Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): sosiaalipolitiikka: opiskelukäytännöt ja -ohjeet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalipolitiikka

HOPS

Jokaisen sosiaalitutkimuksen opiskelijan on laadittava HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma.

HOPS on opiskelijan laatima kirjallinen suunnitelma, joka sisältää tutkinnon suorittamiseksi välttämättömät valinnat ja niiden ajoituksen. Henkilökohtainen opintosuunnitelma on ennen kaikkea opiskelijan oma opintojen suunnittelun apuväline. Oppiaineemme käytössä on yksikön sähköinen HOPS-lomake.

HOPSin laatiminen on opiskelijan vastuulla, mutta eri oppiaineiden opettajatutorit/HOPS-vastaavat antavat tarvittaessa opiskelijoille ohjausta HOPSin laadinnassa. Sosiaalipolitiikan ja naistutkimuksen opiskelijoiden HOPS -suunnittelu tapahtuu tutorryhmissä, joiden vetäjänä toimivat oppiaineiden opettajat. Opettajatutorit/HOPS-vastaavat osoitetaan syksyisin uusille valittaville opiskelijolle.

Opintojen alussa pidettävä Oppimisen ja opiskelun taidot - Orientaatio yliopisto-opiskeluun  -seminaaripäivä on osa laitoksen HOPS -käytäntöjä. Seminaari tukee opintojen käynnistymistä ja opintojen alkusuunnittelua.

Opiskelijat tekevät virallisen HOPS-suunnitelmansa yleensä ensimmäisen vuoden kevätlukuvuoden aikana. Suunnitelman valmistuessa opettajatutor/HOPS-vastaava vahvistaa allekirjoituksellaan, että HOPS on hänen kanssaan käyty läpi ja että suunnitelma on toteuttamiskelpoinen. Merkinnät HOPSin suorittamisesta annetaan oppiaineessa, jossa HOPS-lomakkeet myös säilytetään.

Hyödyllisiä ohjeita:
YKY:n HOPS-sivut

Opettajatuutorit:

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 26.1.2012 14.57 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti