Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Tervetuloa Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman verkkosivuille 

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma (120 op) on monitieteinen koulutusohjelma, jossa tehdään kiinteää yhteistyötä Porin yliopistokeskuksen muiden yksiköiden, erityisesti Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön ja Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitoksen kanssa. 

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelmassa painottuvat sekä sosiaali- ja taloustieteellinen näkökulma että työelämälähtöisyys. Ohjelmassa on keskeinen sija palvelujen ylisektorisilla kysymyksillä. Ohjelma tuottaa hyvinvointialan osaajia, joita tarvitaan julkisesti järjestettävien palvelujen tuottamisen ja järjestämisen yhteiskunnallisessa muutoksessa. Maisteriohjelma pätevöittää alan johtaviin ja kehittämistehtäviin, joissa toimitaan johdon ja asiakastyön väliin sijoittuvina asiantuntijoina. Eri tieteenalojen näkökulmat jäsentävät opiskelijalle laaja-alaisen kuvan alan toimintakäytännöistä ja niiden haasteista sekä mahdollistavat monitieteiset tutkimukset ja opinnäytteet.

Maisteriohjelman opintojen aikana opiskelija syventää aiempaa tutkimusmenetelmällistä osaamistaan ja voi myös erikoistua evaluaation ja toimintatutkimuksen kysymyksiin, joita hän voi soveltaa opintoihin kuuluvalla käytännön kehittämistyön (tai harjoittelun) opintojaksolla. Hyvinvointipalveluja koskevan pro gradu -tutkielman tekemisen myötä opiskelija saa taidot, joita tarvitaan tutkimusprosessin itsenäisessä toteutuksessa. Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa tehdä tutkimus- ja kehittämistyötä itsenäisesti ja ymmärtää hyvinvointipalvelujen järjestämisen kysymyksiä monitieteisesti, laaja-alaisesti ja työelämälähtöisesti. Maisteriohjelman suorittaneella on valmius toimia erilaisissa hyvinvointialan asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä.

Tavoitteellinen opiskeluaika maisteriohjelmassa on kaksi vuotta. Maisteriohjelmasta valmistutaan yhteiskuntatieteiden maisteriksi (YTM), joka tuottaa yleisen kelpoisuuden jatko-opintoihin.

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 13.1.2016 15.51 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti