Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: hallinto:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yliopistopalvelut Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa

SOC:n yliopistopalvelut

Yleishallinto  | Henkilöstöpalvelut  |  Talouspalvelut  |  Opintopalvelut  |  Tutkimuspalvelut  |  Tekniset tukipalvelut | Digimentorit

» Tiedekunnan sivulle

Yleishallinto - General Administration

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Harju JohannaDekaanin sihteeriJohanna.M.Harju@uta.fiLINNA 6110050 318 6933
Järvenpää PaulaHallintopäällikkö
Yksikön toiminta- ja yleishallintoasiat, opetushenkilöstön rekrytointi, dosentuurit.
Paula.K.Jarvenpaa@uta.fiLINNA 6058040 190 1390
Lepistö RailiHallintosihteeri
SoleCRIS -yhdyshenkilö (Kaupin kampus),
Julki (PSHP) -yhdyshenkilö
Raili.Lepisto@uta.fiARVO C227040 190 1651

Henkilöstöpalvelut - HR Services

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Järvinen AnneMatkasihteeri
SOCin henkilöstön matka-asiat
Anne.Jarvinen@uta.fiLINNA 5086050 437 7239
Järvinen MerjaHenkilöstösihteeri
- työsopimukset, perehdytys, tuntiopetus
- Työpisteet ja -huoneet, ulkopuolisten tunnushakemukset
- Kaupin kampus
Merja.M.Jarvinen@uta.fiARVO C230040 190 1619
Lillinen PirkkoHenkilöstösihteeri
- henkilöstön sairauspoissaolot ja hoitovapaat
- vuosilomaa, lomarahavapaita, säästövapaita ja saldovapaita koskevat poissaolot
Pirkko.Lillinen@uta.fiPÄÄT C223040 190 1387
Mikola Paulahenkilöstöasiantuntija
- työsuhdeasiat
Paula.Mikola@uta.fiLINNA 6061050 433 6277
Mäkinen NinaMatkasihteeri
- ulkopuolisten matkalaskut, Kaupin kampus
Nina.M.Makinen@uta.fiARVO C221050 318 6649
Määttä HeliTutkimussihteeri
SOCin henkilöstön matka-asiat, Kaupin kampus
Heli.Maatta@uta.fiARVO C221050 318 7471
PalkkasihteeriPalkkasihteeripalkat@uta.fi
Pasto SariHenkilöstöasiantuntija
- työsuhdeasiat
Sari.Pasto@uta.fiPINNI B3058050 318 6658
Rinne JonnaHenkilöstöasiantuntija
- ulkomaalaisten työntekijöiden ja vierailijoiden neuvonta sekä yksiköiden tuki Kaupin kampuksella
Jonna.Rinne@uta.fiARVO C214040 190 1793
Rämö SirpaHenkilöstösihteeri
Tuntiopetus ja palkkiot,
ulkopuolisten matkalaskut
Sirpa.Ramo@uta.fiPINNI A4088050 318 6671
Suvanto NuppuHenkilöstöasiantuntija
Ulkomaille lähtevien työntekijöiden neuvonta ja yksiköiden tuki:
- ulkomaantyöskentelyjaksot, etätyö
- Euroopan komission HRS4R-projekti, yhteistyö matkapalveluiden kanssa
Nuppu.Suvanto@uta.fiPÄÄT C239050 318 7204
Tuomi JaanaHenkilöstösihteeri
Tuntiopetus ja palkkiot, ulkopuolisten matkalaskut ja tunnushakemukset, työtilat
Siviilipalvelusasiat
Jaana.Tuomi@uta.fiLINNA 5088040 190 1303
Tyni-Mannela KaisaHenkilöstösihteeri
tuntiopetus ja palkkiot, ulkopuolisten matkalaskut
Kaisa.Tyni-Mannela@uta.fiPÄÄT B215050 318 7793

Talouspalvelut - Financial Services

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Heikkilä PetriTaloussihteeri
Laskut
Petri.Heikkila@uta.fiPINNI B5091040 190 1481
Honkanen JohannaOsastosihteeri
Täydennyskoulutuksen, psykoterapian, Psyken, logopedian ja sosiaalityön sekä Tastin laskut
Johanna.Honkanen@uta.fiVIRTA 206040 190 1821
Kuisma PäiviKoordinaattori
Henkilöstö-, talous- ja opintohallinnon tehtävät Porissa.
Paivi.Kuisma@uta.fiPORI 386I050 430 2013
Kunnari RistoTaloussihteeri
Historia, filosofia, hankinnat sekä tilat, Tasti projektitalous
Risto.Kunnari@uta.fiPINNI B3057050 318 6624
Mäkilä NiinaTaloussihteeri
SoleTm, SolePro, Perla ja laskut
Niina.Makila@uta.fiLINNA 6052040 190 1314
Rantala RiittaKoulutussuunnittelija
Täydennyskoulutus, tutkijakoulu, terveystieteet, Terveystieteet laskut
Riitta.Rantala@uta.fiARVO C318040 190 1645
Söderman AnniinaTaloussihteeri
Socrun projektitalous, SoleTM ja laskut; Harjoittelija –laskut; SOC myyntilaskut
Anniina.Soderman@uta.fiLINNA 6078050 437 7506
Väisänen TuulaTalousasiantuntija
Tiedekunnan budjetointi, talousseuranta ja tuloslaskelma; PSYKE, Rokotetutkimuksen ja opetuksen projektitalous
Tuula.Vaisanen@uta.fiLINNA 6063050 318 6700
Yrjänheikki IlkkaTaloussihteeri
Taprin ja WRC:n projektitalous, SoleTM ja laskut; Rokotetutkimus laskut
Ilkka.Yrjanheikki@uta.fiLINNA 6078050 437 7505

Opintopalvelut - Study Services

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Aallos RiittaOpintokoordinaattori
Erasmus-vaihto ja -harjoittelu, Erasmus-liikkuvuussopimukset.
Riitta.Aallos@uta.fiARVO E160050 318 6377
Antinoja PäiviOpintosihteeriPaivi.Antinoja@uta.fiSJOKI040 190 1824
Bodström SariOpintokoordinaattoriSari.Bodstrom@uta.fiARVO E160050 437 7334
Carroll HannaOpintokoordinaattori
Sosiaalityön tutkinto-ohjelman, Nuttu- maisteriohjelman ja työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opintohallinto
Hanna.Carroll@uta.fiLINNA 6054040 190 1555
Ekdahl NinaOpintosihteeri
Terveystieteiden (kansanterveystiede) opintohallintoasiat: opetusohjelma, rekisteröinnit, tentit ja valmistumiseen liittyvät asiat, yleinen opintoneuvonta.
Nina.Ekdahl@uta.fiARVO E160040 190 1635
Elo JohannaOpintokoordinaattori
Kandidaatin ja maisterin tutkintojen opintohallinnon vastuuhenkilö;
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman opintohallinto
Johanna.Elo@uta.fiLINNA 6059050 318 6385
Isopoussu IsmoErikoissuunnittelija
Avoimen yliopisto-opetuksen suunnittelu, hallinto ja opinto-ohjaus
Ismo.Isopoussu@uta.fiLINNA 6051050 462 7368
Kangasluoma TiinaSihteeri, Terveystieteiden tohtoriohjelmatTiina.Kangasluoma@uta.fiARVO B324040 190 1649
Kivimäki MariKoulutussihteeri
Avoimen yliopisto-opetuksen opintohallinto
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman opintorekisteri
Mari.Kivimaki@uta.fiLINNA 6050040 190 1813
Lassila UllaopintokoordinaattoriUlla.Lassila@uta.fiSJOKI050 549 0420
Lähdekorpi TuulaOpintosihteeri
Terveystieteiden (hoitotiede) opintohallintoasiat: opetusohjelma, rekisteröinnit, tentit ja valmistumiseen liittyvät asiat, yleinen opintoneuvonta.
Tuula.Lahdekorpi@uta.fiARVO E160040 190 1449
Mattiniemi InkaOpintosihteeriInka.Mattiniemi@uta.fi
Määttä SinikkaOpintosihteeri
Terveystieteet: tutkintotodistukset, lisensiaatin ja tohtorintutkintoja koskevat asiat, ulkomailla ja muissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen sisällyttäminen.
Sinikka.Maatta@uta.fiARVO E160050 318 7107
Nikkari LeenaOpintopäällikkö
Esittelijä; tieteellisiä jatkotutkintoja koskevat asiat, tieteellisen jatkokoulutuksen opintohallinnon vastuuhenkilö
Leena.Nikkari@uta.fiLINNA 6055040 190 9844
Permi EveliinaKansainvälisten asioiden koordinaattori
Peace, Mediation and Conflict Research; Comparative Social Policy and Welfare; Global and Transnational Studies -maisteriohjelmien opintohallinto
Eveliina.Permi@uta.fiLINNA 6064050 318 7274
Raitanen TerhiOpintosihteeri
Sosiaalityön tutkinto-ohjelman opintoasiat (opintorekisteri, opintoneuvonta)
Terhi.Raitanen@uta.fiPINNI B3042050 318 6664
Rantanen HelenaAmanuenssi
Terveystieteiden tutkinto-ohjelman ohjausvastaava, opetussuunnitelmatoimikunnan sihteeri, harjoitteluasiat, opintojen ohjaus.
vv. -31.12.2018 asti
Helena.Rantanen@uta.fiPÄÄT C207040 190 1631
Ruuska SirpaHallintosihteeri
Talous-, opinto- ja yleishallinto; avoin yliopisto- ja yliopistokeskusyhteistyö
Sirpa.Ruuska@uta.fiPORI 395050 430 2012
Räty TeijoOpintokoordinaattori
Historian ja filosofian tutkinto-ohjelmien opintohallinto
Teijo.Raty@uta.fiPINNI B3057050 318 6672
Siipo HelenaOpintosihteeri
Kandidaatin- ja maisterintutkintoihin liittyvät opintoasiat, tutkintotodistukset (HuK-, PsK-, YTK-, FM-, YTM- ja PsM-tutkinnot)
JOO-yhdyshenkilö
Helena.Siipo@uta.fiLINNA 6060040 190 9678
Ståhle-Nieminen CatarinaKansainvälisten asioiden koordinaattori
Public and Global Health -maisteriohjelman opintohallinto, Kaupin kampuksen kv-yhdyshenkilö, terveystieteiden opintoneuvonta kv-, vaihto- ja harjoitteluasioissa.
Catarina.Stahle-Nieminen@uta.fiARVO E160040 190 1664
Vuorilehmus PerttiOpintosihteeri
Psykologian ja logopedian tutkinto-ohjelman opintoasiat
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma: tutkielma-asiat
Pertti.Vuorilehmus@uta.fiLINNA 4054050 318 6699
Vähämäki AnnaOpintokoordinaattori
North American Studies -koordinaatio, Quantitative Social Research -maisteriohjelman opintohallinto
Anna.Vahamaki@uta.fiPÄÄT E227050 318 6639
Wansén-Kaseva AnnaOpintokoordinaattori
YKYn opiskelijavaihdot, Russian and European Studies -maisteriohjelman opintohallinto, kv. maisteriohjelmien harjoitteluasiat.
Anna.Wansen-Kaseva@uta.fiLINNA 6065050 396 9642
Wilkman LeenaOpintopäällikkö
Kandidaatin ja maisterin tutkintojen opintohallinnon vastuuhenkilö; lähiesimiestehtävät (OpPa)
Leena.Wilkman@uta.fiLINNA 6056040 190 9833

Tutkimuspalvelut - Research Services

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Sulkanen-Rodriguez LeenaHankeasiantuntija
Keskustakampus
Leena.Rodriguez@uta.fiLINNA 6053040 190 9847

Tekniset tukipalvelut - IT Services

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Keskinen JouniSuunnittelija (opetuksen ja tutkimuksen tekninen tuki)
SOC:n www-sivut, sähköpostilistat, e-lomakkeet
Jouni.M.Keskinen@uta.fiPINNI B3067050 318 6118

Tiedekunnan www-sivuja ja intraa koskevat kysymykset /Questions about Faculty's www or intranet pages: ykywww(at)uta.fi
Ohjeita YKY:n www-sivujen päivittämiseen (linkki intraan)

IT-Palvelut

Kaikki palvelupyynnöt osoitetaan asiakaspalvelupisteeseen. Asiakaspalvelupisteeseen saa yhteyden

  • asiakaspalvelujärjestelmän kautta osoitteessa https://tietokonekeskus.uta.fi/
  • lähettämällä sähköpostia osoitteeseen it-helpdesk@uta.fi
  • soittamalla numeroon 040 190 4141
  • tai käymällä asiakaspalvelupisteessä, IT Helpdesk
   Keskustakampuksella Alakuppilan läheisyydessä (Päätalo E246) ja
   Kaupin kampuksella Arvo-rakennuksen pääaulassa (Arvo E106)

Digimentorit

Digimentoritoiminta on tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön liittyvää mentoritoimintaa. Mentoritoiminnan kohteena on opetuksen kehittäminen sekä teknologian tarkoituksenmukainen hyödyntäminen tässä tehtävässä. Digimentorit eivät ole yhteisöjensä it-tukihenkilöitä, vaan viestinviejiä ja fasilitaattoreita tiedekunnan opetuksen kehittämistoiminnassa. Enemmän tietoa digimentoritoiminnasta löydät täältä.

SOCin digimentorit

NimiTehtäväSähköpostiHuonePuh
Keskinen JouniErityisesti Pinni B Jouni.M.Keskinen@uta.fiPINNI B3067050 318 6118
Isopoussu IsmoErityisesti LinnaIsmo.Isopoussu@uta.fiLINNA 6051050 462 7368
Näppilä TurkkaErityisesti ArvoTurkka.Nappila@uta.fiARVO C322050 509 9030
Vatjus VirveErityisesti verkosto-opinnot ja psykologiaVirve.Vatjus@uta.fiPINNI B3131050 318 7600

» Tiedekunnan sivulle

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 13.6.2018 10.48 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti