Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): psykologia: opiskelukäytännöt ja -ohjeet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
PsykologiaIlmoittautumiset opintojaksoille

I periodilla alkavat jaksot  

PSYP1 Kehitys- ja ikäkausipsykologia I, slk 2012 - Ilmoittautuminen on käynnissä 21.8. 9.9.
PSYA3 Persoonallisuuspsykologia II, slk 2012  - Ilmoittautuminen on päättynyt
PSYA4 Psykologian tutkimusmenetelmät II: kokeellinen ja korrelatiivinen tutkimus, slk 2012  - Ilmoittautuminen on käynnissä 20.8. 4.9.
PSYA5 Terveyden ja mielenterveyden psykologia II, slk 2012 - Ilmoittautuminen on käynnissä 18.8. 4.9.
PSYA7 Kliinisen neuropsykologian perusteet, slk 2012 - Ilmoittautuminen on päättynyt
PSYS12 Pro gradu -seminaari, slk 2012 - Ilmoittautuminen on päättynyt
PSYS3 Lasten arviointi ja ammattietiikka, slk 2012  - Ilmoittautuminen on päättynyt
PSYS7A Valinnainen interventiokurssi: Lasten kuntoutus, slk 2012 - Ilmoittautuminen on päättynyt
PSYS7BCDE Muut valinnaiset interventiokurssit, slk 2012
- Ilmoittautuminen on päättynyt


II periodilla alkavat jaksot

PSYKA2 Kehitys- ja ikäkausipsykologia II, slk 2011  

 

III periodilla alkavat jaksot

PSYKA3 Neuropsykologia II, klk 2012    
PSYKA5 Emootio ja motivaatio, klk 2012  
PSYKA7 Työ- ja organisaatiopsykologia I, klk 2012    
PSYKA9 Kandidaatin tutkielma, seminaari, klk 2012  
PSYKA10 Asiakassuhde ja ammatillinen keskustelu, klk 2012
PSYKA14 Psykologisten testimenetelmien perusteet, klk 2012  
PSYKS5A/B Psykologin ammattityö III, klk 2012
PSYKS9A Äkilliset traumaattiset kriisit ja niiden käsittely, klk 2012  
PSYKS9DA Laadulliset menetelmät, klk 2012    

IV periodilla alkavat jaksot

PSYKS9B Moniammatilliset johtamisopinnot, klk 2012

 

Kesä 2012

PSYKS9D Shaping healthy work in future, kesä 2012

Tampereen yliopisto, YKY, psykologia

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

Slk 2012

VALINNAISET INTERVENTIOKURSSIT
PSYS7B Aikuisten mielenterveystyö
PSYS7C Työ- ja organisaatiopsykologian interventiot
PSYS7D Neuropsykologinen kuntoutus
PSYS7E Psykoterapia

Vain psykologian tutkinto-opiskelijoille. Edellytetään suoritetuksi Psykologin ammattityö II ja Psykologin ammattityö III.

Täytä huolellisesti kaikki kohdat!Nimi: Opiskelijanumero tai syntymäaika (ppkkvv):

Osoite:

Sähköposti: Puhelin:

Psykologian opintojeni kokonaismäärä: opintopistettä.

Kaikkien opintosuoritusteni kokonaismäärä: opintopistettä.

Psykologin ammattityö II suoritettu (ppkkvv):

Psykologin ammattityö III suoritettu (ppkkvv):

PSYKS7E Psykoterapia -jakson voi suorittaa kevätlukukaudella 2012, muut jaksot voi suorittaa syyslukukauden 2011 aikana. Merkitse numeroilla (1–3) ne kolme valinnaista kurssia, joille ensisijaisesti toivot tulevasi valituksi.


PSYKS7B Aikuisten mielenterveystyö
PSYKS7C Työ- ja organisaatiopsykologian interventiot
PSYKS7D Neuropsykologinen kuntoutus
PSYKS7E PsykoterapiaTakaisin ilmoittautumisohjeeseen

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 31.8.2012 9.45 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti