Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: opiskelijaksi:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Opintoja avoimessa yliopistossa/erillisiä yliopisto-opintoja suorittaneet

Sosiaalityön, sosiaalipolitiikan tai sosiologian maisteriopintoihin sekä Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelmaan vaaditut pohjaopinnot voi suorittaa suurimmaksi osaksi avoimessa yliopistossa:

Voit hakea opiskelijaksi tutkinto-opiskelijaksi Erillishaun kautta siinä vaiheessa, kun olet suorittanut avoimen yliopiston opintoja tai yliopistollisia opintoja ylimääräisenä opiskelijana opintoja vähintään 90 op/60 ov. Opiskelijat valitaan kandidaatin ja maisterin tutkintoihin. Valinta tapahtuu aikaisempien opintojen perusteella harkinnanvaraisesti ilman valintakoetta. Valinnassa otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut opinnot. Valintakriteerinä käytetään suoritettujen opintojen laatua, määrää ja opintomenestystä. Hakijoilta edellytetään haettavan tutkinto-ohjelman tai vastaavan oppiaineen opintoja. Valintaan vaikuttavat myös tutkintoon kuuluvien kieliopintojen ja valinnaisten opintojen suoritukset

Kandidaatin tutkintoa vastaavat opinnot ovat nähtävillä seuraavista linkeistä:

 

Haku erillisiä yliopisto-opintoja suorittaneille (esim. avoin yliopisto) - Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto (YTK ja YTM)

 Kevään yhteishaku II, 15.3.2017-5.4.2017

 

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma, Pori

Opiskelijat valitaan kandidaatin ja maisterin tutkintoihin.

Valinta tapahtuu aikaisempien opintojen perusteella harkinnanvaraisesti ilman valintakoetta. Valinnassa otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut opinnot. Valintakriteerinä käytetään suoritettujen opintojen laatua, määrää ja opintomenestystä. Hakijoilta edellytetään haettavan tutkinto-ohjelman tai vastaavan oppiaineen opintoja. Valintaan vaikuttavat myös tutkintoon kuuluvien kieliopintojen ja valinnaisten opintojen suoritukset. Virallisten opintorekisteriotteiden tai vastaavien lisäksi hakemukseen on liitettävä perustelut. Varattua kiintiötä ei ole velvoitetta ottaa täyteen.

Koska hakijoita on ollut huomattavasti enemmän kuin aloituspaikkoja, on hyväksymisraja varsin korkea, ts. monista hyvistä hakijoista valitaan ansioituneimmat.

Opiskelijat valitaan pääsääntöisesti aikaisempien opintojen perusteella seuraavissa jonoissa:

Valintajono  Avoimia yliopisto-opintoja suorittaneet

Opiskeluoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka on suorittanut yliopistotasoisia opintoja avoimina yliopisto-opintoina vähintään 90 opintopistettä (60 opintoviikkoa). Haettavan tutkinto-ohjelman opinnoissa tulee olla suoritettuna vähintään 50 opintopisteen (25 opintoviikon) laajuinen opintokokonaisuus ja toisessa tutkinto-ohjelmassa/oppiaineessa vähintään 20 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus. Lisäksi on suositeltavaa suorittaa tutkinnon kieliopintoja jo etukäteen. Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on osoittanut tutkinto-ohjelman riittäväksi katsomaa opintomenestystä, hakijalla on perustellut syyt ja tutkinto-ohjelman resurssit sallivat opiskelijan ottamisen. Erityisesti ratkaisevat opintosuoritusten arvosanat, mutta myös opintojen suoritusajankohta ja opintoihin käytetty aika voidaan ottaa huomioon.

 

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori

Koulutukseen voidaan valita avoimia yliopisto-opintoja suorittaneita, joilla on opintoja vähintään 90 op/60 ov, joista sosiaalityössä perus- ja aineopintoja. Opiskelijat valitaan kandidaatin ja maisterin tutkintoihin.

Valinta tapahtuu aikaisempien opintojen perusteella harkinnanvaraisesti ilman valintakoetta. Valinnassa otetaan huomioon hakuajan päättymiseen mennessä suoritetut opinnot. Valintakriteerinä käytetään suoritettujen opintojen laatua, määrää ja opintomenestystä. Hakijoilta edellytetään haettavan tutkinto-ohjelman tai vastaavan oppiaineen opintoja. Valintaan vaikuttavat myös tutkintoon kuuluvien kieliopintojen ja valinnaisten opintojen suoritukset. Virallisten opintorekisteriotteiden tai vastaavien lisäksi hakemukseen on liitettävä perustelut. Varattua kiintiötä ei ole velvoitetta ottaa täyteen.

Koska hakijoita on ollut huomattavasti enemmän kuin aloituspaikkoja, on hyväksymisraja varsin korkea, ts. kuuluminen tässä mainittuun ryhmään ei sinänsä riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan monista hyvistä hakijoista valitaan ansioituneimmat.

Valituksi tuleminen edellyttää hakijalta hyvää opintomenestystä

 

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä koordinaattori Päivi Kuismaan: paivi.kuisma@uta.fi, puh. 050 430 2013, Porin yliopistokeskus/Pohjoisranta 11 C (3.krs)/huone 386I. Lisätietoja antaa myös Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö yky-opintopalvelut@uta.fi

Edellä mainittujen opintojen kesto avoimessa yliopistossa riippuu omasta aikataulustasi ja opintosuunnitelmastasi. Jos sinulla on aikaisempia avoimen yliopiston opintoja (missä tahansa yliopistossa tai kesäyliopistossa), ne voidaan ottaa huomioon opintopisteitä laskettaessa.

Huom. Em. opintojen suorittaminen ei automaattisesti takaa opiskelupaikkaa, vaan hakijoista valitaan ansioituneimmat. Valinnassa ratkaisevat ensisijaisesti aiemmat opintosuoritukset.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 29.11.2016 10.36 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti