Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): psykologia: tutkimus oppiaineessa: pro gradu -tutkimukset:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Psykologia

Psykologian pro gradu -tutkimukset

1979

 

Aitalaakso Leena & Kokkoniemi Tuula: Sopimusvuoren kuntoutuskodeista vuosina 1970–1977 lähteneiden seurantatutkimus.

Antikainen Sari: Koululaisten päiväkotitoiminan sisältö ja kehittämistarpeet.

Auer Hannu: Kehitysvammaisten älykkyyden kehityksestä.

Flinck Irmeli: Sokeiden ja näkevien henkilöiden tuottamien assosiaatioiden eroista.

Kantelinen Marita: Eri ihmistyypeillä esiintyvistä käyttäytymiseroista aggressiivisuutta ja eroottisuutta herättävissä koeolosuhteissa.

Kantola Jorma: Eräiden optisiin illuusioihin vaikuttavien tekijöiden tarkastelua.

Kervinen Erkki: Subjektiivisen arvioinnin luotettavuudesta opettajankoulutuslaitoksen pääsykokeissa.
Sivulaudaturtutkielma

Laitinen Pirjo & Tuuri Kaija: Sopimusvuori ry:n kuntoutuskotien uusien asiakkaiden seurantatutkimus.
Sivulaudaturtutkielma

Mäkinen Tapani: Alkoholin ja epäedullisten valaistusolosuhteitten vaikutus näköhavaintoihin.

Rajalin Pirjo: Homoseksuaalimies. Miksi ja millainen?

Riipinen Markku: Lyhytaikaisesta muistista ja alkoholin vaikutuksesta lyhytaikaisesta muistista tapahtuvaan unohtamiseen.

Sopanen-Ruokanen Lea: Pienryhmätyöskentelyn onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä – pro gradu -tutkielmaa ryhmänä tekevien opiskelijoiden työtyytyväisyys.

Virtanen Pertti: Tutkimus väri–sävelsynestesiasta.


Edellinen / Seuraava
 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 21.6.2011 12.25 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti