Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): psykologia: tutkimus oppiaineessa:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Psykologia

Maanantaiseminaarit

Psykologian oppiaineessa järjestetään kuukausittain seminaareja, joissa esitellään oppiaineessa tehtävää tutkimusta. Seminaareissa tutkimusryhmät ja yksittäiset tutkijat pääsevät esittelemään meneillään olevaa tutkimustaan ja välittämään tietoa omista tutkimusintresseistään, erityisosaamisestaan ja käytössä olevista menetelmistään.

Näiden seminaarien tarkoituksena on lisätä niin henkilökunnan, jatko-opiskelijoiden kuin perustutkinto-opiskelijoidenkin keskuudessa tietämystä siitä, millaista tutkimusta oppiaineessamme tehdään. Tällä puolestaan pyritään edesauttamaan mm. tutkimusyhteistyön syntymistä, innovatiivisten tutkimuskysymysten synnyttämistä ja tietyn metodiikan soveltamista aloilla, joissa sitä ei ole aiemmin hyödynnetty.

Perustutkinto-opiskelijoille seminaarit tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden saada tietoa oppiaineessa tehtävästä tutkimuksesta ja sitä kautta opiskelijat voivat yhä paremmin jäsentää omia mielenkiinnon kohteitaan ja tulevien opinnäytetöidensä aiheen valintaa. Perustutkinto-opiskelijat saavat jaksoon PSYKS9D Muu valinnainen kurssi kaksi opintopistettä käymällä vuoden ajan seminaareissa ja kirjoittamalla jokaisesta seminaarista A4-pituisen luentopäiväkirjan. Jos aloittaa seminaareissa käymisen kevätlukukaudella, voi keväältä saada yhden opintopisteen valinnaisiin opintoihin samalla periaatteella.

 


Seuraavat seminaarit

Ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.


Aiempia seminaarejaPäivitetty ti 10.5.2011
 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 21.6.2011 11.11 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti