Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): psykologia: tutkimus oppiaineessa: pro gradu -tutkimukset:
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköTampereen yliopistoYhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Psykologia

Psykologian pro gradu -tutkimukset

2009

 

Alhoniemi Annemari: Katsesuunnan vaikutus kasvojen herättämiin tapahtumasidonnaisiin jännitevasteisiin: vertailu kasvokuvan ja todellisten kasvojen näkemisen välillä.

Joensuu Anna: Kielen pimeä puoli masennuksen hoidossa: hyväksyntään ja tietoisuuteen liittyvien terapiamenetelmien vaikutukset kognitiivisen käyttäytymisterapian hoitotuloksiin.

Kirves Kaisa: Onnistuneen palautumisen hyöty? Työstä palautumisen yhteydet itsearvioituun terveyteen, uneen ja työuupumukseen.

Kuittinen Saija: Mielenterveys ja kulttuuri: masennuksen ilmeneminen ja masennusta selittävät tekijät somalialaisessa ja suomalaisessa kulttuurissa.

Kuittinen Tuula: Itsekontrolli ja hyvinvointi.

Lahtela Annika: Kiintymystyylin ja emotionaalisen prosessoinnin merkitys traumaperäisessä stressioireilussa.

Mikkola Marika & Väisänen Piritta: Tarkkaavaisuuden ongelmat kasvatuksellisina haasteina – äitien ja isien vanhemmuuskokemukset ja heidän käyttämänsä ohjauskeinot.

Mäki Silja: Kasvonilmeen vaikutus vauvan tarkkaavaisuuteen: kehityksellinen muutos 5–7 kuukauden iässä.

Mäkinen Sanna: Mielipaikkakäyntien yhteys elpymiseen, koettuun terveydentilaan, koettuihin terveysoireisiin ja elämäntyytyväisyyteen.

Pitkäranta Katja: Voidaanko työuupumusta ja työn imua kokea samanaikaisesti? Vapaa-ajan yhteydet näihin työhyvinvoinnin kuvaajiin.

Poutanen Kaisa: Lapsuusiän poissaoloepilepsiaa sairastaneiden seurantatutkimus: neurokognitiivinen suoriutuminen ja sosiaalinen toimintakyky.

Rannisto Mervi: Katsekontaktin vaikutus autonomisiin vasteisiin autistisesti käyttäytyvillä ja tyypillisesti kehittyneillä lapsilla.

Räisänen Saara: Työn vaatimusten ja oikeudenmukaisen johtamisen yhteys hyvinvointiin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijöillä: Koherenssin tunne välittävänä tekijänä.

Syrjälä Suvi: Katseen suunnan vaikutus katseen havaitsijan autonomiseen aktivaatioon ja itsearvioituun lähestymis-/välttämiskäyttäytymiseen.

Tuominen Taija: Kadettien eettinen toimintakyky ja identiteetti. Kyselytutkimus eettisen toimintakyvyn yksilötekijöiden ja identiteettitekijöiden välisistä yhteyksistä.

Turunen Senni: Työn vaatimusten, työholismin ja työuupumuksen väliset yhteydet.

Valkama Mari: Flow – optimaalinen kokemus ja sen yhteys persoonallisuuteen.

Vuorinen Annika: Itse koetut oireet, uupumus ja masennus lievän aivovamman jälkeen.

Wessman Milla: Affektin säätelykeinot – käytön useus, yhteys koettuun terveyteen sekä mielipaikan asema säätelykeinojen joukossa.

Zetterberg Maisa: Alle kouluikäisten lasten nukkumistottumukset ja uneen liittyvät ongelmat vuosina 1988 ja 2005.


Edellinen / Seuraava


Päivitetty ma 30.11.2009

 
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Linna, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: yky.info@uta.fi
Muutettu: 21.6.2011 16.45 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti