Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma: maisteriohjelman opinnot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman opinto-opas

Opinto-opas on opintojen suunnittelun perusteos, josta käy ilmi muun muassa, mitä opintokokonaisuuksia ja opintojaksoja tutkintoon kuuluu.  Opinto-oppaassa on tiedot opintojaksojen suoritustavoista ja tenttikirjoista.

Opinto-opas 2012 - 2015

Opinto-opas 2014 - 2016 (syksyllä 2014 opiskelun aloittaneet opiskelijat suorittavat tutkinnon em. opetussuunnitelman mukaan)

 

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman opintojen 120 op rakenne lv. 2014 - 2016:

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman syventävät opinnot 80 op

Tutkielmaopinnot 60 op

  • Johdanto tutkimukseen ja kehittämiseen, 5 op
  • Tutkielmaseminaari, 15 op
  • Pro gradu -tutkielma, 40 op

Tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntijataidot 20 op

  • Kehittämistyö (harjoittelu), 10 op
  • Sosiaalitieteen tutkimusmenetelmät, 5 op
  • Julkinen sektori modernissa markkinataloudessa: hyvinvointitaloustieteen perusteet, 5 op

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman valinnaiset opinnot 40 op

  • Suoritettava 40 op. Suositellaan suoritettavaksi hyvinvointipalvelujen teemaopintoja vähintään 20 op.

Kieli- ja viestintäopinnot (tarvittaessa)

Yksikön yhteiset opinnot (tarvittaessa)

Sosiaalitieteiden täydentävät opinnot (tarvittaessa)

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 2.7.2015 9.43 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti