Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Tampereen yliopiston Porin yksikkö

Tampereen yliopiston Porin yksikkö on osa Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaa ja Porin yliopistokeskusta. Porin yksikkö on noin 200 opiskelijan ja 14 henkilökunnan jäsenen muodostama dynaaminen ja toimiva opiskelu- ja tutkimusympäristö, jossa yksilöllisyydelle on tilaa. Opetukseen voivat osallistua myös avoimen yliopiston, Tampereen yliopiston ja Porin yliopistokeskuksen muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat.

Porin yksikössä opetus ja tutkimus käsittelevät erityisesti ajankohtaisia hyvinvoinnin ja työelämän kysymyksiä. Niitä lähestytään muutoksen, arvioinnin ja kehittämisen näkökulmista. Alueellisuus on näkyvä osa yksikön toimintaa ja yksikössä toimiikin esimerkiksi Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä –hanke (POSOK).

Porin yksikön toimintaa rahoittavat pääosin Porin kaupunki, Euroopan aluekehitysrahasto ja Satakuntaliitto. POSOK-hankkeessa mukana on myös Pirkanmaan liitto.

Opiskelijana Tampereen yliopiston Porin yksikössä

Porin yksikön opiskelijat valmistuvat yhteiskuntatieteiden kandidaateiksi, maistereiksi ja tohtoreiksi. Koko tutkinnon voi halutessaan opiskella Porissa. Yksikössä on mahdollisuus suorittaa myös jatko-opintoja. Valinnaisia opintoja Porin yksikön opiskelijat voivat suorittaa monipuolisesti sekä paikallisten oppilaitosten että Tampereen korkeakoulujen opetusohjelmista.

Tutkinto-ohjelmat Porin yksikössä:

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma, Pori

  • Sosiaalipolitiikan ja sosiologian opintosuunnat

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma, Pori

Porin yksikössä on mahdollisuus joustavaan tutkinto-opiskeluun ja vaihteleviin valinnaisaineiden opintoihin. Tutkintoon on mahdollista sisällyttää opintoja niin Tampereen korkeakoulujen, Porin yksikön muiden tutkinto-ohjelmien, avoimen yliopiston kuin Satakunnan ammattikorkeakoulunkin tarjonnasta. Monipuolinen on myös Porin kaupunki, joka houkuttelee opiskelijoita enenevissä määrin.

 
http://www.uta.fi/yky/pori/esittely/index.html
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 4.5.2017 9.04 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti