Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): psykologia: opiskelukäytännöt ja -ohjeet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Psykologia

PSYKA13 Harjoittelu I: ammatillinen harjoittelu (4 op)

Opintojakso on tarkoitettu ainoastaan pääaineopiskelijoille

Yleiset ohjeet

Harjoittelun tavoitteena on lisätä opiskelijan ammatillisia taitoja ja ammatillisen kentän tuntemusta. Harjoittelun tarkoituksena on myös valmistaa opiskelijoita syventävien opintojen ammatilliseen opetukseen tuomalla jo aineopintoihin esimerkkejä psykologian käytännön sovellusalueista. Harjoittelupaikalla tehtävän työn tulisi liittyä jollain tavalla psykologian sovellusalueisiin (esim. neuropsykologia, kuntoutuspsykologia, työ- ja organisaatiopsykologia, kasvatuspsykologia, terveyden- ja mielenterveyden psykologia, neuvonta ja psykoterapia). Harjoittelu ei ole psykologin työtä vaan siihen voi kuulua esim. asiakkaiden haastatteluja, yksilö- tai ryhmäohjausta, neuvontatilanteita tai muita asiakastilanteita, jotka vahvistavat opiskelijan ammatillista osaamista. Vapaaehtoistyötä tekevät järjestöt ovat hyviä harjoittelupaikkoja. Harjoittelu on palkatonta ja se voidaan suorittaa yhtenäisenä jaksona tai osa-aikaisesti siten, että se sopii muihin opintoihin joustavasti.


Ohjeita

     Opiskelija ottaa yhteyttä mahdolliseen harjoittelupaikkaan, kertoo kuka hän on ja missä vaiheessa hänen opiskelunsa ovat.

 1. Kerrotaan, että harjoittelu kuuluu 2.–3. vuoden aineopintoihin ja ne ovat laajuudeltaan 80 tuntia palkatonta työtä. Harjoittelun ajankohdan ja suoritustavan (milloin ja millä tavalla) voi neuvotella ja sopia työpaikan kanssa yksilöllisesti.
 2. Kysytään onko työpaikalla mahdollista ottaa harjoittelijaa ja mitä työtehtävät sisältäisivät.
 3. Jos työpaikka on halukas ottamaan harjoittelijan, otetaan työpaikan yhteystiedot muistiin ja sovitaan jatkosta.
 4. Hyväksytetään harjoittelupaikka Mervi Jehkosella ennen harjoittelun aloittamista.
 5. Pyydetään työpaikalta todistus, jossa näkyy:
  - opiskelijan nimi (mielellään opiskelijanumero)
  - harjoittelun laajuus (80 t) esim. XX on suorittanut 80 tunnin pituisen psykologian harjoittelun (sekä ajankohta, minä aikana)
  - työtehtävät, lyhyt kuvaus työtehtävistä
  - työnantajan allekirjoitus ja yhteystiedot

Merkinnän opintojaksosta saa, kun on toimittanut kohdassa 6 mainitun työtodistuksen Mervi Jehkoselle.Päivitetty ke 18.8.2010
 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 20.6.2011 10.38 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti