Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimuskeskukset: perla - lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus: tutkimus: projektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
PERLA - Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus

Lasten hyvinvointi ja media kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa

Digitaalinen lapsuus; lasten hyvinvointi ja media yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa, on poikkitieteellinen ja vertaileva tutkimusprojekti lasten hyvinvoinnista median kyllästämässä yhteiskunnassa ja median osuudesta lasten hyvinvoinnin säätelijänä. Tutkimus erittelee yhteiskunnallisen muutoksen, erityisesti informationalisoitumisen sekä suoria että välillisiä yhteyksiä lasten subjektiiviseen hyvinvointiin.


Projektin erityispiirteinä ovat:

1. Tutkimuskohteina on alle kouluikäiset lapset, joita on tutkittu median näkökulmasta vähän, vaikka kuvallinen aines on erityisen vaikuttavaa silloin kun lukutaito ei ole vielä kehittynyt

2. tutkimus on menetelmällisesti uutta luova ja syväluotaava: sekä lapset että heidän vanhempansa toimivat tiedonantajina. Lähes 800 iältään 5-6-vuotiasta lasta on haastateltu ja heidän vanhemmiltaan on kerätty laajasti tietoa perheen ja lasten hyvinvoinnista sekä Suomessa että Virossa vuosina 1993-1994 ja 2002-2003.

3. Projektin tavoitteena on kehittää

    a) poikkitieteellistämallia lapsen subjektiivisesta hyvinvoinnista ja sen säätelystä
    b) tutkia median positiivisia ja negatiivisia vaikutusmekanismeja alle kouluikäisten hyvinvoinnin säätelyssä
    c) kehittää lasten subjektiivisen hyvinvoinnin arvioimiseksi laaja-alainen mittaristo, jossa lapsi itse toimii informanttina
    d) arvoida vanhemmuuden ja kasvatuksen muuttuvaa merkitystä lasten hyvinvoinnin säätelyssä
    e) luoda kokonaisvaltainen katsaus lapsen subjektiivisen hyvinvoinnin kehitykseen informationalisoitumisen aikakaudella
    f) ja arvioida perheen roolia lasten subjektiivisen hyvinvoinnin säätelijänä erilaisissa kulttuurisissa ja yhteiskunnallisssa konteksteissa.

 Julkaisuja

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 29.6.2015 13.24 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti