Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): psykologia: tutkimus oppiaineessa: pro gradu -tutkimukset:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Psykologia

Psykologian pro gradu -tutkimukset

2009

 

Alhoniemi Annemari: Katsesuunnan vaikutus kasvojen herättämiin tapahtumasidonnaisiin jännitevasteisiin: vertailu kasvokuvan ja todellisten kasvojen näkemisen välillä.

Joensuu Anna: Kielen pimeä puoli masennuksen hoidossa: hyväksyntään ja tietoisuuteen liittyvien terapiamenetelmien vaikutukset kognitiivisen käyttäytymisterapian hoitotuloksiin.

Kirves Kaisa: Onnistuneen palautumisen hyöty? Työstä palautumisen yhteydet itsearvioituun terveyteen, uneen ja työuupumukseen.

Kuittinen Saija: Mielenterveys ja kulttuuri: masennuksen ilmeneminen ja masennusta selittävät tekijät somalialaisessa ja suomalaisessa kulttuurissa.

Kuittinen Tuula: Itsekontrolli ja hyvinvointi.

Lahtela Annika: Kiintymystyylin ja emotionaalisen prosessoinnin merkitys traumaperäisessä stressioireilussa.

Mikkola Marika & Väisänen Piritta: Tarkkaavaisuuden ongelmat kasvatuksellisina haasteina – äitien ja isien vanhemmuuskokemukset ja heidän käyttämänsä ohjauskeinot.

Mäki Silja: Kasvonilmeen vaikutus vauvan tarkkaavaisuuteen: kehityksellinen muutos 5–7 kuukauden iässä.

Mäkinen Sanna: Mielipaikkakäyntien yhteys elpymiseen, koettuun terveydentilaan, koettuihin terveysoireisiin ja elämäntyytyväisyyteen.

Pitkäranta Katja: Voidaanko työuupumusta ja työn imua kokea samanaikaisesti? Vapaa-ajan yhteydet näihin työhyvinvoinnin kuvaajiin.

Poutanen Kaisa: Lapsuusiän poissaoloepilepsiaa sairastaneiden seurantatutkimus: neurokognitiivinen suoriutuminen ja sosiaalinen toimintakyky.

Rannisto Mervi: Katsekontaktin vaikutus autonomisiin vasteisiin autistisesti käyttäytyvillä ja tyypillisesti kehittyneillä lapsilla.

Räisänen Saara: Työn vaatimusten ja oikeudenmukaisen johtamisen yhteys hyvinvointiin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijöillä: Koherenssin tunne välittävänä tekijänä.

Syrjälä Suvi: Katseen suunnan vaikutus katseen havaitsijan autonomiseen aktivaatioon ja itsearvioituun lähestymis-/välttämiskäyttäytymiseen.

Tuominen Taija: Kadettien eettinen toimintakyky ja identiteetti. Kyselytutkimus eettisen toimintakyvyn yksilötekijöiden ja identiteettitekijöiden välisistä yhteyksistä.

Turunen Senni: Työn vaatimusten, työholismin ja työuupumuksen väliset yhteydet.

Valkama Mari: Flow – optimaalinen kokemus ja sen yhteys persoonallisuuteen.

Vuorinen Annika: Itse koetut oireet, uupumus ja masennus lievän aivovamman jälkeen.

Wessman Milla: Affektin säätelykeinot – käytön useus, yhteys koettuun terveyteen sekä mielipaikan asema säätelykeinojen joukossa.

Zetterberg Maisa: Alle kouluikäisten lasten nukkumistottumukset ja uneen liittyvät ongelmat vuosina 1988 ja 2005.


Edellinen / Seuraava


Päivitetty ma 30.11.2009

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 21.6.2011 16.45 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti