Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): psykologia:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Psykologia

Esittely

Opetus

Opetussuunnitelmassa perusopetus on jaettu viiteen sektoriin, jotka ovat:

        1. Kasvatus-, kehitys- ja persoonallisuus,
        2. Terveyspsykologia ja mielenterveyspsykologia,
        3. Kognitiivinen psykologia ja neuropsykologia,
        4. Työ- ja organisaatiopsykologia ja
        5. Psykologian tutkimusmenetelmät.

Näiden lisäksi omana, läpi tutkinnon kulkevana kokonaisuutenaan on psykologin ammatillisten valmiuksien opetus.

Psykologian oppiaineessa on selkeä näkemys tiedeyhteisöllisestä opetuskäytännöstä: opiskelija ymmärretään tiedeyhteisön jäseneksi ja opettajat sekä tutkijat toimivat yhteistyössä opetuksen järjestämisessä. Opiskelijat osallistuvat laitoksen tutkimusprojekteihin kandidaattitutkielmatasolta väitöskirjatasolle. Pääosa opinnäytetutkielmista tuotetaan oppiaineen projekteissa.

Sekä tutkimuksen teon oppimisessa että ammatillisten valmiuksien harjaannuttamisessa toteutetaan tekemällä oppimisen periaatetta. Erityisesti ammatillisissa opinnoissa sovelletaan ongelmalähtöisen oppimisen menetelmiä. Tutkimusprojektien sisällä toteutetaan mestari/kisälli/oppipoika -rakennetta. Opintojensa eri vaiheissa olevat opiskelijat, tutkijat ja opettajat ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään.

Psykologian opetuksessa vastataan yhteiskunnan psykologitoiminnalle asettamiin haasteisiin ja tarpeisiin.

 

Tutkimus

Oppiaineen tutkimustoiminta profiloituu kolmeen tutkimuslinjaan:

        1. Sosiaalinen kognitio, emootiot ja sosiaalinen toimintakyky
        2. Työ, ympäristö ja hyvinvointi
        3. Mielenterveys, kliininen neuropsykologia ja interventiot

Oppiaineen tutkijoilla on hyvät paikalliset yhteistyösuhteet sekä yliopiston sisällä että ns. soveltavan kentän kanssa. Yhteistyö muiden yliopistojen psykologian oppiaineiden ja laitosten kanssa on myös tiivistä. Oppiaineen tutkijoilla on kansainvälisiä yhteistyökumppaneita mm. Groeningenin, Harvardin, Leuvenin ja Oxfordin yliopistoissa.


Psykologian tutkimus- ja opetusstrategia 20062011


Päivitetty to 25.11.2010
 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 28.6.2011 11.07 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti