Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimuskeskukset: perla - lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus: tutkimus: yhteistyöprojektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
PERLA - Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus

Väkivalta lasten kokemana ja poliisien tutkimana

Kesto: 2011-2015
Rahoittaja: Suomen Akatemia
Johtaja: Noora Ellonen

Hankkeessa tarkasteltiin lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa kahdesta eri näkökulmasta. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tutkittiin 0-12-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvan väkivallan yleisyyttä ja sen muotoja lasten vanhemmille suunnatun kyselytutkimuksen avulla. Kysely toteutettiin vuonna 2011 ja siihen vastasi yhteensä 3170 vanhempaa. Vastaava aineisto on kerätty myös Ruotsissa ja hankkeessa on analysoitu maiden välisiä eroja.  Kyselyaineisto ja -lomake ovat löydettävissä Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston sivuilta (FSD2787 Lasten turvallisuus 2011).

Hankkeen toisessa osassa perehdyttiin lapsiin kohdistuvia väkivaltatapauksia tutkivien poliisien työhön. Haastattelututkimuksen avulla analysoitiin näihin tapauksiin erikoistuneiden poliisien ajatuksia ja käsityksiä omasta työstään sekä lapsiin kohdistuvasta väkivallasta. Hankkeessa tuotettiin myös poliisikoulutukseen suunnattu oppikirja lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosepäilyjen tutkinnasta.

 

Julkaisuja

Fagerlund, Monica; Peltola, Marja; Kääriäinen, Juha; Ellonen, Noora & Sariola, Heikki (2014) Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset 2013. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 110. Tampere: Poliisiammattikorkeakoulu.

Ellonen, Noora (2012) Kurin alaiset. Lasten ja vanhempien välisten ristiriitojen ratkaiseminen perheissä. [Disciplined - Solving conflicts between children and their parents] Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 103. Tampere: Poliisiammattikorkeakoulu.

Ellonen, Noora (toim.) (2013) Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa väkivalta- ja seksuaalirikoksista. Poliisiammattikoreakoulun oppikirjat 20. Tampere: Poliisiammattikorkeakoulu.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 25.5.2015 17.01 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti