Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimuskeskukset: perla - lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus: tutkimus: väitöskirjat:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
PERLA - Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus

Perheen vuorovaikutus, lasten emootiot ja media

Väitöskirjatyö tarkastelee, miten median lapsissa herättämiä tunteita käsitellään perheen vuorovaikutuksessa reaaliaikaisesti ja millaisia vuorovaikutusresursseja toimijat hyödyntävät mediankäyttötilanteissa. Aineistona tutkimuksessa ovat perheissä tapahtuvat aidot mediankäyttötilanteet. 26 suomalaisperheen arkea on kuvattu useilla kameroilla, jotka on sijoitettu tietokoneelle, olohuoneeseen ja keittiöön. Metodeina tutkimuksessa käytetään keskustelunanalyysia ja multimodaalista vuorovaikutuksen analyysia.

Tähänastiset tulokset osoittavat muun muassa, miten tunnesäätely rakentuu lapsen ja vanhemman välisessä vuorovaikutuksessa. Tutkimus tuottaa aivan uudenlaista tietoa lapsen, aikuisen ja median välisestä suhteesta ja kontribuoi erityisesti keskusteluun lasten hyvinvoinnista medioituvassa maailmassa sekä keskustelunanalyyttiseen teorianmuodostukseen emootioiden merkityksestä vuorovaikutuksessa.

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 22.6.2015 11.29 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti