoittamiseen on valita luennoista muutamia niitä yhdistäviä teemoja ja jäsentää kirjoitus niiden pohjalta. Kiinnitä tällöin huomiota siihen, ettet keskity kirjoituksessasi vain muutamaan luentoon, vaan keräät aineksia pohdintoihisi eri luennoista. Molemmissa tapauksissa on hyvä käyttää väliotsikoita jäsentämään kirjoitusta.

Hyväksytyt luentopäiväkirjat arvostellaan asteikolla 1-5. Hyvä arvosana (3-4) edellyttää, että opiskelija on sisäistänyt luentojen pääsisällöt ja kykenee niiden pohjalta laatimaan jäsennellyn kirjoituksen sekä luomaan myös oman suhteen kirjoittamiinsa asioihin. Paras arvosana edellyttää työltä edellisten ominaisuuksien lisäksi innovatiivisuutta ja edellistä syvällisempää / laaja-alaisempaa otetta. Yltääkseen parhaaseen arvosanaan tekstin on oltava myös kirjoitettu hyvällä suomen
kielellä.

Luentopäiväkirja kirjoitetaan koneella ja tekstillä tulee olla pituutta 8-10 sivua (rivivälillä 1,5, fontilla 12 ja kunnon marginaaleilla).

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 11.8.2011 14.07 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti