Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: oppiaineet (ennen syyslukukautta 2012 aloittaneille): sosiaalityö: tutkimus oppiaineessa: sosiaalityön käytännöt ja vuorovaikutus: projektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityö

In Finnish

ETHICS IN ACTION: TENSION BETWEEN AUTONOMY AND DEPENDENCE IN COMMUNITY MENTAL HEALTH, UTACAS (2010-2011)


Researcher: Suvi Raitakari

Research period and funding: 2010-2011, UTACAS

Ethical tensions are an inseparable part of daily practice in mental health care.The application of ethical norms depends on the local and particular features of each situation. Because of this it is important to study professional ethics in action, as it occurs in the mundane interactional practices of work. The study in question follows this line of research.

The research question is: How is the tension between autonomy and dependence negotiated and tackled by both clients and practitioners in community mental health care?

Although there is a well-established line of research on ethics in mental health, our knowledge about everyday ethical reasoning is incomplete. In this study the ethical issues will be studied as they occur in service encounters and from the point of view of clients and practitioners.

The data for the research will be collected in two helping institution, both treating clients with mental health problems. In these organisations the tension between autonomy and dependence calls for constant negotiations. Both of these organisations are owned by a non-governmental organisation (NGO) that provides preventive mental health work and rehabilitation in a large Finnish city. The first research site is a supported housing unit.The second research site is a three-month long rehabilitation course targeted for young adults (between 18–30 years) suffering from schizophrenia.

While the focus lies on the participants‛ ways of making the practices of the helping institutions understandable, ethnomethodology is a suitable methodological backbone. The data corpus will include the following data types: observations, client-worker conversations, meetings among practitioners, case files, interviews with clients and professionals. The study will draw on discursive psychology and rhetorical analysis.

 

Etiikka toimintana: Autonomian ja riippuvuuden dilemma yhteisöllisessä mielenterveystyössä

Tutkija: Suvi Raitakari 

Tutkimusaika ja rahoittaja: 2010 -2011, UTACAS

Eettiset jännitteet ovat väistämätön osa mielenterveystyön arkea.  Eettisten normien soveltaminen ja eettisten jännitteiden ratkaiseminen ovat sidoksissa tilannekohtaiseen asiakas- ja työntekijävuorovaikutukseen sekä työn käytäntöihin ja tavoitteisiin. Siten etiikka luodaan ja tehdään näkyväksi mielenterveystyön arkisessa vuorovaikutuksessa. Tutkimuksessa lähdetään siitä, että on tärkeä tutkia etiikkaa vuorovaikutuksessa rakentuvana ilmiönä. Vaikka mielenterveystutkimuksessa eettiset kysymykset ovat keskeisiä, tiedämme melko vähän eettisten jännitteiden ratkaisemisesta arkisessa työntekijä ja asiakasvuorovaikutuksessa.  Tutkimuskysymykset ovat:

1. Miten autonomia ja riippuvuus ovat läsnä avohoidollisen mielenterveystyön arkisissa käytännöissä?

2. Miten asiakkaat ja työntekijät neuvottelevat ja ratkovat  autonomian ja riippuvuuden välistä jännitettä?

Tutkimuskohteena on kaksi auttamisorganisaatiota, jotka molemmat ovat keskittyneet mielenterveyskysymysten kohtaamiseen ja avohoidolliseen  mielenterveyskuntoutukseen. Näissä organisaatioissa autonomian ja riippuvuuden välinen jännite on arkipäivää. Yhtäältä pyritään esimerkiksi tukemaan ja kunnioittamaan aikuisen ihmisen itsemääräämisoikeutta, ja toisaalta tunnistamaan hoivan, tuen ja kontrollin tarvetta. Molemmat organisaatiot ovat mielentervestyötä tekevän järjestön ylläpitämiä.  Organisaatiot ovat tuetun asumisenyksikkö ja kolmenkuukauden kuntoutuskurssi psykoosisairautta sairastaville  nuorille aikuisille.

Kyseessä on etnometodologinen tutkimus. Aineisto koostuu havainnoinnista, vuorovaikutustilanteiden nauhoituksista, tekstiaineistosta ja dokumenteista sekä työntekijä- ja asiakashaastatteluista. Aineiston analyysissä hyödynnetään diskursiivisen psykologian ja retoriikan analyysin lähtökohtia.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 19.9.2011 16.16 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti