Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): psykologia:
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköTampereen yliopistoYhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Psykologia

Esittely

Opetus

Opetussuunnitelmassa perusopetus on jaettu viiteen sektoriin, jotka ovat:

        1. Kasvatus-, kehitys- ja persoonallisuus,
        2. Terveyspsykologia ja mielenterveyspsykologia,
        3. Kognitiivinen psykologia ja neuropsykologia,
        4. Työ- ja organisaatiopsykologia ja
        5. Psykologian tutkimusmenetelmät.

Näiden lisäksi omana, läpi tutkinnon kulkevana kokonaisuutenaan on psykologin ammatillisten valmiuksien opetus.

Psykologian oppiaineessa on selkeä näkemys tiedeyhteisöllisestä opetuskäytännöstä: opiskelija ymmärretään tiedeyhteisön jäseneksi ja opettajat sekä tutkijat toimivat yhteistyössä opetuksen järjestämisessä. Opiskelijat osallistuvat laitoksen tutkimusprojekteihin kandidaattitutkielmatasolta väitöskirjatasolle. Pääosa opinnäytetutkielmista tuotetaan oppiaineen projekteissa.

Sekä tutkimuksen teon oppimisessa että ammatillisten valmiuksien harjaannuttamisessa toteutetaan tekemällä oppimisen periaatetta. Erityisesti ammatillisissa opinnoissa sovelletaan ongelmalähtöisen oppimisen menetelmiä. Tutkimusprojektien sisällä toteutetaan mestari/kisälli/oppipoika -rakennetta. Opintojensa eri vaiheissa olevat opiskelijat, tutkijat ja opettajat ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään.

Psykologian opetuksessa vastataan yhteiskunnan psykologitoiminnalle asettamiin haasteisiin ja tarpeisiin.

 

Tutkimus

Oppiaineen tutkimustoiminta profiloituu kolmeen tutkimuslinjaan:

        1. Sosiaalinen kognitio, emootiot ja sosiaalinen toimintakyky
        2. Työ, ympäristö ja hyvinvointi
        3. Mielenterveys, kliininen neuropsykologia ja interventiot

Oppiaineen tutkijoilla on hyvät paikalliset yhteistyösuhteet sekä yliopiston sisällä että ns. soveltavan kentän kanssa. Yhteistyö muiden yliopistojen psykologian oppiaineiden ja laitosten kanssa on myös tiivistä. Oppiaineen tutkijoilla on kansainvälisiä yhteistyökumppaneita mm. Groeningenin, Harvardin, Leuvenin ja Oxfordin yliopistoissa.


Psykologian tutkimus- ja opetusstrategia 20062011


Päivitetty to 25.11.2010
 
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Linna, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: yky.info@uta.fi
Muutettu: 28.6.2011 11.07 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti