Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): psykologia: opiskelukäytännöt ja -ohjeet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Psykologia

Yhteisten opintojen suorittaminen psykologian oppiaineessa

 

Psykologiaa pääaineena opiskelevat suorittavat tiedekunnan yhteisiin opintoihin kuuluvat kurssit

1. Yhteiskuntatieteiden ajankohtaisia kysymyksiä
2. Yliopiston historia, ideat ja merkitys tieteiden historiassa
3. Yhteiskuntatieteiden teoriat

oppimispäiväkirjan avulla.

Oppimispäiväkirja laaditaan seuraavasti: Jokaisesta luennosta laaditaan lyhyt kuvaus, jossa esitellään luennon perusideat. Tähän voidaan käyttää esimerkiksi 5-10 riviä. Sen jälkeen pohditaan luennolla esitettyjä asioita ja tuodaan esiin omia aiheeseen liittyviä näkökohtia. Päiväkirjassa voidaan mainita jokin ajankohtainen kirja tai tutkimus, joka liittyy aiheeseen. Tavoitteena ei siis ole pelkkä luentojen referointi, vaan luennon annin pohdinta. Oppimispäiväkirjan pituus määrittyy luentojen perusteella. Jos luentosarja käsittää esimerkiksi 12 x 2 tuntia, joista jokainen kaksoistunti käsittelee omaa aihettaan, liuskoja on yhteensä 12. Jos luentosarjan pituus on 18 x 2 tuntia, liuskoja on yhteensä 18. Oppimispäiväkirjat palautetaan kuukauden kuluessa luentosarjan päättymisestä. Joulutaukoa ei lasketa mukaan. Päiväkirjat tulee toimittaa tulostettuina paperiversioina, ei sähköpostin liitteinä. Yksi luennoilta poissaolo korvataan laatimalla kahden liuskan mittainen (pienin riviväli) referaatti luennoitsijan teemasta hänen ilmoittamansa materiaalin perusteella. Jos poissaoloja on enemmän, suorittamisesta neuvotellaan alla olevien vastuuhenkilöiden kanssa. Päiväkirjat toimitetaan psykologian oppiaineeseen seuraavasti:

    1. kurssi Markku Ojaselle (Linna 4037)
    2. kurssi Kalevi Korpelalle (Linna 4063)
    3. kurssi Markku Ojaselle (Linna 4037)

Markku Ojasen materiaalia löytyy kotisivulta www.markkuojanen.com sekä psykologian oppiaineen kotisivulta.

Yhteisten opintojen ohjelma YKY:n sivulla  

Päivitetty pe 20.8.2010

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 2.11.2011 15.48 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti