Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Opintoneuvonta ja ohjaus

Tampereen yliopiston Porin yksikössä opintojen ohjaus on esitetty kokonaisuutena ohjaussuunnitelmassa. Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman ja Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opintojen ohjaussuunnitelma ovat osa Porin yksikön ohjaussuunnitelman kokonaisuutta.

Opintoneuvonnan yhteyshenkilöt Porin yksikössä:

Koordinaattori Päivi Kuisma:

 • Tampereen yliopiston Porin yksikön yleinen opinto-ohjaus mukaan luettuna muualla suoritetut opinnot ja yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnoista annettavien todistusten hakemiseen liittyvät yleiset kysymykset, ristiinopiskelun yhdyshenkilö TaY:n Porin yksikön osalta

Hallintosihteeri Sirpa Ruuska:

 • Opintosuoritusten rekisteröinti, kokonaismerkinnät, kansainvälisten asioiden yhdyshenkilönä toimiminen

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

Professori Katja Repo:

 • Sosiaalipolitiikka -opintosuuntaan liittyvä opintoneuvonta ja -ohjaus, HOPS-asiat

Professori Antti Saloniemi:

 • Sosiologia -opintosuunnan liittyvän opintoneuvonnan ja -ohjauksen maisteriopinnoissa

Yliopistonlehtori Eriikka Oinonen:

 • Sosiologia -opintosuuntaan liittyvän opintoneuvonnan ja -ohjauksen kandidaattiopinnoissa, HOPS-asiat

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Yliopistonlehtori Tuija Eronen:

 • Sosiaalityön tutkinto-ohjelman/Pori ohjausvastaava
 • Sosiaalityön perusopinnot
 • Tutoropettaja

Yliopistonlehtori Lasse Rautniemi: 

 • Sosiaalityön aineopinnot (sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijat)
 • Tutoropettaja

Yliopisto-opettaja Erna Törmälehto:

 • HOPS-ohjaus sosiaalityön aineopinnoissa (avoimen yliopiston opiskelijat)

Professori Irene Roivainen

 • Sosiaalityön syventävät opinnot
 • Erillisvalinnassa suoraan maisteritutkintoon valittujen täydentävät sosiaalityön opinnot
 • Tutoropettaja

Henkilökohtaiset tutoropettajat neuvovat opiskeluun yleisesti liittyvissä kysymyksissä sekä ohjaavat HOPS:n laadinnassa. Tutorryhmiin jakautuminen tapahtuu sosiaalityön tutkinto-ohjelman orientaatiotilaisuudessa keskiviikkona 24.8.2016 klo 13-15. Samassa tilaisuudessa sovitaan ajat henkilökohtaisille HOPS-keskusteluille.

Opintojaksokohtaista opinto-ohjausta antavat jaksojen vastuuhenkilöt ja kirjallisuuskuulustelujen vastaanottajat, ks. sosiaalityön opetusohjelma. Opettajien kanssa voit keskustella kyseessä olevien opintojen suorittamistavoista, arvioinnista jne.

Opettajilta voit saada ohjausta vastaanotoilla, opetuksen yhteydessä, sähköpostilla ja puhelimitse. Vastaanottoajat sovitaan pääsääntöisesti etukäteen.

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma

Professori Katja Repo:

 • HOPS-asiat
 • erillisvalinnassa suoraan maisterintutkintoon valittujen täydentävät opinnot

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma

Professori Antti Saloniemi 

 • HOPS-asiat
 • erillisvalinnassa suoraan maisterintutkintoon valittujen täydentävät opinnot

Tampereen yliopiston opiskelun opas sivusto


HOPS:n laadintaan liittyvistä kysymyksistä ks. Orientoivat opinnot ja HOPS

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 16.8.2017 11.12 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti