Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimuskeskukset: perla - lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus: tutkimus: projektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
PERLA - Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus

Äitiyttä tukemassa: tutkimus äitiydestä ja luottamuksesta

Tampereella on toiminut vuodesta 1988 alkaen äideille ja heidän lapsilleen suunnattu avoin ja sitoutumaton toimintaryhmä. Ryhmän toiminnan tavoite on tukea äitien jaksamista arjessa. Ryhmässä toimii sekä työntekijöitä että vapaaehtoisia. Ryhmän toiminnassa yhdistetään innovatiivisesti etsivää työtä, matalan kynnyksen toimintaa, ennalta ehkäisevää työtä sekä vertaistukea.

Projekti selvittää, millainen merkitys ryhmällä on sen toimintaan osallistuville äideille ja vastuuhenkilöille. Ryhmän merkityksiä käsitellään erityisesti äitien kokemusten kautta. Heidän kokemuksiaan tarkastellaan äitiyden, luottamuksen ja asiakkuuden näkökulmista.

Projektissa hyödynnetään monipuolista aineistoa. Keskeisin osa aineistoa ovat ryhmän toimintaan osallistuvien äitien kerronnallistemaattiset haastattelut. Siihen kuuluu myös ryhmässä mukana olevien vastuuhenkilöiden teemahaastatteluita. Aineistoa täydentävät ryhmän toiminnasta tuotetut dokumentit ja osallistuvan havainnoinnin perusteella kirjattavat kenttämuistiinpanot.

Projekti tekee näkyväksi ryhmän innovatiivisen toiminnan. Lisäksi se tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää lapsiperheiden palveluiden kehittämisessä.

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 29.2.2016 19.33 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti