Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): psykologia: tutkimus oppiaineessa: pro gradu -tutkimukset:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Psykologia

Pro gradu -tutkimukset

2011

 

Honkanen Henna: Suomalaiset miesopiskelijat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön mielenterveyspalvelujen käyttäjinä – kohtaavatko palvelut ja avuntarve? 

Jutila Maria: Äidin vanhemmuuden laadun yhteys lapsen attribuutiotyyliin ja masennusoireisiin perheissä, joissa vanhempi on masentunut.

Kirvesniemi Maria: Verkkokiusaamisen yleisyys, muodot ja siihen yhteydessä olevat tekijät alakoulun viidennellä ja kuudennella luokalla.

Koponen Veera & Lahti Jiri: Keskustelutilanteen aikainen frontaaliasymmetria.

Korhonen Kaisa: Motivation from values in computerized health interventions.

Koriseva Maija: Oksitosiinireseptorigeenin alleelivariaation vaikutus sosiaaliseen käyttäytymiseen 2-vuotiailla lapsilla.

Laitila Anna: Seurantatutkimus toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ryhmäkuntoutuksessa mukana olleiden lasten sosiaalisesta kompetenssista.

Leinonen Riina: Tunteiden pysyvyys strukturoitujen päiväkirjojen ja kyselylomakkeiden mukaan.

Leinonen Sanna: A(H1N1)-epidemian aikana raportoitu stressi ja sikainfluenssan takia valittujen stressinsäätelykeinojen adaptiivisuus.

Ojanen Paula: Sosiaalisen tuen yhteys strukturoidulla päiväkirjalla mitattuihin tunteisiin.

Paavola Mirja: TOTAKU-kuntoutus vanhempien silmin: lasten käyttäytyminen, vanhemmuuskokemukset ja ohjauskeinot. 

Pisto Veera: Vehreän kuntouttava voima. Mieluisa-projektin prosessikuvaus ja vertaileva seurantatutkimus WETO-koulutuksen kanssa v. 2009–2011

Pylväs Arto: Tunteiden kokeminen ja mielialaoireet huumeriippuvaisten naisten raskausaikana.

Repo Veera: Affect regulation strategies and their associations with subjective well-being: An international comparative survey.

Savander Markus: Työn epävarmuuden yhteydet hyvinvointiin: työllistymisusko yhteyttä muuntavana tekijänä.

Soiva Katri: Asuinympäristössä koetun yhteisöllisyyden ja turvallisuuden sekä viherympäristöjen käytön yhteydet elämäntyytyväisyyteen. 

Tiihonen Nina: Lisää virtaa liikunnasta? Liikunnan harrastamisen yhteys koettuun työstä palautumiseen.

Vauhkonen Maija: Sosiaalisen tuen yhteydet psykometrisilla kaavakkeilla mitattuun ahdistuneisuuteen ja vihaisuuteen.

Virtanen Heidi: "Elämä vihertää ja paistetta kukille"; puutarha- ja vihertyöskentelyn vaikutukset mielenterveyskuntoutujien koettuun elämänlaatuun heidän itsensä, ohjaajien ja hoitajien kuvaamana.

Ylönen Katri: Vuokra- ja käyttäjäyritykseen sitoutumista määrittävät tekijät vuokratyössä.


Edellinen / Seuraava


UUSI Kirvesniemi Maria: Verkkokiusaamisen yleisyys, muodot ja siihen yhteydessä olevat tekijät alakoulun viidennellä ja kuudennella luokalla.
 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 25.11.2016 10.54 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti