Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): psykologia: tutkimus oppiaineessa: pro gradu -tutkimukset:
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköTampereen yliopistoYhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Psykologia

Pro gradu -tutkimukset

2011

 

Honkanen Henna: Suomalaiset miesopiskelijat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön mielenterveyspalvelujen käyttäjinä – kohtaavatko palvelut ja avuntarve? 

Jutila Maria: Äidin vanhemmuuden laadun yhteys lapsen attribuutiotyyliin ja masennusoireisiin perheissä, joissa vanhempi on masentunut.

Kirvesniemi Maria: Verkkokiusaamisen yleisyys, muodot ja siihen yhteydessä olevat tekijät alakoulun viidennellä ja kuudennella luokalla.

Koponen Veera & Lahti Jiri: Keskustelutilanteen aikainen frontaaliasymmetria.

Korhonen Kaisa: Motivation from values in computerized health interventions.

Koriseva Maija: Oksitosiinireseptorigeenin alleelivariaation vaikutus sosiaaliseen käyttäytymiseen 2-vuotiailla lapsilla.

Laitila Anna: Seurantatutkimus toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ryhmäkuntoutuksessa mukana olleiden lasten sosiaalisesta kompetenssista.

Leinonen Riina: Tunteiden pysyvyys strukturoitujen päiväkirjojen ja kyselylomakkeiden mukaan.

Leinonen Sanna: A(H1N1)-epidemian aikana raportoitu stressi ja sikainfluenssan takia valittujen stressinsäätelykeinojen adaptiivisuus.

Ojanen Paula: Sosiaalisen tuen yhteys strukturoidulla päiväkirjalla mitattuihin tunteisiin.

Paavola Mirja: TOTAKU-kuntoutus vanhempien silmin: lasten käyttäytyminen, vanhemmuuskokemukset ja ohjauskeinot. 

Pisto Veera: Vehreän kuntouttava voima. Mieluisa-projektin prosessikuvaus ja vertaileva seurantatutkimus WETO-koulutuksen kanssa v. 2009–2011

Pylväs Arto: Tunteiden kokeminen ja mielialaoireet huumeriippuvaisten naisten raskausaikana.

Repo Veera: Affect regulation strategies and their associations with subjective well-being: An international comparative survey.

Savander Markus: Työn epävarmuuden yhteydet hyvinvointiin: työllistymisusko yhteyttä muuntavana tekijänä.

Soiva Katri: Asuinympäristössä koetun yhteisöllisyyden ja turvallisuuden sekä viherympäristöjen käytön yhteydet elämäntyytyväisyyteen. 

Tiihonen Nina: Lisää virtaa liikunnasta? Liikunnan harrastamisen yhteys koettuun työstä palautumiseen.

Vauhkonen Maija: Sosiaalisen tuen yhteydet psykometrisilla kaavakkeilla mitattuun ahdistuneisuuteen ja vihaisuuteen.

Virtanen Heidi: "Elämä vihertää ja paistetta kukille"; puutarha- ja vihertyöskentelyn vaikutukset mielenterveyskuntoutujien koettuun elämänlaatuun heidän itsensä, ohjaajien ja hoitajien kuvaamana.

Ylönen Katri: Vuokra- ja käyttäjäyritykseen sitoutumista määrittävät tekijät vuokratyössä.


Edellinen / Seuraava


UUSI Kirvesniemi Maria: Verkkokiusaamisen yleisyys, muodot ja siihen yhteydessä olevat tekijät alakoulun viidennellä ja kuudennella luokalla.
 
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Linna, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: yky.info@uta.fi
Muutettu: 13.2.2012 10.15 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti