Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimuskeskukset: perla - lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus: tutkimus: projektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
PERLA - Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus

Kriisit isien elämässä

Nykypäivän isältä odotetaan sekä hoivaa että perheen elättämistä. Mutta mitä on olla isä, kun elämä ei mene käsikirjoituksen mukaan: kun perhe kohtaa mielenterveysongelmia, päihteiden käyttöä, väkivaltaa tai tilanteen, jossa isä istuu linnatuomiota? 

Näitä kysymyksiä tarkastellaan Kriisit isien elämässä -tutkimushankkeessa. Tutkimuksen keskiössä ovat eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien miesten kertomukset heidän omasta isyydestään ja elämästään. Kaikkia miehiä yhdistää omaan elämään liittyvä suuri kriisi, jonka ratkaiseminen omin eväin, ilman perheen ulkopuolista apua ja tukea, ei ole onnistunut. Tutkimus pohjaa kahteen haastatteluaineistoon. Näistä ensimmäinen koostuu vankilatuomiota suorittavien isien ja toinen Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten tukimuotojen kautta tavoitettujen isien haastatteluista. Tutkimus toteutetaan Jyväskylän yliopiston, Tampereen yliopiston, Ensi- ja turvakotien liiton ja tutkimuksessa mukana olevien vankiloiden yhteistyönä.

Hankkeen tutkijat:

KT Johanna Terävä (ent. Mykkänen) työskentelee Jyväskylän yliopistossa varhaiskasvatustieteen oppiaineessa yliopistonlehtorina ja tutkii niin isyyttä, lapsuutta kuin vanhemmuuttakin erilaisissa tutkimushankkeissa (Perheen Arki, CHILDCARE, Minulle Tärkeä Mies, Kriisit isien elämässä).

KT, YTM Petteri Eerola työskentelee Tampereen yliopiston Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus PERLAssa CHILDCARE-hankkeen tutkijatohtorina. Tutkimuksessaan Petteri Eerola tarkastelee muun muassa isyyttä, vanhemmuutta ja lastenhoitoa.

Julkaisuja:

Mykkänen, J., Eerola, P., Forsberg, H. & Autonen-Vaaraniemi, L. 2017. Fathers’ narratives on support and agency: a case study of fathers in a Finnish child welfare NGO. Nordic Social Work Research. http://dx.doi.org/10.1080/2156857X.2017.1356350

Eerola, P. & Mykkänen, J. 2017. Isänä vankilassa. Haaste 17 (1), 12–13. http://www.haaste.om.fi/fi/index/lehtiarkisto/haaste12017/isanavankilassa.html

Mykkänen, J. & Eerola, P. 2016. ”Kodittomasta nististä vastuulliseksi perheenisäksi” – isyys kriisin varjossa. Ruusupuiston uutiset. https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/5-2016/2-Isyys-kriisin-varjossa

Opinnäytetyöt:

Säyrylä, S.  2017. Isyys ja elämän kriisit – Isyyden merkitys, haasteet, voimavarat ja tuki. Varhaiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/54404/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201706092777.pdf?sequence=1

Haastatteluja ja lehtijuttuja:

YLE 28.5.2017: Kriisi-isä löytää avun järjestöstä tai kavereilta – Kaiken taustalla oma halu selvitä

Enska-lehti 2/2007: Kriisissäkin isä haluaisi hyvää

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 14.2.2018 10.34 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti