Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): psykologia: opiskelukäytännöt ja -ohjeet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Psykologia


PSYKS4 Psykologin ammattityö II (13 op)

 

Psykologin ammattityö II ajoittuu syyslukukaudelle ja koostuu kolmesta eri opintojaksosta: PSYKS4A Lasten arviointi, PSYKS4B Käyttäytymisanalyysi ja PSYKS4C Psykologin ammattietiikka (maanantaina 8.11. ja 15.11. klo 9–15).

Lasten arviointi 
Käyttäytymisanalyysi 
Psykologin ammattietiikka 
Lasten arviointi, luento-ohjelma 

I periodi

PSYKS4A Lasten arviointi (6 op)

Opintojakson tavoitteena on, että jakson päättyessä opiskelija hallitsee lapsen psykologisen arvioinnin prosessin ja on tutustunut yleisimpiin maassamme käytössä oleviin lasten arviointimenetelmiin ja testeihin. Kurssiin sisältyy luentoja, harjoituksia, opintokäyntejä työpaikoille, oma harjoitusasiakastapaus sekä tenttejä. Kurssilla käsiteltävät teemat etenevät luennolla ja harjoituksissa psykologisten kehitysvaiheiden mukaan: vauva, pikkulapsi, kouluikäinen ja nuori.

Luennot
Lasten jakson luennot pidetään tiistaisin klo 16 – 18/19.30 luentosalissa 4013. Luennot alkavat tiistaina 7.9. klo 16.15 alkutentillä. Tentissä suoritetaan Mash & Wolfe: Abnormal child psychology. Ensimmäisen varsinaisen luennon 14.9. yhteydessä annetaan lisätietoa syksyn kursseista, joten jokaisen osallistuminen on tärkeää. Luennoille osallistuminen on muutoinkin pakollista.

Harjoitukset
Harjoituksissa ja kotityönä tutustutaan ongelmalähtöisesti asiakastapauksia analysoimalla ja itse harjoittelemalla eri-ikäisille ja erilaisissa tilanteissa käytettäviin tutkimusmenetelmiin. Pikkulasten arviointimenetelmistä esillä ovat mm. leikkitarkkailut, Bayley III ja PORTAAT; lasten kognitiivisen puolen testeistä WPPSI-R/WPPSI-III, WISC-III, NEPSY/NEPSY II sekä lasten kouluvalmius- ja lukitestit. Persoonallisuuden arviointimenetelminä ovat mm. lauseentäydennys, FRT, CAT, WZT. Osa testeistä tulee esille harjoitustapauksissa, osa vain luennoilla. Testeihin perehdytään myös kotitöinä kuvanauhoja katsomalla ja kirjallisuuteen tutustumalla.

Harjoituksia on kolme tuntia viikossa. Lisäksi ryhmä tekee yhdessä kotitehtäviä. Harjoitukset pidetään huoneessa 4048, jonne myös harjoitusten yhteydessä tutustuttavat testit ym. materiaali kootaan. Harjoitusten välillä tehtävien kotitöiden tekemiseen, testeihin tutustumiseen ja videoiden katseluun on hyvä varata 3–4 hengen pienryhmällä vakituinen 2–3 tunnin aika huoneeseen 4048. Huonevarauksista vastaa Pertti Vuorilehmus. Harjoituksiin osallistuminen ja kotitehtävien tekeminen on pakollista. Opettajina toimivat Anneli Kylliäinen, Kati Rantanen ja Pirkko Nieminen.

Harjoitukset alkavat viikolla 36, ellei ohjaaja toisin ilmoita.

Opintokäynnit
Kurssilla tutustutaan muutamiin keskeisiin psykologien työalueisiin: erityisesti koulu- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioihin (terveyskeskus, koulun oppilashuolto, perheneuvola ja sairaala). Tutustuminen tapahtuu työpaikoille tehtävien opintokäyntien muodossa. Opintokäyntiohjelma jaetaan syksyllä. Opintokäynneistä tehdään kirjallinen raportti harjoitusryhmittäin. Raportti toimitetaan ryhmän ohjaajalle sähköpostitse.

Oma asiakas
Harjoitusten ohella harjoitellaan testitutkimuksen tekoa osallistumalla yhden lapsiasiakkaan tutkimukseen tai tutkimusten seuraamiseen. Tutkittavan voi saada laitoksen tutkimusprojektista tai opetusklinikan kuntoutusasiakkaista ammattityön opettajien kautta. Asiakkaan voi myös itse hankkia. Tutkimukset tehdään opetusklinikan tiloissa. Lausunnon laatimisen harjoittelemiseksi tutkimuksesta kirjoitetaan lyhyt yhteenvetolausunto, joka toimitetaan ilman asiakkaan tunnistetietoja liitetiedostona Pirkko Niemiselle.

Itsearviointi ja arviointi
Oman kurssikansion laatiminen ei ole kurssilla pakollista, mutta ajatuksia ja kokemuksia kannattaa kirjata itselleen ja reflektoida oppimaansa esim. pitämällä kurssipäiväkirjaa, joka tulee vain opiskelijan omaan käyttöön.

Kurssin läpäisy edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin, luennoille, opintokäynneille sekä niihin liittyvien tehtävien työstämistä. Harjoituksiin, luennoille ja opintokäynneille osallistuminen on siis pakollista – asiakastyötä ei opi paljoakaan vain kirjoja lukemalla.

Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKEn harjoittelija Riina Leinonen toimii kurssiassistenttina. Hänen kauttaan voit varata tiloja ja testejä opetusklinikasta omaa tutkimusta varten. Hän työskentelee opetusklinikassa huoneessa 4047, puh. 3551 8830. Hän on tavattavissa lukukauden aikana virka-aikaan. Tilan voi varata myös sähköpostitse Riina.Leinonen@uta.fi.

Tentti ja arvosana
Kurssin läpäisy edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin, luennoille sekä niihin liittyvien tehtävien työstämistä. Kurssin kirjallisuus tentitään kahdessa tentissä. Alkutentissä tiistaina 7.9. ls. 4013 tentitään Mash & Wolfe: Abnormal child psychology. Lopputentissä tiistaina 19.10. ls. 4013 tentitään Lyytinen et al.: Oppimisvaikeudet, neuropsykologinen näkökulma sekä luennoilla ja harjoituksissa jaettu materiaali. Tentit voivat sisältää monivalintatehtäviä, esseekysymyksiä ja lopputentti aineistotehtävän lasten arvioinnista. Uusintatentissä tiistaina 2.11. klo 16–19 voi suorittaa molempia kirjoja ja luennot. Tentit arvioidaan asteikolla 1–5.

Pirkko Nieminen
kurssin vastuuopettaja
Pirkko.nieminen@uta.fi
vastaanotto ti klo 9–10
puh. (03) 35551 7635

Luento-ohjelma

 

II periodi

PSYKS4B Käyttäytymisanalyysi (6 op)

Opintojakso sisältää luentoja, harjoituksia, työnohjausta ja oman käyttäytymisasiakkaan. Tavoitteena on oppia käyttäytymisanalyysin perusteet. Asiakastyö tehdään aidoissa hoitoympäristöissä.

Opetus

1. Luennot (9 t) ja harjoitukset (6 t) – Lauri Parkkinen
Ma 25.10. klo 12–16 Linna 4013
Ke 27.10. klo 9–11 Linna 4013
Ma 1.11. klo 12–17 Linna 4013

2. Pienryhmäopetus (6 t) – Tuula Lehtonen

TYÖNOHJAUS (vähintään 2 työnohjauskertaa/opiskelija).
Ke 3.11. klo 16–19 Linna 4049
To 4.11. – 25.11. klo 16–19 Linna 4049
Ma 8.11. – 29.11. klo 16–19 Linna 4049

Kukin opiskelija osallistuu kahteen työnohjausistuntoon ohjaajan kanssa sovittuun aikaan.

3. Asiakastyö
Asiakasajat sovitaan erikseen opiskelijan kanssa. Tuula Lehtonen hoitaa asiakasvaraukset. Käyttäytymisanalyysi raportoidaan kirjallisesti.

Opettajat
Tuula Lehtonen, työnohjaus
tuula.h.lehtonen@uta.fi

Lauri Parkkinen, luennot ja harjoitukset
lauri.parkkinen@skttampere.net

Pirkko Nieminen, vastuuopettaja laitoksella
pirkko.nieminen@uta.fi

 

PSYKS4C Psykologin ammattietiikka

Tiedot ilmoitetaan myöhemmin.

 

PSYKS4A Lasten arviointi (6 op)


I periodi

Luennot, Linna 4013

Tiistai 7.9. klo 16.15–18
Alkutentti – Mash & Wolfe: Abnormal child psychology

Tiistai 14.9. klo 16.15–17.45
Johdanto jaksoon S4A Lasten arviointi. Lapsen observointi ja leikkitarkkailut
Lehtori Pirkko Nieminen

jatkuu klo 18–19.30
Varhaisen vuorovaikutuksen arviointi
PsM Ulla Mutikainen

Tiistai 21.9. klo 16.15–18
Pikulapsen kognitiivisen kehityksen arviointi
PsT Anneli Kylliäinen

jatkuu klo 18–19.30
Perhetilanteen tutkiminen ja arviointi
PsT Maarit Alasuutari

Tiistai 28.9. klo 16.15–17.45
Kehitysvammaisuuden arviointi
PsM Virpi Kangasmäki

Tiistai 5.10. klo 16.15–17.45
Lapsen neuropsykologinen tutkiminen (NEPSY)
PsM Hannele Lindfors

jatkuu klo 18–19.30
Nuoren psyykkisen tilan arviointi
PsM Aapo Kilpeläinen

Tiistai 12.10. klo 16.15–17.45
Kouluvalmiuden ja oppimisvaikeuksien tutkimisesta
PsL Kati Rantanen

jatkuu klo 18–19.30
Lapsen sosioemotionaalisen tilan arviointi
PsM Maria Peitsamo

Tiistai 19.10. klo 16–19
Lopputentti – Lyytinen et al.: Oppimisvaikeudet ja Psykologin ammattietiikka

Tiistai 2.11. klo 16–19
Uusintatentti


to 30.9.2010
 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 20.6.2011 16.01 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti