Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimuskeskukset: perla - lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus: tutkimus: projektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
PERLA - Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus

Ristiriitainen kotihoidon tuki - Kotihoidon tuki vanhempien mahdollisuutena sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämää ja sen vaikutukset vanhempien työuraan

Lasten kotihoidon tuki (LKHT) on sosiaalipoliittinen etuus, joka herättää paljon poliittisia ja emotionaalisia ristiriitoja poliitikkojen, kansalaisten ja tutkijoiden keskuudessa. Ristiriidoista huolimatta ovat politiikan tekijät kuitenkin kehittäneet erilaisia hoivakorvauksia ja kansalaiset ottaneet niitä mielellään vastaan. Kiistat ovat keskittyneet LKHT:n työmarkkinaseurauksiin ja tutkimuksemme on tarkoitus valaista juuri niitä. LKHT:n varhaisen käyttöönoton ja kattavien rekisteritietokantojen vuoksi Suomi on erinomainen paikka tutkia tätä etuutta ja sen vaikutuksia vanhempien valintoihin työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Rekisteriaineiston analysoinnin ohella on tehtävä myös laadullisia haastatteluja.

Kysymme tässä tutkimuksessa: 1) millaisia seurauksia on LKHT:lla vanhempien valintoihin ja etuuden käyttöä seuraavaan työuraan, 2) millainen väline LKHT on työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa sekä 3) kuinka hoidon tuki muuttaa sosiaalipolitiikan menetelmiä ja merkityksiä?

Haemme vastauksia näihin kysymyksiin kolmen empiirisen osatutkimuksen sekä teoreettisen analyysin avulla. Ensimmäinen osatutkimus hyödyntää pitkän aikavälin rekisteriaineistoa ja monimuuttuja-analyysia tarkastellessaan LKHT:n valitsemiseen liittyviä tekijöitä sekä etuuden käyttäjien työuria 1990- ja 2000-luvulla. Toisessa osiossa tutkitaan narratiivisten haastattelujen avulla niitä perusteluja ja merkityksiä, joita vanhemmat liittävät LKHT:n käyttöön sekä sen ja henkilökohtaisen työuransa suhteeseen. Kolmannessa osiossa etsimme LKHT:n merkitystä kansainvälisen tilastoaineiston avulla, vertaamalla pienten lasten vanhempien työmarkkinakäyttäytymistä Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Neljäs osio on empiiristen tarkastelujemme tuloksiin perustuva teoreettinen tutkimus.

Projektia johtaa professori Jorma Sipilä ja tutkijoina toimivat Katja Repo, Tapio Rissanen ja Minna Rantalaiho moninaisessa yhteistyössä koti- ja ulkomaisten tutkijoiden kanssa.

 

Julkaisuja:

Rantalaiho, Minna (2012) Suomalainen lasten kotihoidon tuki pohjoismaisessa kehyksessä. Teoksessa Jorma Sipilä, Minna Rantalaiho, Katja Repo & Tapio Rissanen (toim.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki. Tampere: Vastapaino, 65−110.

Rantalaiho, Minna (2010) Rationalities of Cash-for-Childcare: the Nordic Case. Teoksessa Jorma Sipilä, Katja Repo & Tapio Rissanen (toim.) Cash- for-Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar,

Rantalaiho, Minna (2011) Päivähoito-oikeus säilytettävä. Turun Sanomat. 8.2.2011

Repo, Katja (2015) Sitkeää vääntöä lastenhoitopolitiikasta. Uutistamo. 15.4.2015

Repo, Katja (2014) Puheenaihe: Miten Suomen lapset ja nuoret voivat? Kuulemmeko me heidät? Aamulehti 21.5.2014.

Repo, Katja (2013) The Child in the Context of Home Care - Finnish mothers' assessments. Teoksessa Eriikka Oinonen & Katja Repo (toim.) Women, Men and Children in Families: Private Troubles and Public Issues. Tampere: Tampere University Press, 195−212.

Repo, Katja (2012) Lasten kotihoidon tuen merkitykset perheiden arjessa. Teoksessa Jorma Sipilä, Minna Rantalaiho, Katja Repo & Tapio Rissanen (toim.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki. Tampere: Vastapaino, 111−150.

Repo, Katja (2010) Finnish Child Home Care Allowance – User’s Perspective and Perceptions. Teoksessa Jorma Sipilä, Katja Repo & Tapio Rissanen (toim.) Cash- for-Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 46−64.

Repo, Katja (2010) Families, Work and Homecare. Assessing Finnish Child Home Care Allowance. Barn, 43-61.

Repo, Katja (2010) Lasten kotihoidon tuki: monisyinen perhepoliittinen tuki. Sosiaalitieto 11/2010, 7.

Repo, Katja (2009) Lapsiperheiden arki. Näkökulmina raha, työ ja lastenhoito. Acta Universitatis Tamperensis 1479. Tampere: Tampere University.

Repo, Katja (2009) Pienten lasten kotihoito - puolesta ja vastaan. Teoksessa Anneli Anttonen, Heli Valokivi & Minna Zechner (toim.) Hoiva - Tutkimus, politiikka ja arki. Tampere: Vastapaino, 219-237.

Repo, Katja (2007) Pienten lasten kotihoito lastenhoidon vaihtoehtona. Janus 15(3), 229−244.

Repo, Katja & Kröger, Teppo (2009) Kunnallinen päivähoito: oikeus hoivaan ja varhaiskasvatukseen. Teoksessa Anneli Anttonen, Heli Valokivi & Minna Zechner (toim.) Hoiva – tutkimus, politiikka ja arki. Tampere: Vastapaino, 200−218.

Repo, Katja & Rantalaiho, Minna (2012) Aika päästä eroon lastenhoidon taistelukentästä. Alusta. 18.10.2012

Repo, Katja & Rantalaiho, Minna (2012) "Joko tain" tilalle saatava "sekä että". Aamulehti B17, Vierailija, 18.11.2012.

Repo, Katja; Sipilä, Jorma; Rissanen, Tapio & Viitasalo, Niina (2010) The Paradox of Cash-for-Childcare: Are there Ways to Solve the Dilemma?. Teoksessa Jorma Sipilä, Katja Repo & Tapio Rissanen (toim.) Cash- for- Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 143−159.

Rissanen, Tapio (2012) Kotiin, töihin, työttömäksi – siirtymät työelämän ja kotihoidon tuen välillä. Teoksessa Jorma Sipilä, Minna Rantalaiho, Katja Repo & Tapio Rissanen (toim.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki. Tampere: Vastapaino, 151−181.

Sipilä, Jorma (2012) Lasten kotihoidon tukea täytyy uudistaa. Vieraskynä. Helsingin Sanomat. 30.9.2012.

Sipilä, Jorma (2012) Lasten kotihoidon tuki poliittisena kysymyksenä. Teoksessa Jorma Sipilä, Minna Rantalaiho, Katja Repo & Tapio Rissanen (toim.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki. Tampere: Vastapaino, 25−63.

Sipilä, Jorma; Rantalaiho, Minna; Repo, Katja & Rissanen, Tapio (2012) (toim.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki. Tampere: Vastapaino.

Sipilä, Jorma; Rantalaiho, Minna; Repo, Katja & Rissanen, Tapio (2012) Kitkerän ristiriitaista perhepolitiikkaa. Teoksessa Jorma Sipilä, Minna Rantalaiho, Katja Repo & Tapio Rissanen (toim.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki. Tampere: Vastapaino, 7−23.

Sipilä, Jorma; Rantalaiho, Minna; Repo, Katja & Rissanen, Tapio (2012) Kotihoidon tuen merkitys ja tulevaisuus. Teoksessa Jorma Sipilä, Minna Rantalaiho, Katja Repo & Tapio Rissanen (toim.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki. Tampere: Vastapaino, 183−215.

Sipilä, Jorma; Repo, Katja & Rissanen, Tapio (2010) (toim.) Cash-for-Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.

Sipilä, Jorma; Repo, Katja; Rissanen, Tapio & Viitasalo, Niina (2010) Introduction. In Jorma Sipilä, Katja Repo & Tapio Rissanen (eds.) Cash for Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 1−15.

Sipilä, Jorma; Repo, Katja; Rissanen, Tapio & Viitasalo, Niina (2010) Cash-for-Childcare: Unnecessary Traditionalism or a Contemporary Necessity?. Teoksessa Jorma Sipilä, Katja Repo & Tapio Rissanen (toim.) Cash- for- Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 21−45.

 

Tieteellisiä esityksiä:

Repo, Katja  Suomalaisen lastenhoitopolitiikan jännitteet. Varhaisen lapsuuden ja varhaiskasvatuksen politiikat -seminaari, Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä. 5/2015 (pääpuhuja)

Repo, Katja  Perheet pulassa – lasten ja vanhempien haasteet tässä ajassa. Kansalliset mielenterveyspäivät 2014: Aikaa perheille! – Mitä kuuluu lapsille, nuorille ja aikuisille?: Tampere. 2/2014 (pääpuhuja)

Repo, Katja To choose or not to choose home care – the contradictions of Finnish childcare policies. Perhetutkimuksen päivät 2014: Perheet ja suoritusyhteiskunta - Families and the competitive society, University of Jyväskylä: Jyväskylä. 4/2014 (pääpuhuja)

Repo, Katja Kotihoidon lapsi. Yhdistetyt Lapsuudentutkimuksen ja Nuorisotutkimuksen päivät 2012, Lapsuutta ja nuoruutta tulkitsemassa: Helsinki 11/2012

Repo, Katja  Kohti moni-ilmeisempää perhepolitiikkaa! Päin Perhettä! Naisten huoneessa puhetta vasemmistolaisesta perhepolitiikasta. Tampereen vasemmistonaisten seminaari. Naisten huone: Tampere. 10/2012

Repo, Katja Puheenvuoro Valinta on vapaa. Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki ‑kirjan julkistamistilaisuus. Tietokulma: Helsinki. 6/2012

Repo, Katja  The contradictions of Finnish childcare policies: gender equality and children’s rights. International Conference – Cross-disciplinary Perspectives on Welfare State Development. University of Southern Denmark, Odense: Tanska 6/2012

Repo, Katja  Lapsi ja kotihoito. Perhetutkimuksen päivät – Eriarvoistuvat perheet, Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä.4/2012

Repo, Katja A child as a subject in the context of childcare arrangements Finnish mothers’ assessments. Statistic Norway. Oslo: Norja. 11/2011

Repo, Katja  Lapsi lastenhoitovalinnoissa. Sosiaalipolitiikan päivät – Sosiaalipolitiikka, arvot ja hyvinvointi. Lasten ja perheiden hyvinvointi –työryhmä, Turun yliopisto: Turku. 10/2011

Repo, Katja The Finnish child home care allowance in the framework of combining work and family. Final Conference of the WoCaWo Research Project: University of Jyväskylä: Jyväskylä. 6/2011

Repo, Katja The constructions of a child as an actor in the context of childcare - Finnish mothers’ assessments, 4th International Conference Community, Work and Family: Actors, Structures and Theories. University of Tampere: Tampere. 5/2011

Repo, Katja  Perhe, työ ja tasa-arvo. Demokraattisen sivistysliiton ja SKP:n tasa-arvotyöryhmän seminaari. Naisen asema ja tasa-arvo: Tampere. 11/2010

Repo, Katja  Cash-for-childcare in Finland: Daily life practices and working life. Statistic Norway. Oslo: Norja. 10/2010

Repo, Katja Tyytyväisyyspuheen murtumat – lastenhoidon ongelmat ja huolet. Sosiaalipolitiikan päivät - 2010-luvun sosiaaliset ongelmat: köyhyys, syrjäytyminen, perusturvan puutteet, Lasten ja nuorten huono-osaisuus –työryhmä, Helsingin yliopisto: Helsinki.10/2010

Repo, Katja  Lasten päivähoito: oikeuksia, vaihtoehtoja ja ristiriitoja. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen iltapäiväseminaari Hyvinvointipalvelut murroksessa: Helsinki. 5/2010

Repo, Katja Hoiva lapsiperheiden arjessa: joustoja, ristiriitoja ja elämäntapavalintoja. Perhetutkimuksen päivät: Perheiden palveluksessa – tutkimuksesta tekoihin, käytännöstä teoriaan. Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä.4/2010

Repo, Katja  Perhe, työ ja oma aika.  Suomen Ekonomistien Naistenpäivä: Tampere. 3/2010

Repo, Katja The Contradictions of Finnish Childcare Policies: New Familism and Gender Equality. Reassess strand 2, Family change, public policies and birth-rates -research workshop. The Danish National Centre for Social Research. Kööpenhamina: Tanska. 11/2009

Repo, Katja Cash-for-care schemes and daily life of families Finnish child home care allowance as an example. The Mid-term Conferenece of NCoE Welfare REASSESS 2009. Taking stock of the work so far. Nordic Centre of Excellence: Reassessing the Nordic Welfare Model. Oslo: Norja 5/2009

Repo, Katja The Finnish child home care allowance – an answer for the problems in combining work and family. International Conference The Modern Child and the Flexible Labour Market: Exploring early childhood education and care. Norwegian Centre for Child Research, Trondheim: Norja. 4/2009

Repo, Katja  Home care as an alternative – The contradictions of the Finnish child home care allowance. Reassess strand 2, Family change, public policies and birth-rates research workshop. Nordic Centre of Excellence: Reassessing the Nordic Welfare Model. Kööpenhamina: Tanska. 11/2008

Repo, Katja  Home care as an alternative – evaluating Finnish child home care allowance. 4th Congress of the European Society on Family Relations. The University of Jyväskylä: Jyväskylä. 9/2008

Repo, Katja Finnish childcare policies. Reassessing the Nordic Welfare Model, Strand 2, Family change, public policies and birth-rates. Nordic Centre of Excellence: Reassessing the Nordic Welfare Model. Kööpenhamina: Tanska. 12/2007

Repo, Katja Lasten kotihoito lastenhoidon kentällä. Sosiaalipolitiikan päivät 2007: Eriarvoistuvan yhteiskunnan sosiaalipolitiikka. Hoivatutkimus –työryhmä, Tampereen yliopisto: Tampere. 10/2007

Repo, Katja Finnish child home care allowance user’s perceptions. Gender, Work and Organization. 5th International Interdisciplinary Conference, Alternatives Modes of Work, Keele University: Englanti. 6/2007

 

Arvioita ja kirjoituksia:

Etelä-Saimaa 14.10.2012

Iltalehti 20.12.2010 

Kotihoidon tuki läpivalaisussa

Kotimaa 9.7.2010

MTV 6.2.2011

Nykypäivä 16.11.2012

Sosiaalivakuutus 1/2013

Tutkija kyseenalaistaa kotihoidon tukimallin

ViikkoSavo 8.5.2013

YLE 12.9.2013

 

 

Lasten kotihoidon tukiWomen, men and childrenkotihoidontuki

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 21.4.2017 13.24 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti