Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimuskeskukset: perla - lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus: tutkimus: projektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
PERLA - Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus

Ennaltaehkäisevä terveystyö neuvolassa: Muuttuva asiakassuhde ja tiimityö hyvinvointineuvolamalliin siirryttäessä


Tutkimuksen aiheena on Tampereen kaupungissa käynnistynyt äitiys- ja lastenneuvoloihin kohdistuva rakenteellinen uudistus: perheen hyvinvointineuvola ja sen laajentaminen koko kaupungin neuvolapalveluja koskevaksi. Neuvolalaitos on yksi keskeisimpiä väyliä vaikuttaa väestön elintapoihin. Uudessa perheen hyvinvointineuvola -mallissa ennaltaehkäisevän terveydenhuollon periaate on laajennettu käsittämään äidin ja lapsen terveyden lisäksi koko perheen hyvinvoinnin, sekä somaattisten ongelmien ehkäisyn lisäksi mielenterveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin. Tässä tutkimuksessa selvitämme, miten tämä uusi malli toimii käytännössä: millaisin keinoin ammattilaiset toteuttavat ennaltaehkäisevän neuvolatyön periaatteita, miten asiakkaat suhtautuvat mallin mukanaan tuomiin muutoksiin ja miten työntekijät ovat motivoituneet mallin noudattamiseen. Tutkimuksessa kuvataan ammattilaisten toimintakäytänteitä hyvinvointineuvolamalliin vastikään siirtyneissä neuvoloissa sekä mallia jo pidempään noudattaneessa vertailuneuvolassa. Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää neuvolamallin arvioinnissa sekä henkilöstökoulutuksessa. Valtakunnallisella tasolla tutkimus tuottaa tietoa lapsiperheiden peruspalvelujen uudistamista varten (ks. Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma 2004–2007). Tuloksena on myös muihin konteksteihin yleistettävissä olevaa tietoa ennaltaehkäisevän terveystyön käytänteistä, sen mahdollisuuksista ja haasteista.

Projektin kokoava teema on asiakkuuden ja ammattilaisen ja asiakkaan välisen suhteen muutos neuvolassa. Projektissa tutkittavia alateemoja ovat:

  • Vanhemmuus ja perhe (Tiitinen)
  • Elämäntavat (Lindfors)
  • Psykososiaalinen tuki (Ruusuvuori)
  • Tiimityö (Ruusuvuori)
  • Asiakkuus ja toimijuus (Homanen)

Viimeisimpiä julkaisuja:

Homanen Riikka (2013) Doing Pregnancy, the Unborn, and the Maternity Healthcare Institution. Tampere: Tampere University Press. (Acta Universitatis Tamperensis 1797).

Homanen, Riikka (2013) Reflecting on Work Practices: Possibilities for Dialogue and Collaborative Knowledge Production in Institutional Ethnography. In: Phillips, Louise & Kristiansen, Marianne & Vehviläinen, Marja and Gunnarsson, Ewa (eds.) Knowledge and Power in Collaborative Research. A Reflexive Approach. Routledge, New York & London, 213-235.

Homanen, Riikka (2013) Syntymätön ja sen suhde raskaana olevaan naiseen neuvolakäytännöissä. Naistutkimus 26 (2), 45-48.

Tiitinen, Sanni (2015) Supporting parenthood in interaction: A conversation analytic study of maternity and child health clinics. School of Social Sciences and Humanities. University of Tampere. Doctoral thesis.

Tiitinen, Sanni & Ruusuvuori, Johanna (2015) Producing gendered parenthood in child health clinics. Discourse & Society 26(1), 113—132.

Tiitinen, Sanni & Ruusuvuori, Johanna (2014) Encouraging parents to talk about their problems: Multimodal analysis of formulating and gaze in maternity and child health clinics. Research on Language and Social Interaction 47(1), 49-68.

Tiitinen, Sanni & Ruusuvuori, Johanna (2014) Using formulations and gaze to encourage parents to talk about their and their children’s health and well-being. Research on Language and Social Interaction.

Tiitinen, Sanni & Homanen, Riikka & Lindfors, Pirjo & Ruusuvuori, Johanna (2013) Approaches used in investigating family support in transition to parenthood. Health Promotion International, Advance Access published January 8, 2013.

Tiitinen, Sanni & Ruusuvuori, Johanna (2012) Engaging parents through gaze: Speaker selection in three-party interactions in maternity clinics. Patient Education and Counseling 89(1), 38-43.

Muita julkaisuja


Tutkimusryhmä:

YTT, dosentti, sosiaalipsykologian professori Johanna Ruusuvuori
Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
johanna.ruusuvuori (at) uta.fi

YTT, yliopistonlehtori Pirjo Lindfors
Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö
pirjo.lindfors (at) uta.fi

YTT Riikka Homanen
Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
riikka.homanen (at) uta.fi

YTT Sanni Tiitinen
Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
sanni.tiitinen (at) uta.fi

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 29.6.2015 13.22 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti