Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): psykologia: opiskelukäytännöt ja -ohjeet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Psykologia

Työharjoittelu ja harjoittelutuki vuonna 2012

 

Edellyttäen, että tarvittavat määrärahat myönnetään.

Työharjoittelu

* Työharjoittelu käsittää valtionhallinnossa, kunnissa, järjestöissä, yksityisissä yrityksissä, suoritetun harjoittelun.

Työharjoittelutuki

* Harjoittelupaikoille voidaan maksaa harjoittelutukea, jonka suuruus on 1.100 euroa kuukaudelta. Työharjoittelijan palkka on työehtosopimuksen mukainen. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan tulisi olla vähintään summa, joka täyttää Kelan määrittämän sen hetkisen vähimmäispalkan (esim. 17.5.2011 oli 1.071 €/kk). (Summat vuodelle 2012 vahvistamatta.)
* Harjoittelutuki on tarkoitettu palkkauskulujen osittaiseen korvaamiseen. Kaikkien harjoittelupaikkojen odotetaan osallistuvan harjoittelijan palkanmaksuun (viiden kuukauden harjoittelusta työpaikka maksaa kahden/kolmen kuukauden palkan).
* Harjoittelupaikka maksaa opiskelijalle palkan ensin omista määrärahoistaan koko harjoitteluajalta ja laskuttaa sovitun harjoittelutukimäärän opiskelijan ainelaitokselta harjoittelun päätyttyä.
* Opiskelija voi opintojensa aikana käyttää harjoittelutukea korkeintaan neljä kuukautta.
* Työharjoittelutukea ei saa maksaa ulkomaiselle työnantajalle.

Työharjoittelutuen hakeminen

* Opiskelija hakee (ks. erilliset ohjeet) työharjoittelutukikiintiöön viimeistään 31.10.2011 klo 15.00.

* Hakijat asetetaan järjestykseen psykologian opintopistemäärän perusteella. Jos se on sama, ratkaisee kokonaismäärä. Rekisteriotteen päivämäärä 31.10.2011. Opintopisteet tarkistetaan Tampereen yliopiston opintosuoritusrekisteristä. Tukea jaettaessa etusijalla ovat ne, jotka eivät aikaisemmin ole saaneet tukea pää- tai sivuaineessa.

* Tuen saajien määrä riippuu kunakin vuonna myönnettävästä työharjoittelutuen kokonaismäärästä, joka selviää (vuoden 2012 osalta) todennäköisesti joulukuussa 2011.

* Tuen saaminen (2-3 kk) edellyttää, että työnantaja maksaa itse kokonaan kahden kuukauden palkkakustannukset harjoittelun ajalta.

Harjoittelusopimus

* Työharjoittelusta solmitaan aina kirjallinen harjoittelusopimus Psykologian laitoksen ja työharjoittelupaikan välille ennen harjoittelun alkamista. Sopimus tehdään laitoksen kansliassa.
HARJOITTELUA EI SAA ALOITTAA, JOS SOPIMUSTA EI OLE ALLEKIRJOITETTU!

* Palkanmaksu sekä muut työ- tai virkasuhteen ehdot kirjataan opiskelijan ja harjoittelupaikan välillä tehtävään työsopimukseen, nimittämiskirjaan tai vastaavaan.

* Harjoittelupaikka maksaa harjoittelijalle palkan noudattaen oman alansa työ- tai virkaehtosopimusta ja huolehtii työnantajalle lain mukaan kuuluvista velvoitteista harjoittelijan osalta.

Harjoitteluyhdyshenkilö

Annamme mielellämme lisätietoja yliopisto-opintoihin liittyvästä työharjoittelusta.

Sisällölliset asiat: lehtori Mervi Jehkonen, huone 4052, puh. (03) 3551 6584,
sähköposti mervi.jehkonen@uta.fi.
Sopimusasiat: osastosihteeri Eeva-Maija Forsman, huone  6097, puh. (03) 3551 7173, sähköposti eeva-maija.forsman@uta.fi
 

Tampereella 14. syyskuuta 2011


Eeva-Maija Forsman
osastosihteeri
huone 6097
puh. 3551 7173

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 23.9.2011 11.54 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti