Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: tutkimuskeskukset: perla - lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus: tutkimus: yhteistyöprojektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
PERLA - Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus

Lastensuojelun huostaanotto interventiona – prosessi- ja asianosaisnäkökulma

Tutkimushankkeessa tarkastellaan lastensuojelun huostaanoton käynnistämiä prosesseja ja vaikutuksia sekä merkityksiä huostaanotettujen lasten ja nuorten elämässä. Tiedontuottamisen ohella tutkimuksessa kehitetään menetelmiä huostaanoton seurausten kartoittamiseen.

Tutkimuksessa on kiinnostuttu huostaanoton synnyttämistä prosesseista ja vaikutuksista kahdella eri tasolla: 1) huostaanotosta viranomaisinterventiona (quality of service) ja 2) huostaanotosta lapsen arkeen ja elämään vaikuttavana toimenpiteenä (quality of life). Huostaanotettujen lasten määrän kasvusta huolimatta tutkimusta huostaanoton seurauksista, huostaanoton vaikutuksista tai siitä, mikä merkitys huostaanotolla on lasten elämään, on tehty Suomessa varsin vähän. Tutkimusten tulokset huostaanoton seurauksista ovat osin ristiriitaisia. Siksi huostaanotton synnyttämistä prosesseista ja seurauksista tarvitaan tarkempaa ja myös huostaanotettujen lasten näkemykset huomioon ottavaa tutkimusta.

Tutkimusasetelmassa korostuu prosessinäkökulma ja asianosaisnäkökulma. Tutkimuksessa asianosaisilla ymmärretään lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä ja huostaanotettuja lapsia ja nuoria. Heillä molemmilla on sekä institutionaalista että kokemukseen perustuvaa tietoa huostaanoton seurauksista. Prosessinäkökulma tarkoittaa sitä, että huostaanoton seurauksia tarkastellaan kahdessa eri vaiheessa eli kuusi kuukautta huostaanoton jälkeen ja toisen kerran 12 kuukautta huostaanoton jälkeen. Tutkimus toteutetaan kahdessa kaupungissa sosiaalityöntekijöille suunnattuna kyselynä ja huostaanotettujen lasten ja nuorten haastatteluina. Tutkimus perustuu tutkimuskumppanuuteen tutkijoiden ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Kolmivuotinen tutkimushanke nivoutuu Suomen Akatemian vuosina 2010 - 2012 rahoittamaan Pitkittäistutkimus huostaan otetuista lapsista – tutkimushankkeeseen ja on jatkoa em. hankkeessa valmistuneelle ”Viisi vuotta huostaanotosta” (Eronen 2013) seurantatutkimukselle. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii professori Tarja Pösö ja tutkijoina yliopistotutkija Riitta Laakso, tutkijatohtori Susanna Helavirta, dosentti Tarja Heino sekä vuoden 2014 alusta alkaen tutkija Rosi Enroos. 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 11.5.2017 14.57 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti