Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimuskeskukset: perla - lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus: tutkimus: projektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
PERLA - Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus

Valinnan paikat - Lasten ja vanhempien välinen vuorovaikutus medioituneessa perhearjessa

Yhä medioituneemmassa yhteiskunnassa perheet tarvitsevat arkisen vuorovaikutuksensa tueksi tutkimustietoa, mutta myös konkreettiseen arkielämään sidoksissa olevaa ymmärrystä. Tässä tutkimushankkeessa tuotetaan tietoa kotien mediankäyttötilanteista. Vanhempien ja lasten väliset suhteet muotoutuvat osana vuorovaikutusta, jossa saatavilla olevat teknologiset resurssit määrittävät vuoropuhelulle jäsentyviä paikkoja ja mahdollisuuksia. Tutkimushankkeemme tavoitteena on tarkastella yksityiskohtaisesti sitä, millaisia valinnan paikkoja vanhemmille ja lapsille avautuu heidän keskinäisen vuorovaikutuksensa tärkeissä solmukohdissa. Hankkeessa kerättävä tutkimustieto tuottaa käytännönläheisiä ja tunnistettavia esimerkkejä, joita vanhemmat ja lapset voivat hyödyntää omassa toiminnassaan. 

Tutkimuksessa käytetään kaikkiaan neljää aineistotyyppiä: ajankäyttöaineistoa, haastatteluaineistoa, videoaineistoa, sekä virikemateriaaliin perustuvaa dialogista keskusteluaineistoa. Dialogisen keskusteluaineiston virikemateriaalina käytetään elävän elämän esimerkkejä, jotka on valittu arkisen perhe-elämän videotallenteista.  Hankkeessa kehiteltävää dialogista haastattelumetodia voidaan hyödyntää koulutus- ja ohjausvälineenä yhteistyöprojekteissa, esimerkiksi päiväkodeissa ja kouluissa.

Hanke on jatkoa Suomen Akatemian hankkeelle ”Media, perheen vuorovaikutus ja lasten hyvinvointi”

 

 

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 6.5.2015 10.22 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti