Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: opiskelijaksi:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Opintoja avoimessa yliopistossa/erillisiä yliopisto-opintoja suorittaneet

Opiskelumahdollisuudet avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa on mahdollista suorittaa pääosin pohjaopinnot Porin yksikössä tarjottaviin maisteriopintoihin.

 • Sosiaalityön maisteriohjelma, Pori
 • Yhteiskuntatutkimuksen maisteriohjelma, Pori – Sosiaalipolitiikan opintosuunta
 • Yhteiskuntatutkimuksen maisteriohjelma, Pori – Sosiologian opintosuunta
 • Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma, Pori

Tutustu avoimen yliopiston kurssitarjontaan:

Tutkinto-opiskelijaksi hakeminen

Hakukelpoisuus korkeakoulujen erillishaussa – kuka voi hakea koulutukseen?

Tutkinto-opiskelijaksi voit hakea, kun olet suorittanut vähintään 90 op (60 ov) opintoja avoimessa yliopistossa tai ylimääräisenä opiskelijana yliopistossa. Tällöin haet opiskelupaikkaa korkeakoulujen erillishaussa.

Opintojen kesto avoimessa yliopistossa riippuu aikataulusta ja opintosuunnitelmasta. Kaikki avoimen yliopiston opinnot voidaan ottaa opintopisteitä laskettaessa huomioon.

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma, Pori katso lisää täältä:

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori katso lisää täältä:

Hakijat valitaan sosiaalityön tai yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmaan ja opiskelijoista valmistuu yhteiskuntatieteiden kandidaatteja (YTK) ja yhteiskuntatieteiden maistereita (YTM). Maisterivaiheessa Porin yksikössä on mahdollista opiskella sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa sekä sosiaalipolitiikan ja sosiologian opintosuunnissa yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmassa.

Opiskelijoiden valinta – miten hakijoita arvioidaan?

1. Harkinnanvarainen opiskelijavalinta – Ei pääsykoetta

2.  Edellytykset:

 • Opintoja tutkinto-ohjelmassa, johon haetaan (tai vastaavassa oppiaineessa)
 • Perustelut liitettävä hakemukseen

3.  Valintakriteerit

 • Suorittujen opintojen määrä
 • Suoritettujen opintojen sisältö
 • Opintomenestys

4. Suoritetut tutkintoon kuuluvat kieliopinnot

 • Suoritetut valinnaiset opinnot

Valintajono, avoin yliopisto

Valintajono tarkoittaa järjestystä, jonka mukaan opiskelijat valitaan koulutukseen.

Porin yksikön koulutuksiin hakeutuvat opiskelijat asetetaan jonoon seuraavilla kriteereillä

 • Avoimen yliopiston yliopistotasoisia opintoja on suoritettu vähintään 90 op (60 ov)
 • Opinnoista vähintään 50 op (25 ov) laajuinen kokonaisuus on suoritettu tutkinto-ohjelmassa, johon haetaan erillishaussa opiskelemaan
 • Opinnoista vähintään 20 op laajuinen kokonaisuus on suoritettu toisessa tutkinto-ohjelmassa
 • Kieliopintoja on suoritettu

Mitä muuta ottaa huomioon?

Jotta voit tulla hyväksytyksi, tulee sinun osoittaa riittävää opintomenestystä ja perustella valinta hakemuksen yhteydessä. Opintomenestys, opintojen suoritusajankohta ja opintoihin käytetty aika vaikuttavat valintaan, kuin myös tutkinto-ohjelmien resurssit.

Koska aloituspaikkoja on rajoitetusti, hakijoista valitaan ansioituneimmat.

Kandidaatin tutkintoa vastaavat opinnot:

Lisätiedot

Päivi Kuisma, Koordinaattori, Tampereen yliopiston Porin yksikkö

 • paivi.kuisma@uta.fi
 • 050 430 2013
 • Porin yliopistokeskus/Pohjoisranta 11 C (3.krs), huone 386I

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opintopalvelut

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 8.11.2017 13.48 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti