Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: opiskelijaksi:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Ammattikorkeakoulututkinto

Jos sinulla on ammattikorkeakoulututkinto, voit hakea opiskelijaksi sosiaalityön, sosiaalipolitiikan tai sosiologian maisteriopintoihin sekä Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelmaan, kun sinulla on AMK-tutkintosi lisäksi haettavan opintosuunnan mukaisia yliopisto-opintoja. Jos sinulla ei ole aiempia opintoja, voit opiskella niitä avoimessa yliopistossa. Joissakin tapauksissa osan tarvittavista lisäopinnoista voi opiskella myös osana AMK-tutkintoa.

Sosiaalipolitiikan opintosuunta, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus, Pori (avaa sivu klikkaamalla otsikkoa; saat lisätietoa)

Sosiologian opintosuunta, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus, Pori (avaa sivu klikkaamalla otsikkoa; saat lisätietoa)

Sosiaalityön maisterikoulutus, Pori (avaa sivu klikkaamalla otsikkoa; saat lisätietoa)

 

Opintosuuntakohtaiset edellytykset:

Sosiaalityön maisterikoulutus, Pori (Korkeakoulujen yhteishaku II)

Sosionomi (AMK) -tutkinnon lisäksi tai siihen sisältyen sinulla tulee olla suoritettuna yliopistollisia sosiaalityön aineopintoja. Näitä voit suorittaa etukäteen avoimessa yliopistossa (ks. sosiaalityön aineopinnot 55 op) ja tietyin edellytyksin myös osana AMK-tutkintoa. Avoimessa yliopistossa voit suorittaa etukäteen myös sosiaalityön perusopintojen opintojakson YKYYHT3 sekä ns. yhteisten opintojen opintojaksot Yhteiskunnan mittaaminen, 5 op YKYYHT2  5 op ja Etiikka ja yhteiskuntafilosofia, 5 op YKYYHT4, joita AMK-tutkintosi ei korvaa. Lisäksi on eduksi, jos sinulla on suoritettuna yliopisto-opintoja jossakin muussa oppiaineessa tai tutkinto-ohjelmassa. (Sosionomi amk-tutkinto korvaa sosiaalityön perusopinnoista 20 op eli kaikki muut opintojaksot paitsi  ei jaksoa YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto, joka tulee suorittaa. Lisäksi sosionomin amk-tutkinto korvaa sosiaalityön aineopinnoista 5 op eli jakson STYA2 Elämänkulku ja sosiaalityö. Aineopintojen jakso STPA3B voidaan suorittaa räätälöidysti työkokemuksesta riippuen.) Ks. tutkinnon rakenne opinto-oppaasta: www10.uta.fi/opas/kandi ja www10.uta.fi/opas/maisteri.

Jos sinulla on jonkin muun alan kuin sosiaalialan AMK-tutkinto ), sinulla tulee AMK-tutkintosi lisäksi olla suoritettuna sosiaalityön yliopistolliset perusopinnot (25 op) ja aineopintoja.

Sosiaalipolitiikan opintosuunta, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus, Pori (Korkeakoulujen yhteishaku II)

Etusijalla ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon vastaavalla tai soveltuvalla alalla sekä sosiaalipolitiikan perus- ja aineopintoja tai niitä vastaavat opinnot. Ammattikorkeakoulututkinnon tulee olla alaltaan ja sisällöltään soveltuva maisterin tutkinnon pohjaksi.

Sosiologian opintosuunta, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus, Pori (Korkeakoulujen yhteishaku II)

Etusijalla ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon vastaavalla tai soveltuvalla alalla sekä sosiologian perus- ja aineopintoja tai niitä vastaavat opinnot. Ammattikorkeakoulututkinnon tulee olla alaltaan ja sisällöltään soveltuva maisterin tutkinnon pohjaksi.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä koordinaattori Päivi Kuismaan (paivi.kuisma@uta.fi, puh. 050 430 2013, Porin yliopistokeskus/Pohjoisranta 11 C (3.krs)/huone 386I) tai sinua kiinnostavan opintosuunnan  opetushenkilöstöön. Lisäksi lisätietoja antaa Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö yky-opintopalvelut@uta.fi

Maisteriohjelmat:

Työn -ja hyvinvoinnin maisteriohjelma

Opiskelijaksi voidaan valita soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut, jolla on lisäksi perus- ja aineopintoja esim. sosiologiassa tai sosiaalipolitiikassa. Ks. lisätietoa

 

Edellä mainittujen opintojen lisäksi myös muut yliopistolliset opinnot ovat eduksi hakuvaiheessa. Lisäksi ne lyhentävät maisteritutkinnon opiskeluaikaa. Niitä voi suorittaa avoimessa yliopistossa.

Opiskelijaksi haetaan maisterin tutkintoon. Pelkkään maisterin tutkintoon hyväksyminen voi edellyttää täydentäviä opintoja, jotka voivat olla laajuudeltaan max. 60 op ja joiden opiskelu kestää 1/2-1 lukuvuotta. Maisterin tutkinnon (120 op) ohjeellinen suorittamisaika on 2 lukuvuotta. Lisäksi suoritettavaksi voi tulla täydentäviä opintoja, jotka voivat laajuudeltaan olla max 60 op ja joiden suorittaminen kestää ½ -1 lukuvuotta.

Huom. Em. opintojen suorittaminen ei automaattisesti takaa opiskelupaikkaa, vaan hakijoista valitaan ansioituneimmat. Valinnassa ratkaisevat ensisijaisesti aiemmat opintosuoritukset.

(sosionomi AMK, geronomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja AMK)

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 28.11.2016 15.48 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti