Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): nuorisotyö ja nuorisotutkimus: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus

Honkatukia Päivi
professori (nuorisotutkimus)
Puhelin: 050 318 6743
Sähköposti: Paivi.Honkatukia@uta.fi
Työhuone: LINNA 5098


Vastaanotto sopimuksen mukaan

Asiantuntemus/Expertise

Nuorisotutkimus, kriminologia, sukupuoli, sosiaalinen kontrolli /Youth research, criminology, gender, social control

Opetus/Teaching

Sukupuoli, etnisyys ja sosiaalinen kontrolli nuorisotutkimuksen kysymyksinä (kevät 2017)

Nuorisotutkimuksen ajankohtaiset kysymykset (kevät 2017)

Nuorisokysymyksen teoriahistoria (syksy 2016)

Tutkielmaseminaari  nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunnassa (2016-2017)

Introduction to criminal justice (Spring 2017)

Ajankohtaiset tutkimushankkeet/Current research projects

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/geneso

www.metroproject.net

Julkaisuja/Publications

Honkatukia, Päivi & Keskinen, Suvi (2017) Young people, racialisation and gender: A perspective of differences on social control. Hyväksytty julkaistavaksi lehdessä Ethnicities

Honkatukia, Päivi (2016) On the importance of acts of compassion. http://www.metroproject.net/stories/on-the-importance-of-acts-of-compassion

Honkatukia, Päivi & Keskinen, Suvi (2016) Erojen näkökulma sosiaaliseen kontrolliin: kohti monipuolisempaa ymmärrystä nuorten ja vanhempien välisistä suhteista.  Teoksessa Marianne Rautiokoski, Raman Hussain, Mervi Janhunen-Ruusuvuori & Heidi Kervinen (toim.) Kohtaaminen ja dialogi kunniakulttuuri- ja kunnniaväkivaltatyössä.  Tampere: Didar-hanke, 89-92. https://didar-fi-bin.directo.fi/@Bin/0e4299f2019c45bc26a297c3051f3ce3/1483603498/application/pdf/200141/DIDAR_kirja_pdf_versio.pdf

Honkatukia, Päivi, Nyqvist, Leo & Pösö, Tarja (2016) Violence from within the Reform School. Youth Violence and Juvenile Justice. Teoksessa Hoikkala, Tommi & Karjalainen, Meri (toim.) Finnish Youth Research Anthology 1999-2014. Helsinki: Finnish Youth Research Society, 234-252.

Honkatukia, Päivi & Suurpää, Leena & Sumiala, Johanna (2016) Tanssii vartijan kanssa. Metro-lehti 30.8.2016, http://www.hs.fi/metro/art-2000004996605.html

Huhta, Helena & Honkatukia, Päivi (2016) "Ratkaisujen Suomi" nuorten ja kriminaalipolitiikan näkökulmasta - huomioita hallitusohjelmasta. Teoksessa Elina Pekkarinen & Sinikka Aapola-Kari (toim.) Nuoruus hallitusohjelmassa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, Julkaisuja 180, Verkkojulkaisuja 100, 49-52.

Peltola, Marja, Keskinen, Suvi, Honkasalo, Veronika & Honkatukia, Päivi (2016) Negotiations on (hetero)sexuality and romantic relationships - view of young people and parents in multiethnic contexts. Journal of Youth Studies. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13676261.2016.1241870

Honkatukia Päivi. (2015). Restorative justice and partner violence: victims' view of Finnish practice. Teoksessa Vanfraechem Inge, Bolívar Fernández Daniela, Aertsen Ivo (toim.) Victims and restorative justice. London & New York: Routledge, 107-125.

Honkatukia Päivi, Suurpää Leena. (2014). Armoured Toughness? Multicultural Group Relationships and Crime amon Young Men. Teoksessa Lander Ingrid, Ravn Signe, Jon Nina (toim.) Masculinities in the Criminological Field : Control, Vulnerability and Risk-Taking. Farnham: Ashgate, 131-148.

Honkatukia Päivi, Suurpää Leena. (2014). Generational negotiations on young men’s criminality and ethnic hierarchies in Finland. Teoksessa Van Aerschot Paul, Daenzer Patricia (toim.) The Integration and Protection of Immigrants Canadian and Scandinavian Critiques. Farnham: Ashgate, 187-198.

Honkatukia Päivi. (2014). Violence at the intersection of criminology and youth research: the art of understanding meanings. Teoksessa Research seminar report : NSfK's 55. forskerseminar. Reykjavik: Nordic Research Council of Criminology, 41-49:4. (NSfK Seminar Report 55).

Kainulainen, Heini, Honkatukia, Päivi, Niemi, Johanna. (2014). Uhria ei pidä kaapata kriminaalipolitiikan koventamisen välineeksi. Haaste vol. 14, No. 1, 16-17.

Honkatukia, Päivi (2013) Tali Gal, Child victims and restorative justice: a needs-rights model. Oxford University Press, 2011. Restorative Justice. An International Journal, 1(2), 302-304. (Book review)

Kainulainen, Heini, Honkatukia, Päivi, Niemi, Johanna (2013) Kuka pelkää rikoksen uhria? Teoksessa Hinkkanen Ville, Mäkipää, Leena (toim.) Suomalainen kriminaalipolitiikka. Näkökulmia teoriaan ja käytäntöön. Tapio Lappi-Seppälän juhlakirja. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 93-112.

Aaltonen Sanna, Honkatukia Päivi. (2012). Interviewing young people in institutional contexts: methodological reflections. Teoksessa Tolonen Tarja et al (toim.) Cultural practices and transitions in education. Lontoo: Tuffnel Press, 34-47.

Honkatukia Päivi, Suurpää Leena. (2012). Kenen ääni kuuluu? Neuvotteluja nuorten miesten rikollisuudesta ja rasismista. Teoksessa Keskinen Suvi, Vuori Jaana, Hirsiaho Anu (toim.) Monikulttuurisuuden sukupuoli : kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa. Tampere: Tampere University Press, 121-152.

Honkatukia Päivi, Hiitola Johanna, Piispa Minna. (2011). Tyttöjen kadonnut kiltteys?. Nuorisotutkimus 29 (4), 76-79.

Honkatukia Päivi. (2011). Heikoimpien asialla? Rikosten uhrien parissa työskentelevien näkemyksiä haavoittuvuudesta. Oikeus 40 (2), 199-217.

Honkatukia Päivi(2011). Uhrit rikosprosessissa. Haavoittuvuus, palvelut ja kohtelu. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos.

Honkatukia Päivi, Suurpää Leena. (2008). Panssaroitua kovuutta? Etnisiin vähemmistöihin luokiteltujen nuorten miesten ryhmäsuhteet ja rikollisuus.. Oikeus 37 (2), 162-180.

Honkatukia Päivi. (2008). Nuorena koettu seksuaalinen väkivalta selviytymisen näkökulmasta. Teoksessa Näre Sari, Ronkainen Suvi (toim.) Paljastettu intiimi. Sukupuolistuneen väkivallan dynamiikka. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 84-105.

Piispa Minna, Honkatukia Päivi. (2008). Nuoret naiset ja polarisoiva seksuaalinen väkivalta. Teoksessa Autio Minna, Eräranta Kirsi, Myllyniemi Sami (toim.) Polarisoituva nuoruus? Nuorten elinolot -vuosikirja 2008. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, 105-116.

Pösö, Tarja, Honkatukia, Päivi, Nyqvist, Leo  (2008) Focus Groups and The Study of Violence. Qualitative Research 8 (1), 73-89.

Honkatukia Päivi, Suurpää Leena (2007). Nuorten miesten monikulttuurinen elämänkulku ja rikollisuus. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.

Honkatukia Päivi, Nyqvist Leo, Pösö Tarja. (2007). Violence Talk and Gender in Youth Residential Care. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 8 (1), 56-76.

Honkatukia Päivi, Nyqvist Leo, Pösö Tarja. (2006). Violence from within the Reform School. Youth Violence and Juvenile Justice. An Interdisciplinary Journal 4 (4), 328-344.

Honkatukia Päivi, Nyqvist Leo, Pösö Tarja. (2006). Rikokset nuorten "juttuina". Narratiivisen lähestymistavan mahdollisuuksia. Teoksessa Honkatukia Päivi, Kivivuori Janne (toim.) Nuorisorikollisuus. Määrä, syyt ja kontrolli. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, 211-234.

Honkatukia Päivi. (2005). Väkivalta maahanmuuttajien kokemana ja kertomana. Teoksessa Paananen Seppo (toim.) Maahanmuuttajien elämää Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus, 115-130.

Honkatukia Päivi, Nyqvist Leo, Pösö Tarja. (2003). Sensitive Issues in Vulnerable Conditions: Studying Violence in Youth Residential Care. Young 11 (4), 323-339.

Berrington Eileen, Honkatukia, Päivi. (2002). An Evil Monster and a Poor Thing. Female Violence in the Media. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 3 (1), 50-72.

Aaltonen Sanna, Honkatukia Päivi. (2002). Kovat kimmat otsikoissa ja otsikoiden takana. Teoksessa Aaltonen Sanna, Honkatukia Päivi (toim.) Tulkintoja tytöistä. Helsinki: SKS, 107-118.

Honkatukia Päivi. (2001). Rough Sex? Understandings of Rape in Finnish Police Reports. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 2 (1), 15-30.

Honkatukia Päivi. (1999). Gender, Social Identity and Delinquent Behaviour. Retfaerd 22 (3), 41-52.
 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 19.3.2017 10.09 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti