Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): sosiaalipolitiikka: opiskelukäytännöt ja -ohjeet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalipolitiikka

Ohjeita tenttiin valmistautumiseen

  • Pyri kirjoittamaan lyhyetkin esseet johdonmukaisesti ja jäsennellysti.
  • Hyvästä tenttivastauksesta käy ilmi, että opiskelija on lukenut kirjan ja myös ymmärtänyt lukemansa. Ulkoa muistamisen lisäksi analyyttinen ote ja omat pohdinnat, esim. aiemmin opitun soveltaminen uuteen, ovat suotavia tenttivastauksissa. Onnistuneessa tenttivastauksessa opittu asia esitetään oman ajattelun kautta. Vastauksessa ei välttämättä tarvitse olla tenttialueen ulkopuolista tietoa, mutta sellaisen kautta voi tuoda tekstiin uusia ulottuvuuksia. Sovellettavuus riippuu tietysti aina kysymyksestä; erityisesti opinnoissaan edistyneiltä odotetaan laajempien kokonaisuuksien hallintaa ja analyyttisyyttä.
  • Jo tenttiin lukiessa kannattaa kiinnittää huomiota luettujen asioiden ymmärtämiseen: mikä on kirjan sanoma? Yhteyksien etsiminen ja kokonaiskuvan luominen tekee lukemisesta mielekkäämpää ja johtaa todennäköisesti myös parempiin tuloksiin tentissä.
  • Älä lue vain tenttiin vaan koeta opintojen alusta saakka liittää erilaiset tekstit opiskelemasi oppialan kokonaisuuteen, sen kehitykseen ja sen sisällä käytyihin debatteihin ja tutkimussuuntauksiin
  • Etnografioita lukiessa kannattaa muistaa, että niissä tarkastellaan tutkittavien henkilökohtaisen elämän avulla laajempia kulttuurisia/yhteiskunnallisia yhteyksiä - näihin on hyvää paneutua tentissäkin.
  • Sisällysluettelon ja hakemiston tarkastelu antavat vinkkejä kirjassa käsitellyistä teemoista ja käsitteistä. Myös johdantoluku on hyödyllinen, sillä teoksen esittelyn lisäksi siinä annetaan usein "lukuohjeita". Myös "mind mapien" eli miellekarttojen tekeminen ja yhdessä lukeminen (esim. lukupiireissä) saattavat helpottaa lukutaakkaa.
  • Lukemalla kirjat ajatuksella, tekemällä hyvät muistiinpanot ja kertaamalla lopuksi, pitäisi päästä hyviin tuloksiin. Itselle sopivin opiskelutapa muotoutuu kyllä pikkuhiljaa opiskelujen edetessä.
  • Tentaattori huomaa kyllä, jos tenttikirjoja ei ole luettu. Petkuttaminen tuottaa turhaa vaivaa tentin laatijalle/tarkastajalle, eikä hyödytä opiskelijaa. Myös turhat tentti-ilmoittautumiset tuottavat paljon ylimääräistä toimistotyötä - pyri siis ilmoittautumaan tenttiin vain jos olet todella menossa.
 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 13.10.2011 11.49 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti