Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): psykologia: opiskelukäytännöt ja -ohjeet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Psykologia


PSYKS9B Sosiaali- ja terveysalan moniammatilliset johtamisopinnot (10 op) 15.3.–14.5.2010

hoitotieteen, psykologian, puheopin, sosiaalipolitiikan, sosiaalityön, kansanterveystieteen ja varhaiskasvatuksen opiskelijoille

 


Opintojen teemat 

 • Orientoituminen opintojakson teemoihin ja työskentelyyn
 • Lähijohtamisen tieto- ja taitoperusta
 • Hyvä henkilöstöpolitiikka
 • Moniammatillisten työryhmien johtaminen
 • Henkilöstön työhyvinvointi
 • Alaistaidot ja lähiesimiehen rooli asiantuntijaorganisaatiossa
 • Johtamisen vuorovaikutus ja viestintä
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
 • Kilpailuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

 


Opiskelu- ja työmuodot ja ajoitus

 • pedagogisena lähestymistapana sovelletaan ongelmaperustaista oppimista sisältäen tutoriaaliryhmätyöskentelyn ja luennot
 • työskentelyn tukena käytetään Moodle verkko-oppimisympäristöä
 • työmäärän mitoitus: luennot, tutoriaalit ja seminaari 1/5, lopputyö 1/5 ja itsenäinen työskentely 3/5 kokonaistyömäärästä
 • tutoriaalit ja luennot ovat pääsääntöisesti maanantaisin ja torstaisin klo 9–14 välillä
 • opinnot järjestetään 4. periodilla 15.3.–12.5.2010 siten, että koulutus alkaa viikolla 11 maanantaina 15.3.09, jolloin on kaikille pakollinen luento ”Johdatus jakson teemoihin ja orientointi ongelmaperustaiseen työskentelyyn” (klo 12.15 – 14.15); muut lähipäivät ovat: to 18.3., ma 22.3., to 25.3., ma 29.3., to 1.4., to 8.4., ma 12.4., to 15.4. ja päätösseminaari keskiviikkona 12.5. (klo 9–16); lopputyön palautus 5.5. mennessä

 


Suoritustapa ja arviointi

 • aktiivinen osallistuminen lähipäiviin, lisäksi opintojakson suorittaminen edellyttää itsenäistä työskentelyä ryhmissä, huom. opinnot työllistävät huomattavasti enemmän kuin pelkkä lähiopetus
 • lopputyö, joka työstetään tutoriaaliryhmittäin, arvioidaan asteikolla 1–5

 


Keille tarkoitettu?

  Opinnot sisältyvät kunkin opiskelijan pääaineen opintoihin ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti syventäviä opintoja parhaillaan suorittaville. Osallistujamäärä on rajoitettu siten, että mukaan kustakin oppiaineesta voidaan valita 7 opiskelijaa.

 


Ilmoittautuminen

  Opintoihin otetaan 49 opiskelijaa. Valinta tapahtuu pääaineen opintopistemäärän perusteella. Ilmoittautuminen NettiOpsussa 16.11.–15.12.2009: http://www.uta.fi/nettiopsu/

 

  Opiskelijavalinnasta tiedotetaan 18.12.2009 mennessä.

 

  Tiedustelut Psykologian laitoksen yhteyshenkilö: Ulla Kinnunen, puh. (03) 3551 6598, sähköposti: ulla.kinnunen@uta.fi


to 29.10.2009
 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 17.6.2011 12.19 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti