Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): sosiaalityö:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityö

Tutkimus sosiaalityössä

Sosiaalityön tutkimustoimintaa luonnehtii vahva yhteys ammatillisiin käytäntöihin. Tämä tarkoittaa erilaisten auttamisjärjestelmien arjen, työmenetelmien ja asiakkuuksien empiiristä tutkimista niin työntekijöiden, asiakkaiden kuin ammatillisten kohtaamistenkin näkökulmista.

Tutkimus tekee näkyväksi, jäsentää ja reflektoi ammatillisia käytäntöjä. Otteeltaan se voi olla perustutkimuksellista, soveltavaa, arvioivaa ja kehittävää. Tutkimukselle on lisäksi ominaista tieteidenvälisyys. Leikkauspintoja on muiden sosiaalitieteiden lisäksi kasvatustieteisiin, lääketieteeseen, hoitotieteeseen, terveystieteisiin, psykologiaan ja hallintotieteisiin.

Sosiaalityön vahvat, toisiinsa limittyvät tutkimusalueet ovat: 1) perhe, lapsuus ja lastensuojelu, 2) marginalisaatio 3) päihdekysymykset, 4) yhteisöt ja yhteisösosiaalityö, 5) sosiaalityön käytännöt ja vuorovaikutus.  Lisäksi tietoa julkaisuista löytyy Tampereen yliopiston tieteellisen ja taiteelliseen toiminnan tiedonkeruujärjestelmästä: SoleCRIS.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 16.11.2011 12.59 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti