Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): psykologia: tutkimus oppiaineessa:
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköTampereen yliopistoYhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Psykologia

Maanantaiseminaarit

Psykologian oppiaineessa järjestetään kuukausittain seminaareja, joissa esitellään oppiaineessa tehtävää tutkimusta. Seminaareissa tutkimusryhmät ja yksittäiset tutkijat pääsevät esittelemään meneillään olevaa tutkimustaan ja välittämään tietoa omista tutkimusintresseistään, erityisosaamisestaan ja käytössä olevista menetelmistään.

Näiden seminaarien tarkoituksena on lisätä niin henkilökunnan, jatko-opiskelijoiden kuin perustutkinto-opiskelijoidenkin keskuudessa tietämystä siitä, millaista tutkimusta oppiaineessamme tehdään. Tällä puolestaan pyritään edesauttamaan mm. tutkimusyhteistyön syntymistä, innovatiivisten tutkimuskysymysten synnyttämistä ja tietyn metodiikan soveltamista aloilla, joissa sitä ei ole aiemmin hyödynnetty.

Perustutkinto-opiskelijoille seminaarit tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden saada tietoa oppiaineessa tehtävästä tutkimuksesta ja sitä kautta opiskelijat voivat yhä paremmin jäsentää omia mielenkiinnon kohteitaan ja tulevien opinnäytetöidensä aiheen valintaa. Perustutkinto-opiskelijat saavat jaksoon PSYKS9D Muu valinnainen kurssi kaksi opintopistettä käymällä vuoden ajan seminaareissa ja kirjoittamalla jokaisesta seminaarista A4-pituisen luentopäiväkirjan. Jos aloittaa seminaareissa käymisen kevätlukukaudella, voi keväältä saada yhden opintopisteen valinnaisiin opintoihin samalla periaatteella.

 


Seuraavat seminaarit

Ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.


Aiempia seminaarejaPäivitetty ti 10.5.2011
 
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Linna, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Kysymykset ja palaute
Ylläpito: yky.info@uta.fi
Muutettu: 21.6.2011 11.11 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti