Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): psykologia: tutkimus oppiaineessa: pro gradu -tutkimukset:
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköTampereen yliopistoYhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Psykologia

Psykologian pro gradu -tutkimukset

1979

 

Aitalaakso Leena & Kokkoniemi Tuula: Sopimusvuoren kuntoutuskodeista vuosina 1970–1977 lähteneiden seurantatutkimus.

Antikainen Sari: Koululaisten päiväkotitoiminan sisältö ja kehittämistarpeet.

Auer Hannu: Kehitysvammaisten älykkyyden kehityksestä.

Flinck Irmeli: Sokeiden ja näkevien henkilöiden tuottamien assosiaatioiden eroista.

Kantelinen Marita: Eri ihmistyypeillä esiintyvistä käyttäytymiseroista aggressiivisuutta ja eroottisuutta herättävissä koeolosuhteissa.

Kantola Jorma: Eräiden optisiin illuusioihin vaikuttavien tekijöiden tarkastelua.

Kervinen Erkki: Subjektiivisen arvioinnin luotettavuudesta opettajankoulutuslaitoksen pääsykokeissa.
Sivulaudaturtutkielma

Laitinen Pirjo & Tuuri Kaija: Sopimusvuori ry:n kuntoutuskotien uusien asiakkaiden seurantatutkimus.
Sivulaudaturtutkielma

Mäkinen Tapani: Alkoholin ja epäedullisten valaistusolosuhteitten vaikutus näköhavaintoihin.

Rajalin Pirjo: Homoseksuaalimies. Miksi ja millainen?

Riipinen Markku: Lyhytaikaisesta muistista ja alkoholin vaikutuksesta lyhytaikaisesta muistista tapahtuvaan unohtamiseen.

Sopanen-Ruokanen Lea: Pienryhmätyöskentelyn onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä – pro gradu -tutkielmaa ryhmänä tekevien opiskelijoiden työtyytyväisyys.

Virtanen Pertti: Tutkimus väri–sävelsynestesiasta.


Edellinen / Seuraava
 
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Linna, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: yky.info@uta.fi
Muutettu: 21.6.2011 12.25 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti