Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): psykologia: tutkimus oppiaineessa:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Psykologia

Tohtorinväitöskirjat

Alla on lueteltu Psykologian tohtorinväitöskirjat vuoteen 1998 saakka ryhmiteltynä vuosittain. 

 

1998

Vikeväinen-Tervonen Leena: Akateemisten työttömien työnhakijoiden psyykkinen valmennus.

 

1997

Saarenheimo Marja: Jos etsit kadonnutta aikaa – vanhuus ja oman elämän muisteleminen.

Wallenius Marjut: Arkiympäristön tuki hyvinvoinnin lähteenä. Henkilökohtaisten projektien näkökulma ihmisen ja ympäristön yhteensopivuuteen: yhteys elämäntyytyväisyyteen ja masentuneisuuteen.

 

1995

Antikainen Jorma: Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Ammatilliset haasteet ja työorientaatiot.

Heikkilä Leena: Kehitysvammahuollon pienyksiköiden kehittäminen ja kehitysvammaisten asukkaiden toiminnan muutos.

Karila Antti: Mielenterveyspotilaiden psykososiaalinen selviytyminen ja mielenterveyspalveluiden käyttö.

 Korpela Kalevi: Developing the environmental self-regulation hypothesis.

 

1991

Allik Jüri: Perception of visual kinematics.

 Nieminen Pirkko: Äidin ja lapsen kommunikaatio ja lapsen kielen omaksuminen.

 

1990

Mäkinen Tapani: Liikennerikkomusten subjektiivinen kiinnijäämisriski ja sen lisäämisen vaikutukset kuljettajan toimintaan.

Tenkku Martti: Neurologinen potilas työkyvyttömyysetuuksien hakijana.

 

1982

Ruuhilehto-Saari Kaarin: Lapsen kehitystapahtuma ja tapaturmariskit.

Vikman Juha-Pekka: Perheen muutto lapsen ongelmatilanteena.

 

1981

Vanhalakka-Ruoho Marjatta: Perhe ja urheileva lapsi.

 

1978

Nummenmaa Anna Raija: Perheen työaikarakenne ja lapsen kehitysehdot.

 Ojanen Markku: Mielisairaalapotilaan ura: sairaalaan tulot ja syyt, hoitoaikaan vaikuttavat tekijät ja yhteiskuntaan paluu.

 

1977

Mäki Toivo Armas: Opiskelun tavoitteet ja jatkuvuus sekä opetuksen yhteissuunnittelu kansalaisopistossa.

 

1976

Eklund Kari: Käsitykset työstä ja työsuojelusta.

 

1974

Rantalaiho Kari: Kielellisen ilmauksen informaatiorakenne ja ymmärrettävyys.

 

1972

Heikkilä Jorma: Luovan ajattelun kehittyminen ensimmäisten kouluvuosien aikana.

 

1971

Kainulainen Pentti: Aivovammapotilaan vammaa edeltäneen kätisyysasteen mittaaminen diagnostisiin ja prognostisiin tarkoituksiin.

 Syvänen Matti: Valvonnan vaikutus kuljettajien ajotapaan.

 

1968

 Borg Jaakko G: An perception of photoportraits of abnormal individuals.

 

1967

Toukomaa Toivo: Arvomaailman kehitys kouluiässä. Tutkimus 10–18-vuotiaiden tamperelaispoikien sosiaalistumisesta.


Päivitetty to 13.3.2008

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 22.6.2011 11.40 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti