Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): psykologia: opiskelukäytännöt ja -ohjeet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Psykologia

Psykologin ammattityö IV

PSYKS7A Lasten kuntoutus (10 op)

 

Kurssin tavoitteena on oppia lapsen kehitysneuropsykologisen arvioinnin ja kuntoutuksen suunnittelu- ja toteutusprosessi sekä ryhmäkuntoutuksen toteuttamisen perustaidot aidoissa asiakastilanteissa. Opintojakson aikana opiskelija perehtyy kasvatukselliseen ja neuropsykologiseen kuntoutukseen ja interventioihin.


1. Lapsen neuropsykologisen arvion ja kuntoutussuunnitelman laatiminen

Opintojakson aikana opiskelijat tekevät pareittain kehitysneuropsykologisen kuntoutustutkimuksen ja laativat kuntoutussuunnitelman lausuntoineen opetusklinikkaan tutkittavaksi lähetetylle lapsiasiakkaalle. Prosessi sisältää vanhempien tapaamisen, päiväkoti/koulukäynnin, psykologiset ja neuropsykologiset tutkimukset sekä palautteen antamisen. Asiakastapaukseen liittyvät harjoitukset ja työnohjaus ovat tiistaisin klo 14–16 harjoitushuoneessa 4048. Harjoitukset alkavat 9.9. Tutkittavasta lapsesta laaditaan tapauskertomus, joka esitellään tapausseminaarissa 10.12.

Tutkimukset toteutetaan itsenäisesti, mutta ohjattuna. Lasten tutkimukset voi toteuttaa opetusklinikassa tai sopimuksen mukaan myös päiväkodeissa tai kouluilla. Opetusklinikan tutkimus- ja kuntoutustila on pääsääntöisesti käytössä päivällä klo 9–13, muulloin ryhmäkuntoutuksen käytössä. Ryhmien on hyvä varata oma pysyvä työskentelyaika tutkimusten valmistelua varten Pertti Vuorilehmukselta huoneeseen 4048. Opetusklinikan tilan ja testit lapsen tutkimuksia varten voi varata sähköpostitse psykologiharjoittelijalta.


2. Ryhmäkuntoutus

Neuropsykologiseen kuntoutukseen tutustutaan toimimalla apuohjaajana PSYKEn kuntoutusryhmässä 1–2 lukukauden ajan. Syksyn/kevään aikana opiskelija osallistuu apuohjaajana lasten kuntoutusryhmään ja kuntouttajien kokouksiin. Aloituskokous on keskiviikkona 3.9. klo 13. Tapaamme ensin opiskelijaporukalla klo 13–14, ja klo 14 alkaen ovat kuntouttajatkin paikalla. Muut kokoukset ovat perjantaisin 3.10. ja 21.11 ja 12.12. klo 14–16 ls. 4013. Apuohjaajat osallistuvat myös ryhmäkuntoutuksen työnohjaukseen kerran kuussa erikseen sovittavaan aikaan.


Oheiskirjallisuus


Kirjallisuus tentitään jakson S6 yhteydessä. Oheiskirjallisuutena suositellaan käytettäväksi Ahonen & Aro (toim.) (1999) Oppimisvaikeudet, Kuntoutus ja opetus yksilöllisen kehityksen tukena, PS–kustannus 1999, Nieminen, ym. (2001) TOTAKU – Toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden ryhmäkuntoutus, Tay psykologian laitos sekä ajankohtaisia artikkeleita. Myös Ahonen, T., Korhonen, T., Riita, T. , Korkman, M. ja Lyytinen, H. (1997) Aivot ja oppiminen: kliinistä lastenneuropsykologiaa ja Lyytinen, H. , Ahonen, T., Korkman, M. ja Riita, T. (2002) Oppimisvaikeudet: neuropsykologinen näkökulma. Sekä tentittävä kirja Mash ja Wolfe (1999) Abnormal Child psychology.


Arviointi

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista harjoituksiin, työnohjauksiin ja kuntoutusryhmään. Omasta asiakkaasta laaditaan tapausseloste, jonka hyväksyminen on edellytys opintojakson hyväksymiselle.

Kurssityö muodostuu yksilötutkimuksen eri vaiheissa tehdyistä kirjallisista yhteenvedoista (haastattelu, koulukäynti, tutkimustulokset, kuntoutussuunnitelma) sekä tapauskertomuksesta (ks. erikseen jaettavat ohjeet). Opiskelija osallistuu myös yhden ryhmäkuntoutuspalautteen laatimiseen mikäli mahdollista. Kaikki nämä alkuperäiset paperit arkistoidaan opetusklinikan arkistoon ja ne palautetaan Pirkko Niemiselle kurssin päättyessä. Tutkimusmateriaalin pohjalta laaditaan tapausselostus, joka jaetaan lasten kuntoutusjakson opiskelijoille ja tapaus esitellään PSYKA12 Tapausseminaarissa keskiviikkona 10.12. klo 9–16 Mervi Jehkosen kanssa tarkemmin sovittavaan kellonaikaan. Kurssilaisille jäävä kirjallinen tapausselostus laaditaan niin, ettei papereista voi henkilöä tunnistaa.ke 3.9.2008
 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 17.6.2011 12.15 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti