Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): nuorisotyö ja nuorisotutkimus: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus

Nieminen Juha
yliopisto-opettaja (nuorisotutkimus ja nuorisotyö)
Puhelin: 050 318 6981
Sähköposti: Juha.Nieminen@uta.fi
Työhuone: LINNA 5097


Vastaanotto opetusperiodien aikana opetuksen yhteydessä tai erikseen sovittuun aikaan (ota yhteys sähköpostitse).

Asiantuntemus:

Nuorisotyö
- erityisesti nuorisotyön perusteet, historia, teoria, rakenteet ja merkitys sekä nuorisotyön profession ja koulutuksen kysymykset

Nuorisokasvatus

Nuorisotutkimus

Opetus:

Tarkemmat tiedot opetuksesta yhteiskuntatutkimuksen kandidaattiohjelman ja maisteriopintojen nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunnan opetusohjelmassa sekä Nuoret ja nuorisotyö - teemaopintojen opetusohjelmassa.

Tutkimushankkeet:

Nuorisotyön doktriinin synty ja kehitys Suomessa (väitöskirja)

Julkaisuluettelo ja tarkemmat asiantuntijatiedot: linkki yliopiston SoleCris - järjestelmään

 

Viimeaikaisia julkaisuja:

Nieminen Juha. (2017). Kasvatustehtävä siivittää nuorisotyön sivistyskuntaan. Teoksessa Axelin Henni (toim.) Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2017. Helsinki: Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry ja Suomen Kuntaliitto, 70-71.

Nieminen Juha. (2017). Nuorisotyön historiaa Suomessa. Teoksessa Kolu Antti (toim.) Nuorten parhaaksi : 70 vuotta kunnallista nuorisotyötä Jyväskylän seudulla (1946-2015). Jyväskylä: Jyväskylän kaupunki / Nuorten palvelut, 10-16.

Nieminen Juha. (2017). Nuorisotyön vetovoimaa satavuotiaassa Suomessa. NUORI2017 - tapahtumalehti 2/2017 (2), 49.

Nieminen Juha, Honkatukia Päivi. (2017). Nuorisokysymyksen rakentuminen : neljä näkökulmaa. Teoksessa Hoikkala Tommi, Kuivakangas Johanna (toim.) Kenen nuorisotyö? Yhteisöpedagogiikan kentät ja mahdollisuudet. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu, 35-51. (Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisuja 42).

Nieminen Juha. (2016) The genesis of youth policy : a case study of Finland. Teoksessa Siurala Lasse et al (toim.) The History of Youth Work in Europe : Autonomy through dependency - Histories of co-operation, conflict and innovation in youth work. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 39-47. Verkkojulkaisu.

Nieminen, Juha. (2016). The Meaning of Youth Work. Settlement Youth Work, Overlapping Communities and Topical Life Histories. Teoksessa Hoikkala, Tommi & Karjalainen, Meri (toim.) Finnish Youth Research Anthology 1999-2014. Helsinki: Finnish Youth Research Society, 509-525.

Järvelä Sampo, Heinola Timo, Reunanen Ari, Kuure Tapio, Nieminen Juha, Hihnala Hanna, Kokko Anu. (2015). Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi: Silta-Valmennusyhdistys ry. Verkkojulkaisu.

Nieminen Juha. (2014). The history of youth work as a profession in Finland. Teoksessa  Taru Marti, Coussée Filip, Williamson Howard (toim.)  The history of youth work in Europe : Volume 4. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 35-44. Verkkojulkaisu.

Nieminen Juha. (2014). Mahdollista nuorisotyötä : kehittämishaasteita tradition, nykyisyyden ja tulevaisuuden ristivalossa. Nuorisotutkimus 32 (2), 53-59. Verkkojulkaisu.

Nieminen Juha. (2013). Theories and Traditions Informing Finnish Youth Work. Teoksessa Gilchrist Ruth et al (toim.) Reappraisals - Essays in the history of youth and community work. Dorset: Russell House Publishing, 73-88.

Nieminen Juha. (2013). Monikulttuurinen ohjaus nuorisotyössä. Teoksessa Korhonen Vesa, Puukari Sauli (toim.) Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö. Jyväskylä: PS-kustannus, 296-307.

Nieminen Juha. (2012). A Finnish perspective: features of the history of modern youth work and youth organisations. Teoksessa Coussée Filip, Williamson Howard, Verschelden Griet (toim.) The history of youth work in Europe Volume 3. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 65-74.

Nieminen Juha. (2012). Tiedonintressit nuorisotyön kehittämisessä. Teoksessa Komonen Katja, Suurpää Leena, Söderlund Markus (toim.) Kehittyvä nuorisotyö. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 36-51. (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura Julkaisuja 128).

Nieminen Juha. (2012). Sinisiä, viileitä ja kultaisia ajatuksia nuorisotyön etiikasta. Teoksessa Inkinen Ari, Kokkonen Jarmo, Ruuska Virpi (toim.) Selvää synergiaa - eettisesti kantavaa päihdekasvatusta. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu, 27-35. (Sarja C 33).

Korhonen V, Nieminen J. (2010). Nuorten ohjauksen kentät ja monialaisen yhteistyön mahdollisuudet. Nuorisotutkimus 28 (3), 3-17.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 16.2.2018 15.08 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti