Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Tampereen yliopiston Porin yksikkö

Tampereen yliopiston Porin yksikkö on Porin yliopistokeskuksessa toimiva yhteiskuntatieteellinen opetus- ja tutkimusyksikkö, joka on osa Tampereen yliopistoa ja sen yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköä. Opiskelijoista valmistuu yhteiskuntatieteiden kandidaatteja, maistereita ja tohtoreita. Porin yksikössä opetuksen ja tutkimuksen painopisteinä ovat työelämän ja hyvinvointipalvelujen kysymykset. Näiden yhteydessä keskeisiä näkökulmia ovat muutos, arviointi ja kehittäminen. Alueellinen näkökulma huomioidaan sekä opetuksessa että Porin yksikön tutkimustoiminnassa. Porin yksikön toiminnan päärahoittajina ovat olleet Porin kaupunki, Euroopan aluekekehitysrahasto (EAKR) ja Satakuntaliitto.

Vuonna 2015 alkoi niinikään hanke Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä, jonka rahoittajana toimii Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Pirkanmaan liitto.

Porin yksikössä on noin 200 tutkinto-opiskelijaa. Lisäksi opetukseen osallistuu avoimen yliopiston opiskelijoita. Opetus-, tutkimus- ja hallintohenkilökuntaa yksikössä on 14 henkeä. Yksikön pieni koko mahdollistaa toimivan ja dynaamisen opiskeluympäristön, jossa opetusryhmät ovat pieniä ja yksilölliselle ohjaukselle on tilaa.

Yksikössämme on mahdollisuus opiskella seuraavissa tutkinto-ohjelmissa ja maisteriohjelmissa:

  • Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori
  • Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma, Pori (sosiaalipolitiikan ja sosiologian opintosuunnat)
  • Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma
  • Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma, Pori

Opetusohjelmaan kuuluu myös molemmille Porin tutkinto-ohjelmille yhteisiä opintojaksoja. Kaiken tutkintoon tarvittavan voi halutessaan opiskella Porissa. Yksikössä on mahdollisuus suorittaa myös jatko-opintoja. Tampereen yliopiston opiskelijoina Porin yksikön opiskelijat voivat tietyin rajoituksin suorittaa valinnaisia opintoja myös Tampereella Tampereen yliopistossa.

TaY:n Porin yksikkö on osa kahta taustaorganisaatiota, Tampereen yliopistoa ja Porin yliopistokeskusta. Yliopistokeskus on myös osa Satakunnan korkeakoululaitosta. Tämä mahdollistaa laajan opetustarjonnan. Yliopistokeskuksessa opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella muiden yliopistokeskuksessa toimivien oppilaitosten oppiaineita sekä ottaa aineyhdistelmäänsä avoimessa yliopistossa tarjottavia opintoja. Tampereen yliopiston avoimen yliopiston Porissa järjestettävät opinnot ovat tietyin edellytyksin maksuttomia yksikön tutkinto-opiskelijoille.

Tampereen yliopiston opintososiaaliset edut kuuluvat myös Porin yksikön opiskelijoille. Yliopistokeskus organisoi aktiivista opiskelijatoimintaa. Yliopistokeskuksessa opiskelijoiden käytettävissä ovat opiskelijahintaista ruokaa tarjoava lounasravintola, kahvila, tiedekirjasto, tietokoneluokka ja muut opiskeluun tarvittavat materiaalit ja välineet.

Pori opiskeluympäristönä on opiskelijaystävällinen kaupunki, jossa asuminen on edullista ja maantieteelliset etäisyydet lyhyitä. Julkiset palvelut, samoin kuin kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat kattavia. Porista Tampereelle on matkaa 120 kilometriä, Turkuun 135 kilometriä ja Helsinkiin 240 kilometriä. Yksikkömme sijaitsee Porin yliopistokeskuksen 3. kerroksessa osoitteessa Pohjoisranta 11 C (kartta). 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 23.8.2016 12.58 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti