Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimuskeskukset: perla - lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
PERLA - Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus

PERLA on monitieteinen tutkimuskeskus 

PERLA ylläpitää yliopiston tiedekuntarajat ylittävää lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkijoiden tutkijaverkostoa, tiedottaa ajankohtaisista asioista, organisoi monitieteistä tutkimusyhteistyötä tutkijoiden ja tutkijaryhmien välillä, luo aktiivisesti yhteyksiä alan kansallisiin ja kansainvälisiin toimijoihin, järjestää tieteellisiä seminaareja ja konferensseja, tekee yhteistyötä alan tiedekustantajien ja -toimittajien kanssa sekä tiedottaa tutkimustuloksista. PERLAn tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden yhteiskunnallisen aseman ja hyvinvoinnin edistäminen.

PERLAn vahvuusalueita:

Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuksen aseman selkiyttäminen ja vahvistaminen Tampereen yliopiston hallinnollisessa ja tutkimuspoliittisessa rakenteessa. PERLA kokoaa yhteen ja tarjoaa tutkimus- ja keskustelufoorumin monitieteiselle ja yhteiskunnallisesti merkittävälle Tampereen yliopistossa tehtävälle lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimukselle.

Lapsuus, nuoruus ja perhe erityisenä tutkimusprofiilina. Tutkimuskeskus rakentaa yhteistyötä eri tutkimuksellisten temaattisten kohdealueiden välille, tuottaen yhteiskunnallisesti merkittävää, sektorirajat ja vakiintuneet tutkimusperinteet ylittävää tietoa.

Monitieteinen ja oppialapohjaisesti monipuolinen tutkimus- ja opetustoiminta. PERLA tarjoaa ympäristön monitieteiselle vuorovaikutukselle, jolla pyritään saavuttamaan uudenlaisia teoreettis-metodologisia innovaatioita lapsuuden, nuoruuden ja perheentutkimuksen kentällä. Monitieteisyys mahdollistaa myös laaja-alaisen opetus- ja tapahtumajärjestelyn ideoinnin ja toteuttamisen eri tieteenalojen välillä.

Kansallisten ja kansainvälisten verkostojen sekä keskustelu- ja yhteistyöfoorumien rakentaminen. Tutkimuskeskus panostaa sekä kansalliseen että kansainväliseen tutkijoiden verkostoitumiseen, tutkimushankkeiden yhteisölliseen ideointiin ja rahoitusprosessien tukemiseen, julkaisutoiminnan edistämiseen, opetusyhteistyöhön sekä kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien organisoimiseen.

Keskuksen historiaa

Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuksella on Tampereen yliopistossa pitkät perinteet. Vuonna 2001 lapsuuden ja perheen tutkimuksen verkostona perustettu PERLA on toimintansa aikana koonnut yhteen, vahvistanut ja edistänyt yhteiskuntatieteellisesti painottunutta lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimusta ja opetusta Tampereen yliopistossa. PERLA aloitti toimintansa sosiaalipsykologian, sosiologian ja sosiaalityön yhteistyönä. Vuodesta 2002 yksikkö toimi virallisesti Tampereen yliopiston Lapsuuden ja perheen tutkimuksen yksikkönä. Vuonna 2011 PERLAn toimintaa vahvistettiin nuorisotutkimuksen suuntaan ja samalla yksikön nimeen sisällytettiin nuoruuden tutkimus. Yksikkö organisoitiin vuonna 2014 uudelleen monitieteelliseksi tutkinto-ohjelma-, hallinto- sekä tiedekuntarajat ylittäväksi Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskukseksi.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 21.4.2017 16.30 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti