Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Tervetuloa Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman verkkosivuille 

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma on Yhteiskuntatietieden tiedekuntaan sijoittuva 120 op:n laajuinen monitieteinen maisteriohjelma. Vuonna 2006 käynnistyneen ohjelman käytäntöihin kuuluu yhteistyö Porin yliopistokeskuksen muiden yksiköiden kanssa. Maisteriohjelman valinnaisiin opintoihin sopivat hyvin ristiinopiskelujaksot esimerkiksi Turun yliopiston Porin yksiköiden ja Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön (TTY Pori) kurssitarjonnasta.

Hyvinvointivaltion taloudellista perustaa ja hyvinvointipalvelujen järjestämisen vaihtoehtoja käsittelevien sisällöllisten opintojen rinnalla opiskelijat syventävät aiempaa tutkimusmenetelmällistä osaamistaan. He voivat perehtyä myös hyvinvointipalvelujen kehittämisen kysymyksiin arviointitutkimuksen ja toimintatutkimuksen opintojaksoilla, jotka ovat osa Hyvinvointipalvelujen teemaopintoja. Maisteriohjelman suorittaneet ovat hyvinvointialan osaajia, joita tarvitaan palvelujen tuottamisen ja järjestämisen yhteiskunnallisessa muutoksessa. Heillä on valmius toimia erilaisissa hyvinvointialan asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä, joissa toimitaan johdon ja asiakastyön väliin sijoittuvina asiantuntijoina.

Maisteriohjelmasta valmistutaan yhteiskuntatieteiden maisteriksi (YTM), joka tuottaa jatkokoulutuskelpoisuuden tohtorin tutkintoon.

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 12.5.2017 22.04 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti