Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): psykologia: yhteystiedot: psykologian henkilökunnan omat sivut:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Psykologia


   RAIJA-LEENA PUNAMÄKI
   Professori

In English

Yhteystiedot
Raija-Leena Punamäki, FT, KTK, professori
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö / Psykologia
33014 Tampereen yliopisto
KÄYNTIOSOITE: Kalevantie 5, Linna 4. kerros
PUHELIN: +358-50-3186187 (työ), +358-40-7722559 (GSM)
FAKSI: +358-3-34190006
SKYPE: raija.leena.punamaki
SÄHKÖPOSTI: Raija-Leena.Punamaki@uta.fi 
VASTAANOTTO: Tiistaisin klo 10–11

Tutkimus
(a) Traumakokemusten vaikutus lasten kehitykseen ja perheiden mielenterveyteen
(b) Varhaisten perhekokemusten yhteys lasten mielenterveyteen ja emotioonalis-sosiaaliseen kehitykseen
(c) Elämän ensimmäisen vuoden merkitys: psykologiset, sosiaaliset ja lääketieteelliset tekijät
(d) Mielenterveysongelmien ehkäisy sodan ja väkivallan olosuhteissa
(e) Vanhemmuus ja lapsen varhainen kehitys maahanmuuttajaperheissä: kulttuuriset, sosiaaliset ja psykofysiologiset prosessit
(f) Terapeuttisten interventioiden vaikuttavuus huumeriippuvaisilla äideillä: mielenterveys, varhainen vuorovaikutus ja lapsen kehitys

Opetus: Opinnäytetöiden ohjaus (PSYS12), Terveyden ja mielenterveyden psykologia I ja II (PSYP5 ja PSYA5), Valinnaiset opinnot (PSYS11), Teemaopinnot (SOS19. Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta), Kansainvälinen maisteriohjelma: Master's Programme in Peace, Mediation and Conflict Research (PEACE025 Peace Psychology: human rights and conflict resolution) Research methods (PEACE003; PEACE004)

Kotisivu
RAIJA-LEENA PUNAMÄKI
Professor

Contact information
Raija-Leena Punamäki, PhD, MBA, Professor
School of Social Sciences and Humanities / Psychology
FI-33014 University of Tampere
Finland
STREET ADDRESS: Kalevantie 5, Linna building, 4th floor
PHONE: +358-50-3186187 (work), +358-40-7722559 (GSM)
FAX: +358-3-34190006
SKYPE: raija.leena.punamaki
E-MAIL: Raija-Leena.Punamaki@uta.fi
CONSULTATION: Tuesdays at 10–11

Research
(a) Trauma impacts on child development and family mental health
(b) Early family experiences predicting child mental health and emotional-social-cognitive development
(c) The first year of child: psychological, social and medical issues
(d) Psychosocial interventions among war-affected children: Mental health and developmental outcomes
(e) Infant development in Nordic refugee families: Cultural, relational and psychophysiological processes enhancing healthy child development
(f) Intervention effectiveness among substance-abusing mothers: Mental health, dyadic interaction and infant development in transition to motherhood

Teaching: Supervising master (PSYS12)  and PhD students, Health and clinical psychology (PSYP5 and PSYA5), Alternative courses (PSYS11), Thematic multidisciplinary courses (SOS19. Well-being, human mind and society), International Master's Programme in Peace, Mediation and Conflict Research (PEACE025 Peace Psychology: human rights and conflict resolution) Research methods (PEACE003; PEACE004)

Home page


 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 26.6.2014 15.21 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti